fbpx Instrukcja dodawania ogłoszeń | CTM Centrum Terapii

Instrukcja dodawania ogłoszeń

Aby prawidłowo dodać ogłoszenie, należy wypełnić wszystkie wymagane pola (oznaczone gwiazdką). W przypadku pominięcia któregoś z pól system odpowiednio nas o tym poinformuje:

Struktura formularza dodawania ogłoszenia

Wszystkie pola pogrupowane są w 2 kategorie:

  1. Informacje na temat ogłoszenia:
  2. Informacje na temat osoby dodającej ogłoszenie:

Sekcja "Ogłoszenie" - objaśnienie pól

Pole zdjęcie:

służy do utworzenia galerii, która będzie widoczna jako osobna zakładka po dodaniu ogłoszenia:

Pola województwo i miasto:

służą podaniu informacji związanych z treścią ogłoszenia, np. jeśli ogłoszenie dotyczy świadczenia usług terapeutycznych w konkretnym mieście, wybieramy odpowiednie województwo i miasto.
Można też dopisać nazwę kraju:

Sekcja "Informacje osobiste" - objaśnienie pól

W tej sekcji wszystkie pola są wymagane. Dodatkowo jest możliwość zaznaczenia opcji "ukryj moje dane" - wtedy podane informacje nie będą publicznie dostępne. Gdy ta opcja nie zostanie zaznaczona, wtedy informacje osobiste pojawią się jako osobna zakładka w treści ogłoszenia: