Kim jesteśmy?

Jesteśmy zespołem specjalistów w szczególności psychologów i psychoterapeutów, zajmującycych się kompleksową, specjalistyczną diagnozą oraz terapią dzieci i młodzieży z zaburzeniami lękowymi. Dbamy o to aby świadczone usługi w lokalnych placówkach spełniały wymogi wypracowanych latami standardów profesjonalnej terapii. Prowadzimy  psychoterapię: mutyzmu wybiórczego, oraz innych zaburzeń lękowych (lęk społeczny, fobia społeczna, lęk paniczny, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne).

Zapewniamy profesjonalne wsparcie terapeutyczne dla całej rodziny. Obejmujemy dziecko psychoterapią indywidualną lub grupową, a rodzicom zapewniamy różnorodne formy wsparcia (konsultacje rodzicielskie, terapię rodzinną, warsztaty dla rodziców, szkolenia dla rodziców). Formy terapii dopasowujemy do indywidualnych potrzeb klientów.

Jesteśmy przekonani, że kompleksowe podejście oraz współpraca różnych specjalistów w zespole zapewnia skuteczność oddziaływań psychologicznych.

Podczas pracy terapeutycznej planujemy działania mające na celu generalizację postępów dziecka na rożne środowiska. Pomagamy dzieciom rozwinąć komunikację i umiejętności społeczne nie tylko podczas sesji indywidualnych, ale również podczas kameralnych zajęć grupowych.

Szczególną wartością naszej oferty są oddziaływania w przedszkolu i szkole, które w wydatny sposób przyczyniają się do rozwoju komunikacji dziecka.
Na terenie przedszkola lub szkoły przeprowadzamy obserwację dziecka w grupie, wywiad z nauczycielami i specjalistami szkolnymi, przekazujemy zalecenia dla nauczycieli oraz wspólnie ustalamy strategię pomocy dla dziecka. Podczas interwencji w przedszkolu lub szkole psycholog dziecięcy wraz z rodzicami, nauczycielami i specjalistami szkolnymi ustala plan działań wspierających dla dziecka.  

Zespołowe działania przynoszą skuteczne rezultaty!