fbpx Pytania i odpowiedzi | CTM Centrum Terapii

Pytania i odpowiedzi

 1. Jaki jest przykładowy plan dnia podczas obozu terapeutycznego?
  8.00 - 10.00 Śniadanie
  10.00 -11.30 Zajęcia dla całych rodzin (np. na plaży, artterapia, sportowe, ruch Weroniki Sherborne, zajęcia psychoedukacyjne ). W tym samym czasie dla wybranych rodzin konsultacje ze specjalistami. 
  13.00 Zupa dla dzieci.
  13.30 -14.30 Terapia grupowa dla dzieci (dwie lub trzy  grupy ze względu na wiek dzieci)
  15.00 -16.30 Warsztaty dla rodziców. W tym samym czasie zajęcia animacyjno-terapeutyczne dla wszystkich dzieci z trudnościami i ich rodzeństwa (np. artterapia, dogoterapia, teatroterapia lub inne)
  16.30 - 18:00  Obiadokolacja.
  19.30. Aktywność dla całych rodzin np. ognisko, grill, zajęcia taneczne.

 2. Czy uczestniczenie we wszystkich zajęciach podczas obozu jest obowiązkowe?
  Uczestnictwo we wszystkich zajęciach jest dobrowolne. Rodzice decydują o tym, w których zajęciach będzie brała udział rodzina. W celu odniesienia jak największych korzyści terapeutycznych, zalecamy jednak uczestniczenie we wszystkich planowanych zajęciach, jeśli tylko jest to możliwe. Wszystkie zajęcia mają wartość terapeutyczną, ich celem jest bowiem jednoczenie rodzin, wspieranie relacji między dziećmi oraz budowanie poczucia odwagi i poczucia własnej wartości u dzieci, na każdym kroku przez wykwalifikowaną kadrę specjalistów.

 3. Czy na obozie musi być obecna cała rodzina?  
  Obecność obojga rodziców i rodzeństwa nie jest wymagana. Największe korzyści terapeutyczne mają jednak miejsce, gdy na obozie obecna jest cała rodzina.  

 4. Czy istnieją jakieś ograniczenia wiekowe? 
  Można zgłosić udział dziecka lub nastolatka w każdym wieku. Grupy terapeutyczne tworzymy dla dzieci w podobnym do siebie wieku. Nie możemy zakwalifikować dziecka na obóz, jeśli jego wiek znacząco różni się od wieku pozostałych dzieci w grupie. 

 5. Czy moje dziecko podczas obozu zacznie mówić do rówieśników lub osób dorosłych spoza rodziny?
  Mówienie samo w sobie nie stanowi najważniejszego celu obozu. Paradoksalnie skupienie na głównym objawie utrudnia dziecku zrobienie postępu. Jako specjaliści jesteśmy skoncentrowani na zniwelowaniu przyczyn milczenia czyli lęku, trudności emocjonalnych, słabej samodzielności i pewności siebie, perfekcjonizmu i innych. Będąc świadomi sił tkwiących w każdej rodzinie, podczas obozu terapeutycznego budujemy zasoby całej rodziny, wzmacniamy kompetencje wychowawcze, wspieramy zacieśnianie silnych więzi, wzmacniamy poczucie sprawczości i własnych umiejętności radzenia sobie z codziennym stresem. Traktując rodziców jako coachów wspierających proces zmian, pomagamy również w znalezieniu mechanizmów wzmacniających objawy w codziennym środowisku dziecka. Część dzieci podczas obozu rozwija komunikację werbalną, wszystkie dokonują jednak postępów takich jak rozwój kontaktu wzrokowego, rozluźnienie postawy ciała, swobodniejsza komunikacja niewerbalna w postaci gestów i mimiki, rozwój relacji z rówieśnikami.Takie postępy dzieci jak dokonanie zakupów czy odtworzenie nagrania, mogą stanowić bardzo ważne momenty na drodze do rozwoju pewności siebie i w związku  z tym komunikacji werbalnej. Najważniejsze postępy nie są widoczne dla oka czy ucha, a dokonują się w sposobie myślenia, motywacji i postrzegania trudności zarówno u dziecka jak i rodziców, co stanowi istotę psychoterapii. Niektóre dzieci mówią podczas terapii grupowej, część dzieci podczas relacji z rówieśnikami (np.w wodzie, na plaży, na stołówce) – korzystając z umiejętności radzenia sobie z lękiem pozyskanych podczas terapii, jeszcze inne - dopiero po obozie, jak dowiadujemy się później od rodziców.

