fbpx Fotorelacja z konferencji "Dziecko z mutyzmem wybiórczym w rzeczywistości szkolnej" | CTM Centrum Terapii

Fotorelacja z konferencji "Dziecko z mutyzmem wybiórczym w rzeczywistości szkolnej"

Dnia 2.10.2019 w Wągrowcu koło Poznania nad jeziorem Durawskim odbyła się konferencja „Dziecko z mutyzmem wybiórczym w rzeczywistości szkolnej”. Nasi specjaliści po raz siódmy zostali zaproszeni na konferencję jako prelegenci, tym razem przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Wągrowcu by podzielić się wiedzą i doświadczeniami dotyczącymi oddziaływań terapeutycznych dla dziecka z mutyzmem wybiórczym w szkole.

W pierwszym wystąpieniu „Mutyzm wybiórczy – diagnoza i koncepcja pomocy” mgr Monika Andrzejewska, Dyrektor CTM, zwróciła uwagę na kwestię jak najwcześniejszego zauważenia objawów zaburzenia przez nauczycieli, odróżnienia mutyzmu wybiórczego od nieśmiałości oraz od innych zaburzeń. Przedstawiła wyniki badań, wskazujących na skuteczność terapii poznawczo -behawioralnej zarówno w formie terapii indywidualnej jak i grupowej, z równoległymi oddziaływaniami na terenie szkoły, zaznaczając jednocześnie, że lepsze wyniki osiągamy u dzieci młodszych co podkreśla wagę szybkiego postawienia diagnozy. Wyświetliła film, na którym rodzic i specjalista mówią o drodze pokonania zaburzenia przez jedną z pacjentek CTM -dużą rolę odegrała w tym procesie nauczycielka.

W drugim wystąpieniu „Znaczenie współpracy nauczycieli, specjalistów i rodziców w terapii dziecka z mutyzmem wybiórczym” mgr Renata Apolinarska – Kozar, Dyrektor Oddziału CTM w Świebodzicach, zwróciła uwagę na wyniki badań nad terapią mutyzmu wybiórczego, wskazujące na wagę współdziałania nauczycieli i rodziców pod kierunkiem terapeuty. Bardzo ważnym punktem było zaznaczenie potrzeby budowania atmosfery zaufania i życzliwości pomiędzy wszystkimi dorosłymi, którzy działają na rzecz dziecka: rodzicami, nauczycielami i specjalistami, którzy wspierają pacjenta w szkole lub poradni. Przybliżyła protokół z spotkania na terenie szkoły będącego wynikiem tzw.” burzy mózgów”, zawierający między innymi zapis ustalonej osoby koordynatora oddziaływań w szkole, określony sposób zapisywania postępów dziecka oraz kanał porozumiewania się stron spotkania.

W trzecim wystąpieniu „Rola nauczyciela w procesie terapeutycznym dziecka z mutyzmem wybiórczym” mgr Beata Bartczak, specjalista i współpracownik CTM, określiła liczne sposoby wspierania dziecka bezpośrednio na lekcji, poprzez adekwatną reakcję na milczenie, np. pobudzenie do aktywności niewerbalnej lub poruszania ustami, pozytywne komunikaty budujące pewność siebie dziecka lub zainicjowanie dla całej klasy krótkiego treningu relaksacyjnego. Prelegentka wyjaśniła i pokazała niektóre ćwiczenia fizyczne, pomocne w redukcji napięcia w ciele. Wyjaśniła w jaki sposób dostosować wymagania edukacyjne do poziomu lęku u dziecka, stosując zasadę stopniowania trudności. Wymieniła zadania dla dziecka obarczone niskim i wysokim ryzykiem, mające znaczenie dla ustalenia realistycznych celi dla dziecka. Zwrócila uwagę na wiele pomocnych technik np. specjalny zeszyt do rejstrowania sukcesów dziecka czy też sliding in.

Konferencja "Dziecko z mutyzmem wybiórczym w rzeczywistości szkolnej"
Konferencja "Dziecko z mutyzmem wybiórczym w rzeczywistości szkolnej"