fbpx Beata Rzewnicka - logopeda, terapeuta dzieci i młodzieży | CTM Centrum Terapii

Beata Rzewnicka - logopeda, terapeuta dzieci i młodzieży

Beata Rzewnicka

Mgr filologii polskiej o specjalności pedagogicznej i logopedycznej, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, logopeda, terapeuta dzieci i młodzieży, właściciel Gabinetów Terapeutycznych Beata Rzewnicka, ukończyła m.in. certyfikowane szkolenie uprawniające do wykorzystania narzędzia karty oceny Rozwoju Psychoruchowego KORP do diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiąca do końca 9 roku życia, kurs terapii taktylnej wg dr S. Masgutowej, trzystopniowy kurs terapii behawioralnej, kurs integracji odruchów ustno-twarzowych I stopnia, szkolenia z zakresu MK oraz szkolenie dotyczące integracji sensorycznej  dla dzieci z zaburzeniami rozwoju, szkolenie z zakresu diagnozy ACC stosowania oceny efektywności porozumiewania się dzieci niemówiących, kurs Makatonu, terapii mikofunkcjonalnej, szkolenie „Terapia dziecka z mutyzmem wybiórczym” I etap. Szczególnie bliska jest jej praca z dziećmi z różnymi zaburzeniami rozwojowymi i genetycznymi, jak i afazją. Współpracuje z Caritas Archidiecezji Gdańskiej, stowarzyszeniami, GOPS, MOPS, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi. Współtworzy i prowadzi turnusy rehabilitacyjne dla dzieci. Jest wykładowcą na Pomorskiej Wyższej Szkole Nauk Stosowanych w Gdyni, wykładowca na kursach, szkoleniach dla rodziców i nauczyciel. Opiekun stażu logopedycznego dla studentów i absolwentów logopedii.