Profesjonalna diagnoza dzieci i nastolatków w CTM Centrum Terapii, rusza znowu od września 2017

DIAGNOZA SPOŁECZNO-EMOCJONALNA  

Wczesne postawienie diagnozy oraz dobranie odpowiedniej terapii mają wielki wpływ na zdrowie psychiczne dziecka oraz funkcjonowanie całej rodziny. Uważamy, że kluczowa dla postawienia rzetelnej diagnozy i zaplanowania terapii jest współpraca zespołu złożonego z psychologa dziecięcego, terapeuty rodzinnego i lekarza psychiatry dziecięcego.

Pakiet diagnostyczno- konsultacyjny przewiduje:

 1. Spotkanie psychologa z rodzicami – omówiony zostanie wypełniony w domu przez rodziców kwestionariusz przesiewowego wywiadu medycznego oraz dotychczasowe badania. Psycholog poznaje sytuację dziecka i rodziny. Omówienie przebiegu procesu diagnostyczno- konsultacyjnego.

 2. Spotkanie psychologa z dzieckiem - psycholog dokonuje obserwacji psychologicznej dziecka (rozwój społeczny i emocjonalny).  

 3. Wizyta u terapeuty rodzinnego - terapeuta rodziny poznaje sytuację dziecka w kontekście rodzinnym. Poznaje potrzeby dziecka i całej rodziny oraz udziela wsparcia.  

 4. Wizyta u lekarza psychiatry dziecięcego - diagnoza psychiatryczna.

 5. Analiza funkcjonowania dziecka w sytuacjach społecznych na podstawie materiału filmowego. Jeśli to możliwe prosimy o dostarczenie materiału ukazującego dziecko w różnych sytuacjach  (dom, przedszkole/szkoła, sklep).   

 6. Analiza dokumentacji szkolnej: opinia nauczyciela, formularz sprawozdania szkolnego.  Zazwyczaj powyższe działania są wystarczające do uzyskania diagnozy. W niektórych sytuacjach specjalista może zalecić dodatkową konsultację/e.

WYNIKI PROCESU DIAGNOSTYCZNO-KONSULTACYJNEGO

Wynikiem opisanego procesu jest pisemna informacja dla rodziców stworzona przez psychologa i terapeutę rodzinnego. Pisemna informacja zawiera:

 • diagnozę społeczno- emocjonalną 
 • diagnozę psychiatryczną 
 • zalecenia dla rodziców 
 • zalecenia dla nauczycieli dziecka 
 • rekomendowane formy oddziaływań terapeutycznych

SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE

Pisemną informację dla rodziców wraz z zaleceniami rodzice otrzymują na spotkaniu z psychologiem dziecięcym lub terapeutą rodzinnym. Rodzice otrzymują od specjalistów informację zwrotną na temat funkcjonowania dziecka. Na spotkaniu omówione są dokładnie sposoby wspierania dziecka na terenie domu oraz szkoły. Rodzice otrzymują odpowiedzi na wszystkie swoje pytania oraz narzędzia potrzebne do pracy z dzieckiem na terenie domu.   

Po zakończonym procesie diagnozy społeczno-emocjonalnej istnieje możliwość kontynuowania wsparcia w Centrum Terapii Mutyzmu, Nieśmiałości i Lęku w postaci spotkań raz w miesiącu oraz konsultacji internetowych. 

Dlaczego pakiet diagnostyczno-konsultacyjny? 

Wiele rodzin mieszkajacych daleko od naszego Centrum Terapii Mutyzmu, Nieśmiałości i Lęku nie ma możliwości korzystania z naszej regularnej pomocy. Pakiet diagnostyczno- konsultacyjny jest  również pomocny dla wszystkich rodziców, którym zależy na  diagnozie społeczno-emocjonalnej dziecka i dokładnych zaleceniach. Zdarza sie, że rodzice konsultują się z wieloma, różnymi specjalistami, którzy nie współpracują ze sobą. Wiąże się to z ponoszeniem wielu kosztów i brakiem spójnej informacji dotyczacej dziecka oraz sposobów udzielania mu pomocy. Pakiet diagnostyczno- konsultacyjny  to dokładnie zaplanowany proces.  Psycholog dziecięcy,  terapeuta rodzinny  oraz psychiatra dziecięcy współpracują ze sobą, co przyczynia sie do rzetelności postawionej diagnozy oraz zaleconych form oddziaływań.