fbpx Aleksandra Janus, psycholog, terapeuta dzieci i młodzieży | CTM Centrum Terapii

Aleksandra Janus, psycholog, terapeuta dzieci i młodzieży

Absolwentka jednolitych studiów magisterskich na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie. Uprawnienia do prowadzenia terapii dzieci i młodzieży w nurcie poznawczo-behawioralnym zdobyła w Centrum Terapii Poznawczo- behawioralnej w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe: Stosowana analiza zachowania: przygotowanie do pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju i zachowania oraz Przygotowanie pedagogiczne na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Posiada doświadczenie w pracy terapeutycznej z dziećmi ze spektrum autyzmu, niepełnosprawnością w stopniu lekkim i umiarkowanym oraz ich rodzinami. Prowadziła terapię behawioralną indywidualną oraz grupową. Ukończyła szkolenia przygotowujące do profesjonalnej diagnozy i terapii dzieci z mutyzmem wybiórczym w CTM: szkolenie „Terapia dziecka z mutyzmem wybiórczym” Etap I oraz „Terapia dziecka z mutyzmem wybiórczym” Etap II, a także szkolenie „Generalizacja mowy u dziecka z mutyzmem wybiórczym” (Stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Mutyzmu Wybiórczego). Swoje zainteresowania zawodowe koncentruje wokół zaburzeń lękowych. Stale podnosi swoje kompetencje zawodowe poprzez udział w szkoleniach i kursach.