Szkolenia dla specjalistów

Pracując zarówno z dziećmi jak i ich rodzicami dostrzegamy pilną potrzebę dostarczania rzetelnej wiedzy specjalistom  i nauczycielom na temat mutyzmu wybiórczego oraz innych zaburzeń lękowych. Centrum Terapii Mutyzmu, Nieśmiałości i Lęku zaprasza na szkolenia:

"Terapia dziecka z mutyzmem selektywnym/wybiórczym - I Etap"

"Terapia dziecka z mutyzmem selektywnym/wybiórczym - II Etap"

"Terapia dziecka z mutyzmem selektywnym/wybiórczym i jego rodziny - III Etap"

Szkolenia te wyposażają specjalistów do prowadzenia terapii dziecka z mutyzmem wybiórczym i wspierania ich rodzin oraz nauczycieli do zaplanowania oddziaływań w przedszkolu/szkole. 

Wszystkie  nasze szkolenia prowadzone są przez  specjalistów będących psychologami, prowadzących terapię dzieci z mutyzmem i ich rodzin. 

Dziękujemy za duże zainteresowanie mutyzmem przez specjalistów! 

Specjalisci dostrzegają problem mutyzmu wybiórczego i doskonalenia umiejętności twórczej pracy z dziećmi z mutyzmem.

Cieszymy się, że szkolenia przyczyniają się do wzrostu świadomości społecznej na temat mutyzmu oraz udzielania dzieciom skuteczniejszej pomocy.

Cele szkolenia:

  1. Szerzenie świadomości społecznej na temat mutyzmu dostarczanie rzetelnej wiedzy
  2. Dzielenie sie praktycznymi doświadczeniami
  3. Doskonalenie umiejętności twórczej pracy z dzieckiem z mutyzmem oraz z rodzicami
  4. Wyposażanie w narzędzia do pracy z dzieckiem oraz rodzicem.

Proponujemy szkolenia: 

I Etap (szkolenie 1 dniowe). Terapia  poznawczo-behawioralna. Konkretne strategie kompleksowej pomocy, doświadczenia własne oraz filmy.

II Etap (szkolenie 1 dniowe).  Spis technik terapeutycznych, wyposażenie do prowadzenia terapii grupowej. Na szkoleniu przedstawiamy polskie filmy z terapii grupowej oraz wywiady z rodzicami z Polski.

Dokładne programy szkoleń w opisie szkoleń w konkretnych terminach.

Szkolenie ma wartość dla osób pracujących z dziećmi nie tylko z mutyzmem, ale również zbliżonymi trudnościami takimi jak nieśmiałość, zaburzenia lękowe, fobie społeczne i inne.

Dzielimy się własnymi doświadczeniami z procesu terapii indywidualnej dziecka z mutyzmem, konsultacji rodzicielskich oraz terapii rodzinnej.

Przedstawiamy autorski model pomocy dla dziecka z mutyzmem i jego rodziny, opracowany przez CTM Centrum Terapii Mutyzmu, Nieśmiałości i Lęku w Warszawie.

Chcesz skorzystać ze szkolenia poświęconego mutyzmowi i innym zaburzeniom lękowym?  Poinformuj nas o tym wypełniając formularz kontaktowy!
Postaramy się zorganizować szkolenie w Państwa okolicy! 

Prowadzimy szkolenia w wielu miastach Polski, możemy zaproponować Państwu dołączenie do jednej z grup zorganizowanych, którą będziemy szkolić.