 6. Czy moje dziecko po obozie zacznie mówić w przedszkolu lub szkole?
  Od rodziców niektórych dzieci dowiadujemy się, że jakiś czas po obozie rozwinęły komunikację werbalną. Intensywność i różnorodność relacji społecznych podczas obozu (tydzień czasu), poznanie i przećwiczenie sposobów radzenia sobie z lękiem odgrywa w tym zakresie ogromną rolę. Najczęściej jednak postęp w przedszkolu lub szkole nie jest  wynikiem samej obecności na obozie, a wdrożenia pod kierunkiem terapeuty w miejscu zamieszkania, zaleceń skonstruowanych w opinii psychologicznej. W dokumencie, będącym wynikiem tygodniowej obserwacji dziecka, zawarte są wskazówki dotyczące planu terapeutycznego na terenie przedszkola/szkoły, działań rodziców oraz rekomendowanych form terapii. Zastosowanie zaleceń prowadzi do zjednoczonego uruchomienia trzech sił prowadzących do pokonania zaburzenia: terapii, oddziaływań na terenie przedszkola/szkoły oraz oddziaływań rodzicielskich. Podczas obozu dostarczamy wskazówek i zapoznajemy z narzędziami w postaci pomocnych książek, gier terapeutycznych, programów terapeutycznych. Ich wykorzystanie, decyzja o wdrożeniu oddziaływań zależy od rodziców i innych osób pomagających dziecku. Po obozie istnieje możliwość otrzymania wsparcia w wprowadzeniu oddziaływań w postaci konsultacji on- line dla rodziców lub szkolenia dla nauczycieli prowadzącego do wdrożenia strategii rozwoju komunikacji w przedszkolu lub szkole.  

 7. Co się dzieje z dziećmi podczas warsztatów dla rodziców?
  W czasie warsztatów dla rodziców, dzieci znajdują się pod opieką specjalistów i animatorów prowadzących zajęcia dla dzieci. Niemowlęta i dzieci do lat dwóch wymagają stałej opieki wybranej osoby. Jedna z osób prowadzących zajęcia może zgodzić się na opiekowanie się dzieckiem do lat dwóch, wymaga to jednak indywidualnych ustaleń między rodzicami a taką osobą.

 8. Jak dojechać na obóz terapeutyczny?
  CTM nie organizuje i nie pokrywa kosztu transportu na obóz terapeutyczny. Dojazd i powrót organizowany jest przez uczestników we własnym zakresie.

 9. Jak przygotować dziecko na obóz terapeutyczny?
  Warto zadbać o informację dla dziecka przedstawioną w sposób otwarty i przystępny, dostosowany do wieku dziecka. Na pewno nie byłoby dobrym pomysłem ukrywanie przed dzieckiem, że jest to obóz terapeutyczny. Można powiedzieć, że planujecie Państwo jako rodzice wakacje, których częścią będą zajęcia dla dzieci, budujące odwagę, a także zajęcia dla rodziców, pomagające lepiej wspierać dzieci. Zachęcamy do pokazania dzieciom dwóch filmów z obozów terapeutycznych poniżej, które dają możliwość zobaczenia różnorodności zajęć, radosnej atmosfery i poczucia humoru osób pracujących z dziećmi i rodzicami. Oprócz codziennych zajęć, które pomagają lepiej rozumieć emocje, nie brakuje podczas obozu zajęć będących poprostu bardzo dobrą zabawą dla całych rodzin i miłych niespodzianek dla dzieci i nastolatków. Bardzo wspierająca jest dla dzieci informacja, że zajęcia na obozie zaplanowane są nie tylko dla dzieci, ale dla wszystkich członków rodziny. 

 10. Czy moje dziecko bedzie podczas obozu przebywać tylko z dziećmi, które milczą?  
  Zdecydowanie - NIE. Obóz terapeutyczny nie jest przeznaczony tylko dla dzieci z mutyzmem wybiórczym, w związku z tym nasze grupy terapeutyczne składają się z dzieci z różnymi, ale podobnymi trudnościami: nieśmiałością i zaburzeniami lękowymi. Dodatkowo w części zajęć bierze udział rodzeństwo dzieci z problemem, bez żadnych zaburzeń. Dzieci z mutyzmem wybiórczym uczestniczące w obozie reprezentują różny stopień głębokości zaburzenia: niektóre nie mówią do nikogo poza rodzicami, inne mówią do dzieci, część komunikuje się z osobami dorosłymi -jedne są na początku drogi walki z problemem, inne już tylko utrwalają swoje sukcesy. Czuwamy nad odpowiednim doborem dzieci do grup by były one terapeutyczne dla wszystkich dzieci.  

 11. Czy obóz terapeutyczny to tylko udział w dobrej zabawie? 
  Zajęcia dla dzieci i całych rodzin są prowadzone w  formie dostosowanej do potrzeb dzieci, w związku z tym zapewniamy ogromną porcję dobrej zabawy zaplanowanej w sposób, która spełnia terapeutyczne funkcje: obniża lęk, wspiera budowanie relacji  i komunikacji, ma działanie relaksacyjne, zacieśnia więzy rodzinne. Dzieci nie tylko dobrze sie bawią, wykonują też ciężką pracę każdego dnia, ponieważ codziennie otrzymują konkretne zadania wymagające mierzenia się z lękiem. Rodzice z kolei korzystają z warsztatów oraz konsultacji, wyposażających w techniki terapeutyczne.