Szkolenia dla specjalistów

Szkolenia dla specjalistów

Pracując zarówno z dziećmi jak i ich rodzicami dostrzegamy pilną potrzebę dostarczania rzetelnej wiedzy specjalistom  i nauczycielom na temat mutyzmu wybiórczego oraz innych zaburzeń lękowych. Centrum Terapii Mutyzmu, Nieśmiałości i Lęku zaprasza na szkolenia:

"Terapia dziecka z mutyzmem selektywnym/wybiórczym - I Etap"

"Terapia dziecka z mutyzmem selektywnym/wybiórczym - II Etap"

"Terapia dziecka z mutyzmem selektywnym/wybiórczym i jego rodziny - III Etap"

Szkolenia te wyposażają specjalistów do prowadzenia terapii dziecka z mutyzmem wybiórczym i wspierania ich rodzin oraz nauczycieli do zaplanowania oddziaływań w przedszkolu/szkole. 

Wszystkie  nasze szkolenia prowadzone są przez  specjalistów będących psychologami, prowadzących terapię dzieci z mutyzmem i ich rodzin. 

Tytuł Miejsce Datasortuj malejąco
Szkolenie dla specjalistów - I Etap Bydgoszcz (piątek) Bydgoszcz 05.04.2019
Szkolenie dla specjalistów - II Etap Lublin (piątek) Lublin 12.04.2019
Szkolenie dla specjalistów - I Etap Poznań (piątek) Poznań 12.04.2019
Szkolenie dla specjalistów - II Etap Warszawa (środa) Warszawa 17.04.2019
Szkolenie dla specjalistów - I Etap Kraków (sobota) Kraków 11.05.2019
Szkolenie dla specjalistów - II Etap Kraków (poniedziałek) Kraków 13.05.2019
Szkolenie dla specjalistów - II Etap Poznań (poniedziałek) Poznań 13.05.2019
Szkolenie dla specjalistów - II Etap Wrocław (poniedziałek) Wrocław 20.05.2019
Szkolenie dla specjalistów - I Etap Olsztyn (środa) Olsztyn 22.05.2019
Szkolenie dla specjalistów - II Etap Białystok (piątek) Białystok 24.05.2019
Szkolenie dla specjalistów - I Etap Katowice (sobota) Katowice 25.05.2019
Szkolenie dla specjalistów - I Etap Koszalin (poniedziałek) Koszalin 27.05.2019
Szkolenie dla specjalistów - I Etap Gdańsk (środa) Gdańsk 29.05.2019
NOWOŚĆ! Szkolenie dla specjalistów - III Etap Poznań (piątek) Poznań 31.05.2019
Szkolenie dla specjalistów - II Etap Katowice (poniedziałek) Katowice 03.06.2019
Szkolenie dla specjalistów - II Etap Gdańsk (piątek) Gdańsk 07.06.2019
Szkolenie dla specjalistów - II Etap Rzeszów (poniedziałek) Rzeszów 10.06.2019
Szkolenie dla specjalistów - I Etap Warszawa (środa) Warszawa 12.06.2019
NOWOŚĆ! Szkolenie dla specjalistów - III Etap Warszawa (piątek) Warszawa 14.06.2019