fbpx Psychoterapia przez internet online - CTM Centrum

Psychoterapia przez internet

psychoterapia przez internet             

Psychoterapia przez internet staje się coraz bardziej popularnym sposobem otrzymywania wsparcia.

Świat szybko się zmienił, nikt nie jest pewny jak długo będziemy mogli swobodnie przemieszczać się z powodu możliwości pojawienia się ograniczeń lub konieczności odbycia kwarantanny.

W tej sytuacji psychoterapia on -line może stać się bardziej stabilną formą kontaktu z specjalistą niż forma tradycyjna. Ta forma korzystania z psychoterapii jest coraz bardziej dostępna, zarówno w formie indywidualnych spotkań jak i terapii grupowej.

Z tego artykułu dowiesz się jakie są słabe i mocne strony psychoterapii przez internet oraz co wiemy o skuteczności oraz rzetelnych standardach uzyskiwania tej formy pomocy. 

 

Niewątpliwie wadą terapii on line jest brak interakcji twarzą w twarz co utrudnia terapeucie czerpanie ważnych informacji z mowy ciała pacjenta podczas diagnozy oraz trwania psychoterapii. Terapia online nie będzie odpowiednim kanałem korzystania z wsparcia dla wszystkich, przykładem będą osoby z pewnymi poważnymi problemami i zaburzeniami psychicznymi (takimi jak myśli samobójcze lub psychozy). Również dla małych dzieci może nie być to zalecana forma terapii, z powodu braku kontaktu budowanego podczas zabawy z terapeutą w fizycznym gabinecie. Minusem jest również możliwość zaistnienia problemów natury technicznej, wynikających z niskiej jakości łącza internetowego. W odczuciu niektórych osób podczas psychoterapii przez internet trudniej zbudować relację terapeutyczną w porównaniu do kontaktu osobistego.

Z drugiej strony podczas terapii on -line niektórzy czują się bardziej komfortowo, anonimowo i bezpiecznie, siedzą w swoim ulubionym fotelu i łatwiej im się otworzyć. Dla starszych dzieci, nastolatków oraz osób dorosłych psychoterapia przez internet jest cenną alternatywą gdy terapia tradycyjna z jakichś powodów nie jest możliwa. Niewątpliwie zaletą jest również możliwość korzystania z terapii w różnych okolicznościach i miejscach np. podczas gorszego samopoczucia, podczas urlopu czy pracy wymagającej ciągłego podróżowania. Z różnych powodów psychoterapia przez internet jest dla wielu ludzi jedyną możliwością uzyskania specjalistycznej pomocy. Dotyczy to osób przebywających za granicą, które chcą korzystać z pomocy w swoim ojczystym języku, mieszkających w małych miejscowościach, w których nie ma dostępu do specjalistów w danej dziedzinie czy też mających utrudnienia w przemieszaniu się. Terapia on- line staje się w niektórych dziedzinach czasami formą bardziej dostępną niż pomoc stacjonarna, dotyczy to chociażby behawioralnej terapii tików, w której specjalizuje się wąskie grono specjalistów.

 

Badania dotyczące psychoterapii przez internet

 

Istnieje wiele badań wskazujących jasno, że nie ma różnic pomiędzy kontaktem osobistym a online jeśli chodzi o skuteczność terapii. Barak i współpracujący z nim badacze (2008) dokonali metaanalizy badań nad skutecznością terapii online (łącznie na ponad 9 tys. osób), która wykazała porównywalne efekty psychoterapii przez internet oraz formy tradycyjnej w gabinecie. Zbadano na przykłąd skuteczność 8-tygodniowej  interwencji poznawczo - behawioralnej przez internet dla dzieci z depresją. Objawy depresji zmniejszyły się  podobnie jak w grupie leczonej „twarzą w twarz” (Nelson, Barnard 2003).

