fbpx Szkolenia dla specjalistów - CTM Centrum Terapii

Szkolenia dla specjalistów

Informacje o szkoleniach

UWAGA: Grafik szkoleń stacjonarnych będzie stworzony, w przypadku możliwości przeprowadzenia takich szkoleń w Polsce. Obecnie zapraszamy na nasze szkolenia on-line. Uczestnicy bardzo sobie chwalą nasze szkolenia ze względu na: wysoki profesjonalizm prowadzących, wysoką jakość odbioru szkolenia, możliwość prowadzenia dyskusji na żywo z prowadzącymi poprzez mikrofon i kamerkę oraz prace grupowe online z innymi uczestnikami. 

Pracując zarówno z dziećmi jak i ich rodzicami dostrzegamy pilną potrzebę dostarczania rzetelnej wiedzy specjalistom  i nauczycielom na temat mutyzmu wybiórczego oraz innych zaburzeń lękowych. Centrum Terapii Mutyzmu, Nieśmiałości i Lęku zaprasza na szkolenia:

"Terapia dziecka z mutyzmem selektywnym/wybiórczym - I Etap"

"Terapia dziecka z mutyzmem selektywnym/wybiórczym - II Etap"

"Terapia dziecka z mutyzmem selektywnym/wybiórczym i jego rodziny - III Etap"

Szkolenia te wyposażają specjalistów do prowadzenia terapii dziecka z mutyzmem wybiórczym i wspierania ich rodzin oraz nauczycieli do zaplanowania oddziaływań w przedszkolu/szkole. 

Wszystkie  nasze szkolenia prowadzone są przez  specjalistów będących psychologami, prowadzących terapię dzieci z mutyzmem i ich rodzin.