Cennik działu ogłoszeń

Czas trwania ogłoszenia * Cena
7 dni 25 zł
14 dni 40 zł
30 dni 60 zł
Usługi dodatkowe
Wysłanie jedorazowego newslettera do bazy CTM 99 zł

* - Po upływie tego okresu ogłoszenie przestanie być widoczne.

Podane ceny są kwotami brutto.