 

Standardy psychoterapii przez internet

 

Podczas pomocy psychologicznej przez internet,  terapeuta przestrzega tych samych etycznych i profesjonalnych standardów, wymaganych podczas świadczenia osobistych usług terapeutycznych. Pomimo braku kontaktu „twarzą w twarz”, terapeuta podejmuje działania w celu zadbania o jak największy komfort klienta. Dokłada starań by w pełni skupić się na pacjencie, a także jest zainteresowany tym czy miejsce i warunki w jakich znajduje się klient umożliwiają mu komfortowe korzystanie z psychoterapii przez internet.

Specjalista, zanim jeszcze zaangażuje się w świadczenie swoich usług wirtualnie, przeprowadza podczas konsultacji wstępną ocenę w celu ustalenia stosowności usługi online dla konkretnego klienta. Jeśli wynikiem spotkania jest decyzja o kontynuowania wizyt w trybie on-line, omawiane są różne szczegóły dotyczące czasu trwania terapii, płatności, zasad odwoływania spotkań i inne.

Zgodnie ze standardami Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego podczas świadczenia usług on -line :

•psychologowie biorą na siebie odpowiedzialność za ciągłą ocenę swoich kompetencji zawodowych i technicznych podczas świadczenia usług terapeutycznych przez internet

• zachęca się psychologów do szczególnej staranności w celu oceny i oceny stosowności wykorzystania tych technologii przed podjęciem jej i przez cały czas trwania praktyki przez internet  w celu ustalenia, czy sposób świadczenia usług jest odpowiedni, skuteczny i bezpieczny

•psycholog zachęcony jest do zbadania stosunku wyjątkowych korzyści wynikających z świadczenia usług on-line w stosunku do zagrożeń wynikających z tej formy kontaktu

• psycholog dokłada starań by w  pełni omówić z klientami /pacjentami ich rolę w zapewnieniu ciągłości sesji i dbałości o odpowiednie otoczenie miejsca w jakim znajduje się zarówno terapeuta jak i klient

• psycholog regularnie monitoruje i ocenia postępy swojego klienta/pacjenta podczas oferowania usług przez internet w celu ustalenia, czy świadczenie tych usług jest nadal odpowiednie i korzystne dla klienta/pacjenta

• psychologowie powinii przedstawić pełny i jasny opis świadczonych przez siebie usług przez internet oraz starają się uzyskać i udokumentować świadomą zgodę na świadczenie tych usług

• zachęca się  psychologów do rozważenia odpowiednich zasad i procedur w celu ochrony bezpieczeństwa danych klientów /pacjentów podczas korzystania z usług terapeutycznych przez internet i odpowiedniego poinformowania o nich klientów/pacjentów.

              Powyższe standardy powstały z powodu rosnącej roli technologii w świadczeniu usług psychologicznych,  które ocenia się jako generalnie przydatne w praktyce psychologicznej, stwarzając unikalne możliwości oraz oczywiście wyzwania dla świadczenia tych usług. Uwzględniając omówione wskazówki oraz różne uwarunkowania, psycholodzy w CTM Centrum Terapii prowadzą w trybie on-line konsultacje, terapię indywidualną, terapię grupową w niektórych Oddziałach oraz konsultacje dla zespołów przedszkolno - szkolnych.

 

Bibliografia: 

Barak A., Hen L.,Boniel- Nissim M. (2008) Comprehensive Review and a Meta-Analysis of the Effectiveness of Internet-Based Psychotherapeutic Interventions. Journal of Technology in Human Services 26 (2-4):109-160.

Eve-Lynn Nelson, Martha Barnard, and Sharon Cain. Telemedicine Journal and e-Health.Mar 2003.49-55.https://doi.org/10.1089/153056203763317648

https://www.apa.org/practice/guidelines/telepsychology
 

Autorka: mgr Monika Andrzejewska - psycholog, psychoterapeuta

Tekst chroniony prawami autorskimi przez CTM Sp. zo.o.