Nowy Oddział CTM w Bydgoszczy już otwarty!

Miło nam poinformować o otwarciu naszego nowego Oddziału CTM w Bydgoszczy!

Placówka zapewnia kompleksową, profesjonalną terapię dla dzieci nieśmiałych i z zaburzeniami lękowymi, w szczególności dla dzieci z mutyzmem wybiórczym oraz ich rodzin. Oddział świadczy usługi zgodnie z wszystkimi standardami CTM Centrum Terapii. Zespół wyszkolonych przez CTM specjalistów w Oddziale, pracuje pod superwizją mgr Moniki Andrzejewskiej, twórcy CTM. Zapraszamy do zapoznania się z kompetencjami specjalistów Oddziału, opisanych w dziale zespół. Oddział świadczy usługi płatne (dział cennik) oraz bezpłatne w ramach programu WWR (wczesnego wspomagania rozwoju) i orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego. Zapraszamy do skorzystania z pierwszego szkolenia dla rodziców w Oddziale w dniu 5 marca 2018 r. Wszelkie usługi w Oddziale realizowane są już od stycznia 2018 roku!

Zapisy na szkolenie dla rodziców, tylko poprzez formularz zgłoszeniowy w dziale szkoleń dla rodziców.
Zapisy na konsultacje - dział kontakt - Oddział Bydgoszcz.