Szkolenia dla specjalistów

Szkolenia dla specjalistów

Pracując zarówno z dziećmi jak i ich rodzicami dostrzegamy pilną potrzebę dostarczania rzetelnej wiedzy specjalistom  na temat mutyzmu oraz innych zaburzeń lękowych. Centrum Terapii Mutyzmu, Nieśmiałości i Lęku zaprasza na szkolenia:

"Terapia dziecka z mutyzmem selektywnym/wybiórczym - I Etap"

"Terapia dziecka z mutyzmem selektywnym/wybiórczym - II Etap"

Szkolenia te wyposażają do prowadzenia terapii dziecka z mutyzmem i wspierania ich rodzin. Szkolenie opatrzone tytułem "szkolenie dla specjalistów" przeznaczone jest dla psychologów, psychoterapeutów, lekarzy - psychiatrów, logopedów, pedagogów, nauczycieli i studentów.

Wszystkie  nasze szkolenia prowadzone są przez  specjalistów będących psychologami, prowadzących terapię dzieci z mutyzmem i ich rodzin. 

Tytuł Miejsce Datasortuj malejąco
Szkolenie dla specjalistów - I Etap Warszawa (środa) Warszawa 26.09.2018
Szkolenie dla specjalistów - I Etap Wrocław (piątek) Wrocław 28.09.2018
Szkolenie dla specjalistów - I Etap Gdańsk (środa) Gdańsk 03.10.2018
Szkolenie dla specjalistów - I Etap Poznań (piątek) Poznań 05.10.2018
Szkolenie dla specjalistów - II Etap Wrocław (poniedziałek) Wrocław 08.10.2018
Szkolenie dla specjalistów - I Etap Białystok (środa) Białystok 10.10.2018
Szkolenie dla specjalistów - I Etap Katowice (sobota) Katowice 13.10.2018
Szkolenie dla specjalistów - II Etap Warszawa (środa) Warszawa 17.10.2018
Szkolenie dla specjalistów - I Etap Rzeszów (piątek) Rzeszów 19.10.2018
Szkolenie dla specjalistów - II Etap Poznań (poniedziałek) Poznań 22.10.2018
Szkolenie dla specjalistów - I Etap Lublin (środa) Lublin 24.10.2018
Szkolenie dla specjalistów - II Etap Gdańsk (środa) Gdańsk 07.11.2018
Szkolenie dla specjalistów - I Etap Warszawa (piątek) Warszawa 16.11.2018
Szkolenie dla specjalistów - I Etap Kraków (piątek) Kraków 16.11.2018
Szkolenie dla specjalistów - II Etap Katowice (poniedziałek) Katowice 19.11.2018
Szkolenie dla specjalistów - II Etap Kraków (środa) Kraków 21.11.2018
Szkolenie dla specjalistów - II Etap Lublin (środa) Lublin 28.11.2018
Szkolenie dla specjalistów - I Etap Poznań (piątek) Poznań 30.11.2018
Szkolenie dla specjalistów - II Etap Rzeszów (środa) Rzeszów 05.12.2018
Szkolenie dla specjalistów - I Etap Katowice (piątek) Katowice 07.12.2018
Szkolenie dla specjalistów - I Etap Wrocław (piątek) Wrocław 07.12.2018
Szkolenie dla specjalistów - II Etap Białystok (środa) Białystok 12.12.2018