fbpx Obozy terapeutyczne CTM - informacja | CTM Centrum Terapii

Obozy terapeutyczne CTM - informacja

Obozy terapeutyczne z powodu intensywności, wyjątkowej różnorodności zajęć oraz zaangażowania w program terapeutyczny całej rodziny, stanowią naszą najskuteczniejszą formę terapii. 
Zapisy, zapytania o cennik oraz szczegóły kolejnych obozów letnich lub zimowych prosimy kierować na adres e-mail: szkolenia@mutyzm.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:  
530-648-408 Mariusz Andrzejewski - organizator obozów CTM

CTM zastrzega sobie prawo do zakwalifikowania wybranych rodzin, ze względu na grupy wiekowe dzieci.

Obozy terapeutyczne dla dzieci z mutyzmem wybiórczym i innymi zaburzeniami lękowymi są uznaną, powszechną  oraz empirycznie potwierdzoną formą terapii dla dzieci z mutyzmem wybiórczym np. w USA, gdzie prowadzone są m.in. przez zespół dr Stevena Kurtza oraz dr Carmen Lynas. Podczas obozu prowadzimy terapię grupową, która jest formą terapii stosowaną dla dzieci z zaburzeniami lękowymi w różnych krajach. Doświadczenia CTM podczas obozów terapeutycznych, poświadczają wysoką skuteczność tej formy terapii. 

Jeśli  podczas wakacji lub ferii zimowych chcecie Państwo pomóc dziecku rozwinąć komunikację i lepiej radzić sobie z emocjami, zapraszamy  na zorganizowany przez nas, wyjątkowy obóz terapeutyczny dla rodzin. Zapewniamy dużą porcję terapii oraz dobrej zabawy dla dzieci i rodziców. Zapraszamy całe rodziny – rodziców, dziecko doświadczające trudności i rodzeństwo. Czerpiemy ogromną satysfakcję z obserwowania podczas obozu terapeutycznego rozwoju otwartości oraz komunikacji u dzieci!

Dla dzieci: codziennie specjalistyczna terapia grupowa  w nurcie poznawczo - behawioralnym dla dwóch grup wiekowych prowadzona przez psychologów i psychoterapeutów, inne formy terapii np. terapia tańcem i ruchem, dogoterapia, muzykoterapia,  trening kreatywności, artterapia, animacja zabawy.

Dla rodziców: codzienne zajęcia dla rodziców w postaci warsztatów psychologicznych prowadzonych przez psychologów i psychoterapeutów.

Dodatkowo: dwie konsulatcje dla każdej rodziny z specjalistami CTM. Wynikiem konsultacji i obserwacji dziecka podczas obozu jest dodatkowo przygotowana na życzenie opinia psychologiczna zawierająca: diagnozę społeczno - emocjonalną, zalecenia dla rodziców, zalecenia dla nauczycieli i specjalistów szkolnych, rekomendowane formy oddziaływań terapeutycznych.

Zapraszamy rodziny z dzieckiem z następującymi trudnościami: mutyzm wybiórczy, nieśmiałość, trudności z radzeniem sobie z emocjami, zaburzenia lękowe.

Programy terapeutyczne:  program zajęć grupowych oraz warsztatów dla rodziców jest przygotowywany przez psychologa, twórcę CTM – Monikę Andrzejewską wraz z zespołem CTM. Każdego roku, z uwagi na dynamiczny rozwój całej organizacji, jest modyfikowany i wzbogacany o nowe metody prowadzenia terapii oraz materiały przekazywane rodzicom.