fbpx 3.06 godz.17.30 -19.00 | CTM Centrum Terapii

3.06 godz.17.30 -19.00

 

Cena: 79 zł/os 
Zapisując się na 3 webinary, cena wynosi 49 zł/webinar

 

 

 

Dodatkowo mogą Państwo zamówić zaświadczenie elektroniczne (+15 zł), zaświadczenie papierowe wysyłane tradycyjną pocztą (+25 zł), materiały elektroniczne (+15 zł), materiały papierowe (dostępne tylko dla szkoleń on-line).

Bardzo prosty sposób odbioru webinaru! 

Odbiorcami szkolenia są rodzice. Dajemy jednak możliwość udziału różnym specjalistom w webinarze, by mogli tą wiedzę wykorzystać do pracy z rodzinami.

Metody: wykład, ćwiczenia, prezentacja narzędzi CTM, polecana literatura, czat z uczestnikami  

Podczas webinaru uczestnicy dowiedzą się:

  • jakie najczęstsze błędy poznawcze popełniają osoby z perfekcjonizmem

  • jak wykorzystać metodę realistycznego myślenia do zmiany negatywnych przekonań

  • jak wykorzystać metodę małych kroków do pokonania perfekcjonizmu

  • jak pomóc dziecku akceptować jego błędy i porażki

  • jak kształtować u dziecka pozytywną samoocenę

Korzyści z uczestnictwa w webinarze: 

  • poznane metody umożliwiają lepsze rozumienie i bardziej skuteczne wspieranie dziecka zmagającego się z perfekcjonizmem 
  •  wyposażenie rodzica w narzędzia zmiany błędnych przekonań na bardziej realistyczne i konstruktywne
  • systematyczne stosowanie poznanych metod przez dziecko (przy wsparciu rodzica szczególnie na początku) pozwoli mu skutecznie radzić sobie z niespokojnymi myślami i tym samym zmniejszy poziom odczuwanego lęku czy frustracji w sytuacji subiektywnej porażki
  • wsparcie w kształtowaniu pozytywnej samooceny, a jak również czerpania radości i satysfakcji z własnych osiągnięć.

Płatności: 

Istnieje możliwość zapłaty w terminie 14 dni po webinarze - tylko w przypadku FV na zakład pracy. 

Zapisy poprzez formularz na stronie.

Dział szkoleń/webinarów:
Julia Jarzembowska
e-mail: zapisy@mutyzm.pl