Kim jesteśmy?

Jesteśmy zespołem specjalistów składającym się z psychologów, psychoterapeutów, logopedów oraz współpracujących lekarzy psychiatrów dzieci i młodzieży, przygotowanych do udzielania kompleksowej pomocy  dla dzieci, nastolatków, rodziców oraz osób dorosłych. Prowadzimy  psychoterapię:

  1. mutyzmu wybiórczego
  2. zaburzeń lękowych (lęk społeczny, fobia społeczna, lęk paniczny, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne),
  3. nieśmiałości
  4. depresji

Zapewniamy profesjonalne wsparcie terapeutyczne dla całej rodziny. Obejmujemy dziecko psychoterapią indywidualną lub grupową, a rodzicom zapewniamy różnorodne formy wsparcia (konsultacje rodzicielskie, terapię rodzinną, warsztaty dla rodziców, szkolenia dla rodziców). Formy terapii dopasowujemy do indywidualnych potrzeb klientów.

Jesteśmy przekonani, że kompleksowe podejście oraz współpraca różnych specjalistów w zespole zapewnia skuteczność oddziaływań psychologicznych.

Podczas pracy terapeutycznej planujemy działania mające na celu generalizację postępów dziecka na rożne środowiska. Pomagamy dzieciom rozwinąć komunikację i umiejętności społeczne nie tylko podczas sesji indywidualnych, ale również podczas kameralnych zajęć grupowych.

Szczególną wartością naszej oferty są oddziaływania w przedszkolu i szkole, które w wydatny sposób przyczyniają się do rozwoju komunikacji dziecka.
Na terenie przedszkola lub szkoły przeprowadzamy obserwację dziecka w grupie, wywiad z nauczycielami i specjalistami szkolnymi, przekazujemy zalecenia dla nauczycieli oraz wspólnie ustalamy strategię pomocy dla dziecka. Podczas interwencji w przedszkolu lub szkole psycholog dziecięcy wraz z rodzicami, nauczycielami i specjalistami szkolnymi ustala plan działań wspierających dla dziecka.  

Zespołowe działania przynoszą skuteczne rezultaty!