fbpx Jadwiga Ziemba - psycholog, terapeuta | CTM Centrum Terapii

Jadwiga Ziemba - psycholog, terapeuta

Studia wyższe ukończyła na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej zdobywając tytuł magistra psychologii w specjalności klinicznej i neuropsychologii. Jeszcze w trakcie studiów zdobyła kwalifikacje pedagogiczne odbywając studia podyplomowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Ukończyła także studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi oraz młodzieżą (także ze szczególnymi potrzebami rozwojowymi). Zdobywała je i pogłębiała pracując w Ośrodku Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczym w Rzeszowie, a  także w Stowarzyszeniu na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży TITUM w Rzeszowie oraz w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie jako kurator. Ukończyła II-stopniowe szkolenie z zakresu „Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach”. Swoją wiedzę poszerza uczestnicząc w licznych szkoleniach, warsztatach, konferencjach. Do najważniejszych należą: „Wprowadzenie komunikacji alternatywnej i wspomagającej u osób z wieloraką niepełnosprawnością”- stopień I i II, Terapia dziecka z mutyzmem wybiórczym, Terapia ręki- I stopień, Terapia Taktylna według metody dr Swietłany Masgutowej oraz Terapia Neurotaktylna, Neurofizjologiczne podstawy integracji sensorycznej- I stopień, „Szkolenie z zakresu psychomotorycznego wspierania rozwoju dziecka”. Posiada znajomość alternatywnych i wspomagających form komunikacji (w tym Makaton), a także Metody: „Dam radę!” oraz „Jestem z Ciebie dumny!”.