fbpx Otwarty nabór do terapii grupowej - Luty 2023 - CTM Rzeszów i CTM Gdańsk | CTM Centrum Terapii

Otwarty nabór do terapii grupowej - Luty 2023 - CTM Rzeszów i CTM Gdańsk

Prowadzimy specjalistyczną terapię grupową  dla dzieci nieśmiałych i z zaburzeniami lękowymi.

Prowadzimy profesjonalną terapię grupową zaburzeń lękowych i nieśmiałości. Zajęcia prowadzone są według innowacyjnej formuły CTM, łączącej starannie wybrane techniki behawioralne wraz z zapewnieniem dzieciom ogromnej porcji dobrej zabawy i relaksacji. Dobór dzieci do grupy terapeutycznej podlega ściśle ustalonym kryteriom CTM, zapewniającym sukces zarówno dla dzieci nieśmiałych jak i dla dzieci z zaburzeniami lękowymi. Raz w miesiącu odbywają się warsztaty dla rodziców. Terapię grupową prowadzą psycholodzy i psychoterapeuci CTM  według autorskich, wystandaryzowanych metod CTM, zapewniających skuteczność procesu grupowego. Dzięki umiejętnie zastosowanym technikom behawioralnym dzieci stopniowo dokonują postępu w zakresie komunikacji i budowania relacji z rówieśnikami. Dzieci i rodzice otrzymują realistyczne zadania obejmujące sferę relacji w rodzinie, a także przejawów odwagi w rożnych środowiskach.

 

 

 

 

 

 

 

CTM Rzeszów

Dla dzieci w wieku: 3-4 lat, 5-6 lat, 7-9 lat 10-12 lat, 13-15 lat 17-19 lat 
 

Prowadzący: Dorota Czechowicz - psycholog, Jadwiga Ziemba – psycholog.

Czas trwania grupy: 16 spotkań (około 4 miesięcy), planowany termin rozpoczęcia luty 2023

Terminy: 1 raz w tygodniu, piątek bądź czwartek popołudniu, godzina będzie ustalona po zebraniu grupy

Koszt zajęć terapeutycznych:

1.      Opcja odpłatności za każde zajęcia osobno: 120zł za zajęcia

2.      Opcja odpłatności za cały miesiąc z góry: 80zł za zajęcia (w przypadku nieobecności koszt zajęć nie jest zwracany) 

Koszt warsztatów dla rodziców: 60 zł za spotkanie (60min)

Koszt spotkania podsumowującego z rodzicami (30min): 70zł

Zapisy: (17) 283-82-95, mutyzm.rzeszow@gmail.com 

 

CTM Gdańsk

Dla dzieci w wieku dzieci w wieku przedszkolnym,  dzieci w wieku wczesnoszkolnym 

Prowadzący: Magdalena Kornacka-Kowalewska - psycholog, Agnieszka Gardzielewska – psycholog.

Czas trwania grupy: czas trwania około 3-4 miesiące: planowy termin rozpoczęcia: luty 

Terminy: 1 raz w tygodniu, piątek po południu lub w sobotę rano, godzina będzie ustalona po zebraniu grupy

Koszt zajęć terapeutycznych:

Opcja odpłatności za każde zajęcia osobno: 90 zł za zajęcia (około 3 zajęcia w miesiącu dla dzieci i 1 warsztat dla rodziców)

Koszt warsztatów dla rodziców: 90zł za spotkanie (60min)

Zapisy: tel. 600 675 258 gdansk@mutyzm.pl

 
Program zajęć "Poszukiwacze odwagi! " został opracowany z myślą o następujących celach:
  1. Wzmocnienie  poczucia własnej wartości dziecka
  2. Pomoc dziecku w przełamaniu lęków i schematów
  3. Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i społecznych
  4. Budowanie pewności siebie dziecka
  5. Rozwijanie zdolności radzenia sobie w nowych sytuacjach 

WAŻNE: 

Przed rozpoczęciem zajęć grupowych obowiązuje konsultacja z rodzicami umożliwiająca poznanie dziecka i jego sytuacji. W trakcie konsultacji omawiamy również z rodzicem cel pracy i sposoby wzmacniania efektów zajęć w domu rodzinnym. Aby przygotować dziecko na zajęcia grupowe niezbędne jest również spotkanie indywidualne z dzieckiem. Służy ono zbudowaniu poczucia bezpieczeństwa w kontakcie z terapeutą oraz zbadaniu potrzeb dziecka. Okres przygotowania dziecka do zajęć grupowych jest różny. Dzieci nieśmiałe mogą potrzebować tylko jednego spotkania, natomiast dzieci z mutyzmem wybiórczym (selektywnym) lub zaburzeniem lękowym potrzebują zazwyczaj dłuższego okresu przygotowania. Gotowość psychologiczną dziecka do skorzystania z zajęć grupowych ocenia terapeuta prowadzący daną grupę dzieci. Udział dziecka w zajęciach grupowych jako jedynej formie pomocy nie gwarantuje pokonania mutyzmu lub zaburzenia lękowego. Do postępów dziecka znacząco przyczynia się zaangażowanie rodziców: realizacja zadań dla rodziców, udział w warsztatach i konsultacjach dla rodziców czy prowadzenie adekwatnych oddziaływań na terenie placówek edukacyjnych.