fbpx RODO - Obowiązek informacyjny CTM Sp. z o.o. oraz Polityka Prywatności | CTM Centrum Terapii

RODO - Obowiązek informacyjny CTM Sp. z o.o. oraz Polityka Prywatności

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. , w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, przekazujemy ważne informacje dotyczące Państwa danych osobowych.

Bezpieczeństwo i poufność danych osobowych traktujemy bardzo poważnie. Państwa dane osobowe przechowujemy jedynie tak długo, jak jest to rozsądnie uznane za konieczne do realizacji celów, dla którego zostały zgromadzone lub do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi raportowania oraz wymogów w zakresie przechowywania dokumentów (m.in na temat zdrowia - danych medycznych). Utrzymujemy wysokie standardy bezpieczeństwa w celu zapobiegania jakiemukolwiek nieuprawnionemu dostępowi do Państwa danych. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy (Oddziały CTM) i inne podmioty współpracujące, dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

Administratorem Państwa danych jest CTM Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie 31-831 ul. Fatimska 41a/310 NIP: 836-185-86-42 KRS 0000495067
e-mail: biuro@mutyzm.pl; tel.796-688-996. Informacja o administratorze dotyczy klientów CTM Warszawa i CTM Gdańsk oraz osób podających swoje dane osobowe przez formularze kontaktowe na stronie mutyzm.pl

Oddziały CTM we Wrześni, Świebodzicach oraz Bydgoszczy są prowadzone przez niezależnych przedsiębiorców – franczyzobiorców CTM. Jeśli korzystasz z usług tych Oddziałów, administratorem Twoich danych osobowych (oraz danych wrażliwych) będzie franczyzobiorca, więcej informacji można uzyskać w powyższym Oddziale CTM. 

Prosimy, by zapoznali się Państwo ze szczegółową informacją na temat: RODO, celów przetwarzania danych osobowych, podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych, Państwa praw, okresie przetwarzania danych osobowych i innych informacjach, które zostały zawarte w naszej Polityce Prywatności.

Zarząd CTM Sp. z o.o.

Mariusz Andrzejewski ; Monika Andrzejewska