Mutyzm selektywny/wybiórczy - Konferencja 14.12.2013 r.

Pierwsza konferencja poświęcona w całości mutyzmowi selektywnemu/wybiórczemu pod patronatem Centrum Terapii Mutyzmu, Nieśmiałości i Lęku.