Cennik - Września

Nazwa usługi Czas trwania Cena
Wizyta u psychologa (konsultacja rodzicielska, wizyta z dzieckiem) 60 minut 70 zł
Terapia dziecka 60 minut 70 zł
Terapia rodzinna 60 minut 70 zł
Opinia psychologiczna n/d 50 zł
Wizyta u psychiatry 60 minut 150 zł
Wizyta i terapia logopedyczna 60 minut 60 zł
Terapeutyczne zajęcia grupowe dla dzieci  (zajęcia odbywają się raz w tygodniu) 90 minut 240 zł *
Pakiet diagnostyczno – konsultacyjny (5 wizyt u różnych specjalistów i pisemna opinia zawierająca diagnozę):
Konsultacja rodziny z psychologiem 70 zł
Konsultacja dziecka u psychologa dziecięcego 70 zł
Wizyta u psychiatry 150 zł
Spotkanie dziecka z logopedą 60 zł
Spotkanie podsumowujące z przekazaniem diagnozy i zaleceń 150 zł

* - płatność miesięczna

Konto bankowe do wpłat za usługi we Wrześni oraz wpłaty na szkolenie dla rodziców:
Nr rachunku: PBS/Wrzesnia 74 9681 0002 0000 0045 3000 0010
Możliwość wystawiania FV.