Terapia mutyzmu i zaburzeń lękowych u osób dorosłych

Zignorowany mutyzm i zaburzenia lękowe w dzieciństwie mogą prowadzić do depresji lub stanów lękowych w dorosłości. 

Część osob dorosłych może również nadal odczuwać znaczne trudności w komunikacji podczas poznawania nowych osób, sytuacji stresujących takich jak rozmowa kwalifikacyjna lub wypowiadanie się na forum. Psychoterapia jest niezbędnym elementem pomocy umożliwiającym powrót do zdrowia osobom pogrążonym w depresji lub zaburzeniach lękowych. Podczas psychoterapii uzyskuje się wgląd w przeżywane stany i uzyskuje nowe spojrzenie na problemy prowadzące do tych stanów. Dzięki tej wiedzy i nabytym umiejętnościom radzenia sobie w trudnych sytuacjach, taka osoba może  stopniowo pokonywać lęk oraz zmieniać neagtaywne myślenie o sobie, świecie i swojej przyszłości. 

 

 

 

 

 

Skorzystaj z psychoterapii dorosłych w CTM Centrum Terapii jeśli: 

  • odczuwasz znaczne obniżenie nastroju 
  • narzekasz na ciągłe zmęczenie i brak energii do działania 
  • wycofujesz  się z kontaktów towarzyskich 
  • masz niskie poczucie wartości 
  • odczuwasz duży niepokój podczas wypowiadania się 
  • odczuwasz lęk gdy myślisz o swojej przyszłości 
  • nadmiernie zamartwiasz się o swoje zdrowie 
  • masz poczucie  kryzysu w tym momencie życia 
  • masz stałe poczucie zagrożenia 
  • doświadczasz napadów lęku