fbpx Bezpłatny wykład poświęcony mutyzmowi podczas konferencji w Łomży 3.11.2016 | CTM Centrum Terapii

Bezpłatny wykład poświęcony mutyzmowi podczas konferencji w Łomży 3.11.2016


Konferencja " Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na lekcjach języka obcego". 

Miejsce konferencji: Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki  i Przedsiębiorczości, Łomża, ul. Akademicka 14, sala nr 315;

Termin: 3 listopada 2016 r.

Czas konferencji: godz. 10.00 – 14.00 

Udział w konferencji jest bezpłatny.  

Zapisy poprzez stronę:https://www.odnlomza.pl/szkolenia/dla-nauczycieli/edukacja-humanistyczna...
 

 

Program:

9.15-10.00 – Rejestracja uczestników konferencji
10.00-10.15 – Przywitanie uczestników konferencji i zaproszonych gości – Jego Magnificencja Rektor dr hab. Robert Charmas prof. Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, prof. nadzw. dr hab. Wiesław Tadeusz Popławski, Dyrektor Instytutu Społeczno-Humanistycznego, mgr Bernard Zbigniew Kossakowski, Dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży;
10.15-10.30 – Prezentacja wyników badań statutowych: Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi w systemie edukacji polskiej i brytyjskiej – nr projektu BST-20/IS-H/21/2015 – Jolanta Boryszewska, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży, Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży,
10.30-11.00 – Dysleksja jako kategoria specjalnych potrzeb edukacyjnych – Krystyna Gryguc, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Łomży;
11.00-11.45 – Uczniowie ze specyficznym zaburzeniem w obszarze czytania i pisania. Jak z nimi pracować? – A. Karpowicz, Zespół Szkolno- Przedszkolny w Jasionówce, Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku;
11.45 – 12.00 – Przerwa kawowa
12.00 - 12.20 – Ocenianie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na lekcjach języka obcego – Martyna Polkowska, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży
12.20 – 13.05 –Uczniowie ze specyficznym zaburzeniem w obszarze czytania i pisania (dysleksją) oraz rozwoju językowego (SLI) - wybrane zagadnienia dotyczące diagnozy nauczycielskiej i metodyki nauczania języka obcego - Katarzyna Bogdanowicz, Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie;
13.05 – 13.35 – Rola nauczyciela w procesie rozwoju komunikacji  dziecka z mutyzmem – Monika Andrzejewska, CTM Centrum Terapii Mutyzmu, Nieśmiałości i Lęku w Warszawie