fbpx Anna Podyma - psycholog, socjoterapeuta | CTM Centrum Terapii

Anna Podyma - psycholog, socjoterapeuta

Psychologię ukończyła studiując na Uniwersytecie Wrocławskim. Psycholog z 19-letnim stażem, posiadająca także uprawnienia socjoterapeuty.  Swoje doświadczenie zawodowe zdobyła pracując z dziećmi i młodzieżą, także z niepełnosprawnościami, m.in. w poradni psychologiczno-pedagogicznej, podstawowej szkole integracyjnej. Posiada umiejętności w zakresie diagnozy psychologicznej, wsparcia i terapii dzieci i młodzieży, a także w pracy z rodzicami. Prowadzi specjalistyczne zajęcia indywidualne i grupowe dla dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych. Współpracowała ze Stowarzyszeniem MONAR prowadząc warsztaty edukacyjno-rozwojowe w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wałbrzychu.  Pracuje także z dziećmi i młodzieżą z rodzin dysfunkcyjnych oraz osobami z wykluczeniem społecznym w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Wałbrzychu oraz w ramach projektu „Laboratoria Zrównoważonego rozwoju gminy Wałbrzych”.   Prowadzi warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców oraz specjalistyczne szkolenia dla nauczycieli i rad pedagogicznych. Ukończyła szereg kursów i szkoleń poszerzających jej kompetencje w pracy psychologa, m.in. „Diagnoza dziecka z ADHD oraz zachowaniami opozycyjno-buntowniczymi”, „Terapia behawioralna dzieci z autyzmem”, „Narzędzia pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą”,   „Diagnoza i terapia osób ze spektrum autyzmu. Od zabawy do dialogu”. Współpracuje z Dolnośląskim Oddziałem Centrum Terapii Mutyzmu, Nieśmiałości i Lęku w Świebodzicach w zakresie realizowania diagnozy i terapii. Nadal poszerza swoją wiedzę i umiejętności psychologiczno-terapeutyczne.