Szkolenia dla specjalistów

Szkolenia dla specjalistów

Pracując zarówno z dziećmi jak i ich rodzicami dostrzegamy pilną potrzebę dostarczania rzetelnej wiedzy specjalistom  i nauczycielom na temat mutyzmu wybiórczego oraz innych zaburzeń lękowych. Centrum Terapii Mutyzmu, Nieśmiałości i Lęku zaprasza na szkolenia:

"Terapia dziecka z mutyzmem selektywnym/wybiórczym - I Etap"

"Terapia dziecka z mutyzmem selektywnym/wybiórczym - II Etap"

"Terapia dziecka z mutyzmem selektywnym/wybiórczym i jego rodziny - III Etap"

Szkolenia te wyposażają specjalistów do prowadzenia terapii dziecka z mutyzmem wybiórczym i wspierania ich rodzin oraz nauczycieli do zaplanowania oddziaływań w przedszkolu/szkole. 

Wszystkie  nasze szkolenia prowadzone są przez  specjalistów będących psychologami, prowadzących terapię dzieci z mutyzmem i ich rodzin. 

Tytuł Miejsce Datasortuj malejąco
Szkolenie dla specjalistów - I Etap Katowice (sobota) Katowice 15.02.2020
Szkolenie dla specjalistów - II Etap Katowice (poniedziałek) Katowice 24.02.2020
Szkolenie dla specjalistów - I Etap Poznań (piątek) Poznań 28.02.2020
Szkolenie dla specjalistów - I Etap Warszawa (brak wolnych miejsc) Warszawa 28.02.2020
Szkolenie dla specjalistów - I Etap Kraków (sobota) Kraków 29.02.2020
Szkolenie dla specjalistów - I Etap Gdańsk (środa) Gdańsk 04.03.2020
Szkolenie dla specjalistów - II Etap Kraków (sobota) Kraków 07.03.2020
Szkolenie dla specjalistów - I Etap Warszawa (piątek) Warszawa 13.03.2020
Szkolenie dla specjalistów - I Etap Wrocław (piątek) Wrocław 13.03.2020
Szkolenie dla specjalistów - II Etap Poznań (poniedziałek) Poznań 16.03.2020
Szkolenie dla specjalistów - II Etap Warszawa (piątek) Warszawa 20.03.2020
Szkolenie dla specjalistów - I Etap Katowice (sobota) Katowice 28.03.2020
Szkolenie dla specjalistów - II Etap Wrocław (poniedziałek) Wrocław 30.03.2020
Szkolenie dla specjalistów - I Etap Bydgoszcz (poniedziałek) Bydgoszcz 30.03.2020
Szkolenie dla specjalistów - I Etap Rzeszów (sobota) Rzeszów 04.04.2020
Szkolenie dla specjalistów - III Etap Warszawa (czwartek) Warszawa 09.04.2020
Szkolenie dla specjalistów - II Etap Gdańsk (środa) Gdańsk 15.04.2020
Szkolenie dla specjalistów - II Etap Rzeszów (poniedziałek) Rzeszów 20.04.2020
Szkolenie dla specjalistów - I Etap Lublin (wtorek) Lublin 21.04.2020
Szkolenie dla specjalistów - I Etap Olsztyn (piątek) Olsztyn 15.05.2020