Grupy terapeutyczne dla dzieci - trwa nabór w CTM Września i CTM Świebodzice

Prowadzimy specjalistyczną terapię grupową  dla dzieci nieśmiałych i z zaburzeniami lękowymi.

Prowadzimy profesjonalną terapię grupową zaburzeń lękowych i nieśmiałości. Zajęcia prowadzone są według innowacyjnej formuły CTM, łączącej starannie wybrane techniki behawioralne wraz z zapewnieniem dzieciom ogromnej porcji dobrej zabawy i relaksacji. Dobór dzieci do grupy terapeutycznej podlega ściśle ustalonym kryteriom CTM, zapewniającym sukces zarówno dla dzieci nieśmiałych jak i dla dzieci z zaburzeniami lękowymi. Raz w miesiącu odbywają się warsztaty dla rodziców. Terapię grupową prowadzą psycholodzy i psychoterapeuci CTM  według autorskich, wystandaryzowanych metod CTM, zapewniających skuteczność procesu grupowego. Dzięki umiejętnie zastosowanym technikom behawioralnym dzieci stopniowo dokonują postępu w zakresie komunikacji i budowania relacji z rówieśnikami. Dzieci i rodzice otrzymują realistyczne zadania obejmujące sferę relacji w rodzinie, a także przejawów odwagi w rożnych środowiskach. Zajęcia przyczyniają się do dokonania postępów nie tylko podczas zajęć, ale również w świecie rzeczywistym. 

 

 

Terapia grupowa w CTM Września:

Dla dzieci w wieku: 4-6., 7-9l. i 10-12l. , w zależnosci od zapotrzebowania
Terapeuci prowadzący:  mgr Beata Bartczak i inny specjalista CTM Września
Pora zajęć: sobota godz.11.00 (dla dodatkowych grup: 10.00 i 12.00)
Częstotliwość:  raz w tygodniu
Termin rozpoczęcia pierwszych zajęć: 28.10.2017
Płatność: 280zł/miesięcznie (4 zajęcia)
Zapisy: wrzesnia@mutyzm.pl, tel.  (61)250-48-99 , prosimy dzwonić od pon. - pt. (godz. 7:00-16:00), pod tym numerem jest także Przedszkole.  
 
Terapia grupowa w CTM Świebodzice:
Dla dzieci w wieku: 3-5, 5-7, 7-9, 9-11, 11-13, 13-16, w zależnosci od zapotrzebowania
Terapeuci prowadzący:  mgr Renata Apolinarska - Kozar i mgr Joanna Stawińska
Pora zajęć: sobota, godzina w ustaleniu z rodzicami
Częstotliwość:  raz w tygodniu
Termin rozpoczęcia pierwszych zajęć: po zebraniu grupy
Czas trwania zajęć:  3 miesiące
Płatność: 280zł/miesięcznie 
Zapisy: swiebodzice@mutyzm.pl, tel.   tel.(71) 716 57 99
 
Program zajęć "Poszukiwacze odwagi! " został opracowany z myślą o następujących celach:
  1. Wzmocnienie  poczucia własnej wartości dziecka
  2. Pomoc dziecku w przełamaniu lęków i schematów
  3. Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i społecznych
  4. Budowanie pewności siebie dziecka
  5. Rozwijanie zdolności radzenia sobie w nowych sytuacjach 

Metody prowadzenia zajęć: CBT, bajki terapaeutyczne, artterapia, psychodrama, muzykoterapia, trening słuchowy, relaksacja, terapia ruchem i tańcem, metoda dobrego startu,  dogoterapia, ruch Weroniki Sherborne, urządzenia odwrażliwiające, oddziaływania logopedyczne, kreatywne sposoby komunikowania się -wykorzystanie urządzeń i multimedialnych aplikacji. 

WAŻNE: Przed rozpoczęciem zajęć grupowych obowiązuje konsultacja z rodzicami umożliwiająca poznanie dziecka i jego sytuacji. W trakcie konsultacji omawiamy również z rodzicem cel pracy i  sposoby wzmacniania efektów zajęć w domu rodzinnym.  Aby przygotować dziecko na zajęcia grupowe niezbędne  jest również spotkanie indywidualne  z dzieckiem. Służy  one zbudowaniu poczucia bezpieczeństwa w kontakcie z terapeutą oraz  zbadaniu potrzeb dziecka. Okres przygotowania dziecka do zajęć grupowych jest różny. Dzieci nieśmiałe mogą potrzebować tylko jednego spotkania, natomiast dzieci z mutyzmem wybiórczym (selektywnym) lub zaburzeniem lękowym potrzebują zazwyczaj dłuższego okresu przygotowania.  Gotowość psychologiczną dziecka do skorzystania z zajęć grupowych ocenia terapeuta prowadzący daną grupę dla dzieci. Udział dziecka w zajęciach grupowych jako jedynej formie pomocy nie gwarantuje pokonania  mutyzmu lub zaburzenia lękowego. Raz w miesiącu zapraszamy rodziców na  konsultację podczas, której budujemy strategię pomocy obejmującą wszystkie sfery funkcjonowania dziecka. Zapraszamy również do uczestniczenia w warsztatach i szkoleniach dla rodziców. 

Kontakt:  zapisy@mutyzm.pl lub formularz kontaktowy w dziale KONTAKT.