Terapia grupowa w naszym Oddziale w Warszawie - od 10.05.2019.

Prowadzimy specjalistyczną terapię grupową  dla dzieci nieśmiałych i z zaburzeniami lękowymi.

Prowadzimy profesjonalną terapię grupową zaburzeń lękowych i nieśmiałości. Zajęcia prowadzone są według innowacyjnej formuły CTM, łączącej starannie wybrane techniki behawioralne wraz z zapewnieniem dzieciom ogromnej porcji dobrej zabawy i relaksacji. Dobór dzieci do grupy terapeutycznej podlega ściśle ustalonym kryteriom CTM, zapewniającym sukces zarówno dla dzieci nieśmiałych jak i dla dzieci z zaburzeniami lękowymi. Raz w miesiącu odbywają się warsztaty dla rodziców. Terapię grupową prowadzą psycholodzy i psychoterapeuci CTM  według autorskich, wystandaryzowanych metod CTM, zapewniających skuteczność procesu grupowego. Dzięki umiejętnie zastosowanym technikom behawioralnym dzieci stopniowo dokonują postępu w zakresie komunikacji i budowania relacji z rówieśnikami. Dzieci i rodzice otrzymują realistyczne zadania obejmujące sferę relacji w rodzinie, a także przejawów odwagi w rożnych środowiskach.

 

 

Terapia grupowa w CTM Warszawa:

Dla dzieci w wieku: 5-7 lat 
Terapeuci prowadzący (psycholodzy):  mgr Agnieszka Politańska i mgr Katarzyna Seifert
Pora zajęć: piątek, godz.17.00 -18.00.
Częstotliwość:  raz w tygodniu, oprócz świąt
Czas trwania zajęć: 2 miesiące (8 zajęć)
Płatność: 320zł (4 zajęcia)
Zapisy: zapisy@mutyzm.pl,  tel.796- 688 - 996 
 
Program zajęć "Poszukiwacze odwagi! " został opracowany z myślą o następujących celach:
  1. Wzmocnienie  poczucia własnej wartości dziecka
  2. Pomoc dziecku w przełamaniu lęków i schematów
  3. Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i społecznych
  4. Budowanie pewności siebie dziecka
  5. Rozwijanie zdolności radzenia sobie w nowych sytuacjach 

Metody prowadzenia zajęć: CBT, bajki terapeutyczne, artterapia, psychodrama, muzykoterapia, relaksacja, terapia ruchem i tańcem, ruch Weroniki Sherborne, urządzenia odwrażliwiające, oddziaływania logopedyczne, kreatywne sposoby komunikowania się - wykorzystanie urządzeń i multimedialnych aplikacji. 

WAŻNE: Przed rozpoczęciem zajęć grupowych obowiązuje konsultacja z rodzicami umożliwiająca poznanie dziecka i jego sytuacji. W trakcie konsultacji omawiamy również z rodzicem cel pracy i  sposoby wzmacniania efektów zajęć w domu rodzinnym.  Aby przygotować dziecko na zajęcia grupowe niezbędne  jest również spotkanie indywidualne  z dzieckiem. Służy  one zbudowaniu poczucia bezpieczeństwa w kontakcie z terapeutą oraz  zbadaniu potrzeb dziecka. Okres przygotowania dziecka do zajęć grupowych jest różny. Dzieci nieśmiałe mogą potrzebować tylko jednego spotkania, natomiast dzieci z mutyzmem wybiórczym (selektywnym) lub zaburzeniem lękowym potrzebują zazwyczaj dłuższego okresu przygotowania.  Gotowość psychologiczną dziecka do skorzystania z zajęć grupowych ocenia terapeuta prowadzący daną grupę dla dzieci. Udział dziecka w zajęciach grupowych jako jedynej formie pomocy nie gwarantuje pokonania  mutyzmu lub zaburzenia lękowego. Raz w miesiącu zapraszamy rodziców na  konsultację podczas, której budujemy strategię pomocy obejmującą wszystkie sfery funkcjonowania dziecka. Zapraszamy również do uczestniczenia w warsztatach i szkoleniach dla rodziców. 

Kontakt:  zapisy@mutyzm.pl lub formularz kontaktowy w dziale KONTAKT.