fbpx Oddział Gdańsk | CTM Centrum Terapii

Oddział Gdańsk

Agata Gąsior - psycholog, terapeuta dzieci i młodzieży

Agata Gąsior CTM

Absolwentka Psychologii Uniwersytety Gdańskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu doradztwa zawodowego.
Ukończyła liczne szkolenia i kursy doskonalące z zakresu diagnozy i terapii, m. in: „Mutyzm selektywny – pomoc psychologiczna dla dziecka i jego rodziny” – etap I CTM, "Terapia dziecka z mutyzmem wybiórczym" - etap II CTM, „Terapia dzieci z zaburzeniami lękowymi”, „Terapia dzieci moczących się i ich rodzin”, „Tiki, zaburzenia odżywiania i wydalania u dzieci – diagnoza i terapia”, liczne warsztaty na temat ADHD.
    Jako wieloletni pracownik poradni psychologiczno-pedagogicznej zdobyła doświadczenia w prowadzeniu diagnozy psychologicznej  oraz pracy terapeutycznej z dziećmi i rodzicami. Poza diagnoza i terapią indywidualną, prowadziła warsztaty dla dzieci metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, warsztaty dla rodziców i nauczycieli (między innymi cykliczne zajęcia warsztatowe dla rodziców dzieci z ADHD).

Beata Rzewnicka - logopeda, terapeuta dzieci i młodzieży

Beata Rzewnicka

Mgr filologii polskiej o specjalności pedagogicznej i logopedycznej, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, logopeda, terapeuta dzieci i młodzieży, właściciel Gabinetów Terapeutycznych Beata Rzewnicka, ukończyła m.in. certyfikowane szkolenie uprawniające do wykorzystania narzędzia karty oceny Rozwoju Psychoruchowego KORP do diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiąca do końca 9 roku życia, kurs terapii taktylnej wg dr S. Masgutowej, trzystopniowy kurs terapii behawioralnej, kurs integracji odruchów ustno-twarzowych I stopnia, szkolenia z zakresu MK oraz szkolenie dotyczące integracji sensorycznej  dla dzieci z zaburzeniami rozwoju, szkolenie z zakresu diagnozy ACC stosowania oceny efektywności porozumiewania się dzieci niemówiących, kurs Makatonu, terapii mikofunkcjonalnej, szkolenie „Terapia dziecka z mutyzmem wybiórczym” I etap. Szczególnie bliska jest jej praca z dziećmi z różnymi zaburzeniami rozwojowymi i genetycznymi, jak i afazją. Współpracuje z Caritas Archidiecezji Gdańskiej, stowarzyszeniami, GOPS, MOPS, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi. Współtworzy i prowadzi turnusy rehabilitacyjne dla dzieci. Jest wykładowcą na Pomorskiej Wyższej Szkole Nauk Stosowanych w Gdyni, wykładowca na kursach, szkoleniach dla rodziców i nauczyciel. Opiekun stażu logopedycznego dla studentów i absolwentów logopedii.

Magdalena Kornacka-Kowalewska - psycholog, psychoterapeuta

Magdalena Kornacka-Kowalewska

Psycholog, psychoterapeuta, absolwentka Psychologii na Uniwersytecie Gdańskim, Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego, w trakcie kursu Terapia  Poznawczo-Behawioralna zaburzeń u dzieci i młodzieży w CTPB Warszawie, ukończyła liczne kursy doskonalące, kwalifikacyjne m.in. z zakresu oligofrenopedagogiki  i szkolenia m.in. „Mutyzm selektywny – pomoc psychologiczna dla dziecka i jego rodziny” I etap, „Terapia dziecka z mutyzmem selektywnym” II etap, „Terapia dziecka z mutyzmem wybiórczym i jego rodziny” III etap. Dwukrotnie, jako terapeuta, brała udział w obozach terapeutycznych organizowanych przez Centrum Terapii Mutyzmu, Nieśmiałości i Lęku. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi jako psycholog, psychoterapeuta, socjoterapeutka i oligofrenopedagog. Prowadzi warsztaty psychologiczne w szkole i przedszkolu, warsztaty dla rodziców i nauczycieli. Chętnie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe i podejmuje się nowych wyzwań.