fbpx Urszula Jagiełło - logopeda, pedagog | CTM Centrum Terapii

Urszula Jagiełło - logopeda, pedagog

Urszula Jagiełło

Logopedię ukończyła na Uniwersytecie Wrocławskim. Swoje doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi zdobyła pracując w przedszkolach, szkołach podstawowych ogólnodostępnych i integracyjnych - jako logopeda i pedagog. Pracowała także w poradni psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży, gdzie doskonaliła swoje umiejętności logopedyczne w zakresie diagnozy i terapii. Ukończyła szereg kursów i szkoleń poszerzających jej kompetencje w pracy logopedy, m.in. „Mutyzm selektywny – pomoc psychologiczna dla dziecka i jego rodziny”, „Diagnoza i terapia afazji. Repetytorium”, „Terapia logopedyczna z dzieckiem z zaburzoną komunikacją”, „Najnowsze metody badawcze i terapeutyczne w pracy logopedy”, „Metoda 101 kroków w nauce czytania i pisania”, „Sporządzanie diagnozy na wejściu i wyjściu”. Aktualnie pracuje jako logopeda w przedszkolu i szkole podstawowej obejmując specjalistyczną pomocą dzieci, a także wspierając rodziców w realizacji systematycznej kontynuacji pracy z dzieckiem w domu. Będąc zatrudnioną jako pedagog w gimnazjum ma możliwość dodatkowego rozwijania swojego doświadczenia zawodowego w pracy z młodzieżą. Nadal poszerza swoją wiedzę i umiejętności, m.in. zdobyła kwalifikacje do diagnozy i terapii dziecka niesłyszącego i słabosłyszącego w wieku 0-3 lat, 4-7 lat, 7-10 lat. W codziennej pracy ceni sobie dobre relacje z dziećmi oraz ich rodzicami i jest przekonana, że to podstawa skutecznej terapii.