fbpx Nasza oferta | CTM Centrum Terapii

Nasza oferta

W Centrum Terapii Mutyzmu, Nieśmiałości i Lęku proponujemy terapię indywidualną dziecka, oddziaływania w szkole i przedszkolu, zajęcia grupowe dla dzieci, różne formy wsparcia dla rodziców (konsultacje rodzicielskie, terapię rodzinną, szkolenia), opiekę psychiatry. Formy pomocy dopasowujemy do indywidualnych potrzeb klientów. Jesteśmy przekonani, że kompleksowe podejście zapewnia skuteczność oddziaływań psychologicznych. Prowadzimy terapię zaburzeń lękowych, mutyzmu, depresji i innych zaburzeń emocjonalnych.

Autorski program pomocy, opracowany przez zespół Centrum Terapii Mutyzmu, Nieśmiałości i Lęku.

Kliknij element diagramu, aby zobaczyć szczegóły.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Autorski program pomocy - diagram

Konsultacje rodzicielskie

Na pierwszą wizytę zapraszamy tylko rodziców dziecka. Umożliwia to przeprowadzenie dokładnego wywiadu, odpowiedzenie na Państwa wszystkie pytania oraz wyjaśnienie na czym będzie polegała pomoc udzielana dziecku.  Przed wizytą prosimy o wypełnienie Formularza Wywiadu, który wyślemy Państwu mailowo. Prosimy o przyniesienie na wizytę ksero dotychczasowej dokumentacji medycznej/psychologicznej.  Kolejne konsultacje są planowane w zależności od potrzeb. Podczas spotkań z  rodzicami omawiamy  sposoby rozwijania komunikacji dziecka krok po kroku w różnych środowiskach oraz udzielamy wsparcia w kwestiach wychowawczych.

Szkolenia dla rodziców

Szkolenia dla rodziców umożliwiają przekazanie wiedzy na temat mutyzmu, niesmiałości i lęku oraz zaplanowanie indywidualnej strategii pomocy dla dziecka.
Zobacz szczegóły oferty

Oddziaływania w przedszkolu lub szkole

Na terenie przedszkola lub szkoły przeprowadzamy obserwację dziecka w grupie, wywiad z nauczycielami i specjalistami szkolnymi, przekazujemy zalecenia dla nauczycieli oraz wspólnie ustalamy strategię pomocy dla dziecka. Podczas interwencji w przedszkolu lub szkole psycholog dziecięcy wraz z rodzicami, nauczycielami i specjalistami szkolnymi ustalają plan działań wspierających dla dziecka.
Zespołowe działania przynoszą wspaniałe rezultaty!

Zajęcia grupowe dla dzieci

Pomagamy dzieciom rozwinąć komunikację podczas terapeutycznych zajęć grupowych. Zajęcia dają dzieciom szczególną możliwości nawiązywania więzi społecznych w sprzyjających psychologicznie warunkach.
Zobacz szczegóły oferty

Farmakoterapia

Im starsze jest dziecko i im więcej objawów współwystępujących tym większe prawdopodobieństwo konieczności włączenia leków jako uzupełnienia prowadzonej terapii.

Psycholog/terapeuta prowadzący dziecko i lekarz psychiatra  wspólnie omawiają indywidualną sytuację dziecka. Taka współpraca poszerza perspektywę każdego ze specjalistów, a także przyczynia się do rzetelności postawionej diagnozy i prowadzonej terapii.

Warsztaty dla rodziców

Każde spotkanie niesie ze sobą wartość psychoedukacyjną oraz ma za zadanie rozwijanie przez rodziców różnych umiejętności.

Terapia indywidualna dziecka

Udzielamy pomocy psychologicznej dzieciom nieśmiałym, z mutyzmem, zaburzeniami lękowymi, depresją, zaburzeniami mowy i innymi zaburzeniami, korzystając z doświadczeń uznanych specjalistów na świecie. W dużej mierze korzystamy z dorobku terapii poznawczo-behawioralnej, formy pomocy dostosowujemy do potrzeb dziecka oraz jego rodziny. Terapia łączy różne elementy m.in. pracę nad lękiem dziecka, pracę w oparciu o cele, budowanie poczucia własnej wartości dziecka oraz planowanie oddziaływań w różnych sferach funkcjonowania dziecka. Nadrzędną wartością dla nas jest nawiązanie bezpiecznej, przyjaznej i opartej na wzajemnym szacunku więzi z dzieckiem.

E-konsultacje

Dla rodziców  udostępniamy możliwość uzyskania doraźnego wsparcia poprzez sesję on-line. Do przeprowadzenia e-konsultacji potrzebny jest program Skype z kamerą. Prosimy o wcześniejsze sprawdzenie działania kamery oraz przeprowadzenie rozmowy testowej, która pomoże określić czy poprawnie skonfigurowane są ustawienia. Po dokonaniu wpłaty otrzymują Państwo nazwę konta Skype terapeuty.
Zapisy: zapisy@mutyzm.pl

Terapia rodzinna

Terapia rodzinna jest rozmową rodziny z terapeutą lub terapeutami o ważnych dla niej sprawach i zazwyczaj odbywa się podczas cyklu spotkań. Dla rodziców jest to dobry sposób na poprawę kontaktu ze swoimi dziećmi, poszukaniu lepszych rozwiązań kłopotów wychowawczych, a dla dzieci pomoc w zrozumieniu intencji zachowań rodziców. W rozmowach tych może uczestniczyć cała rodzina, gdyż ważna jest perspektywa każdego z jej członków lub innych osób zainteresowanych pomocą. Terapeuta systemowy pomaga rodzinie wzmocnić zasoby, a także dostrzec kierunki, w jakich potrzebny jest rozwój. Umożliwia również zrozumienie przyczyn trudności oraz poszukiwanie najlepszych a zarazem możliwych do wdrożenia rozwiązań. Wszystko to odbywa się w bezpiecznych dla klienta warunkach, z pełnym poszanowaniem poufności i godności uczestników terapii. Terapię rodzinną może prowadzić dwóch psychoterapeutów pracujących jednocześnie, co gwarantuje efekt synergii.

Terapia rodzinna odbywa się zwykle raz na 3 - 4 tygodnie. Spotkanie trwa 90 min. Aby się zapisać na taką rozmowę, należy zadzwonić w godzinach pracy rejestracji i ustalić dogodny termin.