fbpx Profesjonalna diagnoza dzieci i nastolatków w CTM Centrum Terapii | CTM Centrum Terapii

Profesjonalna diagnoza dzieci i nastolatków w CTM Centrum Terapii

DIAGNOZA SPOŁECZNO-EMOCJONALNA  

Wczesne postawienie diagnozy oraz dobranie odpowiedniej terapii mają wielki wpływ na zdrowie psychiczne dziecka oraz funkcjonowanie całej rodziny. 

Pakiet diagnostyczno- konsultacyjny przewiduje:

 1. Spotkanie psychologa/psychoterapeuty z rodzicami – omówiony zostanie wypełniony w domu przez rodziców formularz wywiadu rodzicielskiego oraz dotychczasowe badania. Rodzice otrzymują informacje odnośnie koncepcji terapii,  na czym polega kolejne spotkanie i jak przygotować na nie dziecko/dzieci. 

 2. Spotkanie psychologa/psychoterapeuty z dzieckiem - obserwacja  i  psychoedukacja dziecka.

 3. Wizyta u terapeuty rodzinnego - (rodzice +dziecko/dzieci) terapeuta rodziny poznaje sytuację dziecka w kontekście rodzinnym. Poznaje potrzeby dziecka i całej rodziny.

 4. Wizyta u lekarza psychiatry dziecięcego (rodzice + dziecko) - diagnoza psychiatryczna.

 5. Analiza dokumentacji: opinia nauczyciela, formularz sprawozdania szkolnego/przedszkolnego, jesli były wystawione: opinia logopedy/pedagoga/psychologa szkolnego itp.

 6. Spotkanie podsumowujące - (tylko rodzice) wręczenie opinii psychologicznej zawierającej diagnozę i obszerne zalecenia.   

  W niektórych Oddziałach odbywają się dodatkowe konsultacje np. u logopedy.

WYNIKI PROCESU DIAGNOSTYCZNO-KONSULTACYJNEGO

Wynikiem opisanego procesu jest pisemna informacja dla rodziców stworzona przez psychologa/psychoterapeutę, wręczona podczas spotkania podsumowującego. Pisemna informacja zawiera:

 • diagnozę społeczno- emocjonalną 
 • diagnozę psychiatryczną
 • zalecenia dla nauczycieli i specjalistów przedszkolnych/szkolnych
 • rekomendowane formy oddziaływań terapeutycznych 
 • zalecone konsultacje i badania 
 • zalecenia dla rodziców

Rodzice otrzymują od specjalistów informację zwrotną na temat funkcjonowania dziecka. Na spotkaniu omówione są dokładnie sposoby wspierania dziecka na terenie domu oraz szkoły. Rodzice otrzymują odpowiedzi na wszystkie swoje pytania

CO PO ZAKOŃCZONYM PAKIECIE?

Po zakończonym procesie diagnozy społeczno-emocjonalnej istnieje możliwość korzystania z regularnej terapii w CTM lub kontynuowania wsparcia w postaci spotkań raz w miesiącu oraz konsultacji internetowych (dla rodzin z daleka).

DLACZEGO  PAKIET DIAGNOSTYCZNO - KONSULTACYJNY? 

Wiele rodzin mieszkajacych daleko od naszego Centrum Terapii Mutyzmu, Nieśmiałości i Lęku nie ma możliwości korzystania z naszej regularnej pomocy. Pakiet diagnostyczno- konsultacyjny jest  również pomocny dla wszystkich rodziców, którym zależy na  diagnozie społeczno-emocjonalnej dziecka i dokładnych zaleceniach. Zdarza sie, że rodzice konsultują się z wieloma, różnymi specjalistami, którzy nie współpracują ze sobą. Wiąże się to z ponoszeniem wielu kosztów i brakiem spójnej informacji dotyczacej dziecka oraz sposobów udzielania mu pomocy. Pakiet diagnostyczno- konsultacyjny  to dokładnie zaplanowany proces.  Psycholog/psychoterapeuta oraz psychiatra dziecięcy współpracują ze sobą, co przyczynia sie do rzetelności postawionej diagnozy oraz zaleconych form oddziaływań.