Mutyzm selektywny nie jest zaburzeniem mowy

Wielu logopedów interesuje się mutyzmem selektywnym. To bardzo cenne, gdy specjaliści różnych dziedzin poszerzają swoją wiedzę na temat zaburzeń dzieci.

    Każdy bez względu na to czy i jakim jest specjalistą, może mieć wpływ na postępy dziecka z   mutyzmem. Każda osoba, która nie pozwala by dziecko z mutyzmem było niewidzialne i motywuje je do zaangażowania społecznego, przyczynia się do rozwoju jego komunikacji. Swoją cegiełkę w procesie pokonywania mutyzmu mogą dołożyć krewni, nauczyciele czy tacy specjaliści jak pedagodzy i logopedzi. W Centrum Terapii Mutyzmu, Nieśmiałości i Lęku chętnie współpracujemy z logopedami. Zapraszamy na przykład gościnnie logopedów, którzy prowadzą dla dzieci z mutyzmem zajęcia: oddechowe, słuchowe, fonacyjne, logorytmiczne, usprawniające narządy mowy  "gimnastyka buzi i języka". Mamy bardzo dobre doświadczenia w kontakcie z logopedami, którzy na terenie przedszkola lub szkoły prowadzą kameralne zajęcia grupowe. Takie zajęcia  nie są poświęcone ćwiczeniom artykulacyjnym, a raczej mają formę głównie zabawy, podczas, której dzieci z mutyzmem mogą w sprzyjającej atmosferze rozwijać więzi z rówieśnikami. W małych grupach dzieciom z mutyzmem łatwiej mówić, a umiejętności nabyte w kameralnych warunkach mogą być później przeniesione na teren grupy. Logopedzi mają w repertuarze swoich umiejętności wiele zabaw i ćwiczeń rozluźniających mięśnie odpowiadające za mówienie, które u dzieci z z mutyzmem są zazwyczaj napięte. Dzieciom z mutyzmem towarzyszą czasami dodatkowo zaburzenia logopedyczne. Gdy dziecko dokonuje postępów w terapii psychologicznej, logopeda ma często otwartą drogę do pracy nad zniwelowaniem wad wymowy. Wizyty u psychologa i logopedy mogą odbywać się równolegle. Obaj specjaliści mogą współpracować ze sobą i przyczyniać się do sukcesu dziecka. Logopedzi oraz ich umiejętności zasługują na docenianie. W sposób jednak zdecydowany jako Centrum Terapii Mutyzmu, Nieśmiałości i Lęku przedstawiamy rzetelne fakty:  mutyzm wybiórczy/selektywny jest zaburzeniem psychicznym. Kryteria mutyzmu znajdują się w międzynarodowej (ICD10) i amerykańskiej klasyfikacji zaburzeń psychicznych (DSM IV). Zaliczanie mutyzmu do jednego z zaburzeń mowy to fałszywy MIT. Przyczyny niemówienia u dziecka z mutyzmem są natury psychologicznej, nie fizycznej. Milczenie dziecka z mutyzmem to jedynie wierzchołek góry lodowej, pod którą kryją się poważne problemy emocjonalne dziecka. Celem terapii jest więc pomoc dziecku w radzeniu sobie z emocjami (głównie lękiem), rozwijanie samodzielności, budowanie poczucia własnej wartości i pewności siebie. Objaw w zaburzeniu dotyczy mówienia, nie oznacza to jednak, że mutyzm staje się przez to zaburzeniem logopedycznym.  W związku z powyższym logopeda nie powinien być jedynym specjalistą udzielającym dziecku pomocy. Wynika to z wielu powodów. Umiejętności psychologiczne, a najlepiej psychoterapeutyczne są niezbędne nie tylko do terapii dziecka z mutyzmem, ale również udzielania wsparcia ich rodzicom w postaci konsultacji rodzicielskich, treningu umiejętności wychowawczych, terapii rodzinnej czy warsztatów psychologicznych. Często istnieje potrzeba wystawienia opinii psychologicznej lub psychiatara konsultujący dziecko, potrzebuje obserwacji właśnie psychologicznych. Co ważne-  psycholog/psychoterapeuta pracuje pod superwizją, dzięki czemu otrzymuje wsparcie potrzebne do prowadzenia skutecznie terapii oraz pracy nad swoimi umiejętnościami terapeutycznymi. Oczywiście jeśli nie istnieją z jakiegoś powodu możliwości skorzystania z terapii psychologicznej, to wsparcie umiejętnego logopedy może okazać się bardzo cenne. Taka sytuacja nie powinna być jednak celowa. Logopeda może mieć pragnienie prowadzenia terapii psychologicznej dziecka z mutyzmem. Podobnie psycholog mógłby zechcieć zajmować się wadami wymowy u dziecka. Jeden i drugi specjalista w tej sytuacji nie będzie jednak kompetentny. 

 

O ileż więcej pożytku wyniknie z owocnej współpracy psychologa i logopedy!

Gdy psycholog pomoże dziecku lepiej radzić sobie z emocjami, a logopeda dołoży swoją cenną cegiełkę korzystając ze swoich umiejętności zawodowych – dziecko z mutyzmem ma szansę na wielkie postępy. 

 

 

 

Autorka: mgr Monika Andrzejewska - psycholog dziecięcy

Data publikacji: 12.01.2014 

Artykuł chroniony prawami autorskimi przez CTM Spółka z o.o.