Nasza historia

2008 - Pierwszy przypadek dziecka z mutyzmem podczas prywatnej pracy terapeutycznej

2010 - Stworzenie portalu www.mutyzm.pl

2010 - Rozpoczęcie terapii dzieci z mutyzmem w Warszawie

2011 - Organizacja szkoleń poświęconych mutyzmowi dla specjalistów i rodziców w Polsce

2013 - Centrum Terapii Mutyzmu zmienia nazwę na Centrum Terapii Mutyzmu, Nieśmiałości i Lęku.

            Zajmujemy się specjalistycznie również innymi zaburzeniami lękowymi.

2013 - Pierwsza w Polsce konferencja poświęcona w całości mutyzmowi "Usłysz dziecko z mutyzmem w ciszy"

2014 - Przekształcenie się w spółkę  z o.o. o nazwie CTM Sp. z o.o. , w celu dalszego rozwoju oraz zabezpieczenia praw autorskich

2014 - Organizacja pierwszego w Polsce obozu terapeutycznego dla dzieci i rodziców (mutyzm, nieśmiałość, zaburzenia lękowe)

2014 - Organizacja ogólnopolskiej konferencji poświęconej mutyzmowi w Warszawie we współpracy z ORE

2015 - Organizacja drugiego w Polsce obozu terapeutycznego dla dzieci i rodziców (mutyzm, nieśmiałość, zaburzenia lękowe)

2015 - Powstanie Fundacji CTM Centrum Terapii - realizacja bezpłatnej pomocy dla dzieci z zaburzeniami lękowymi

2015 - Powstanie Wielkopolskiego Oddziału CTM  we Wrześni

2016 - Stworzenie III Etapu szkoleń dla specjalistów

2016 - Organizowanie szkoleń dla nauczycieli oraz rodziców w różnych miastach Polski