Szkolenie dla rodziców

"Mutyzm, nieśmiałość i lęk - skuteczne strategie rodzicielskie": 

Program szkolenia:

 1. Mutyzm, nieśmiałość i zaburzenia lękowe – różnicowanie. Współwystępowanie zaburzeń. Teoria góry lodowej. Odnajdywanie ukrytych komunikatów dziecka oraz mechanizmów wzmacniających objaw. Bilans strat i zysków z objawu.  
 2. Wspieranie dziecka w pokonywaniu lęku – eksternalizacja lęku, wyrażanie lęku, schody lęku, skale lęku, atrakcyjne systemy żetonowe. Wykorzystanie bajek terapeutycznych i opowiadań.
 3. Pomoc dla dzieci w radzeniu sobie z emocjami np. domowy kodeks złości, rozwijanie samodzielności i pewności siebie.
 4. Studia przypadków dzieci z mutyzmem oraz zaburzeniami lękowymi (przebieg terapii i oddziaływań).
 5. Znaczenie systemu rodzinnego - granice, zasoby, modelowanie.
 6. Stworzenie kompleksowej strategii oddziaływań rodzicielskich – burza mózgów, możliwość odpowiedzi na pytania i wątpliwości. 
 7. Filmy z polskimi rodzicami -  wypowiedzi i przemyślenia rodziców, których dzieci zrobiły postępy w walce z mutyzmem lub pokonały to zaburzenie.      

"Rola rodziny w terapii dziecka z mutyzmem, nieśmiałego i zaburzeniem lękowym"

Program szkolenia:

 1. Rola rodziny w procesie terapeutycznym dziecka z zaburzeniem lękowym.
 2. Udzielenie wsparcia dziecku. Budowanie więzi i wymiany myśli w rodzinie.
 3. Znaczenie systemu rodzinnego -rozwijanie zasobów i mocnych stron.
 4. Systemowe zrozumienie objawu. Pogłębienie rozumienia dziecka.
 5. Zasady funkcjonalne w rodzinie.
 6. Terapia rodzinna - znaczenie dla przebiegu terapii dziecka i jego motywacji.
 7. Zalecenia dla rodziców.
 8. Wywiad z polskimi rodzicami - materiał filmowy, wypowiedzi i przemyślenia rodziców, których dzieci zrobiły postępy w walce z mutyzmem lub pokonały to zaburzenie.

Cele szkoleń:

 • dostarczanie rzetelnej, praktycznej wiedzy na temat nieśmiałości, mutyzmu i zaburzeń lękowych
 • wspieranie rodzica na drodze do zostania najlepszym "terapeutą" dla swojego dziecka
 • rozwijanie kompetencji rodzicielskich
 • rozwijanie umiejętności wspierania rozwoju społecznego i komunikacji dziecka
 • pogłębienie rozumienia dziecka
 • poszerzenie rozumienia  objawu dziecka w kontekście rodzinnym
 • wsparcie w radzeniu sobie z własnymi emocjami
Oprócz praktycznej wiedzy wynikającej z naszych doświadczeń, szkolenie daje również możliwość cennej wymiany doświadczeń między rodzicami, którzy mogą być dla siebie nawzajem kopalnią refleksji i pomysłów.