fbpx Terapia rodzinna | CTM Centrum Terapii

Terapia rodzinna

Terapia rodzinna jest rozmową rodziny z terapeutą lub terapeutami o ważnych dla niej sprawach i zazwyczaj odbywa się podczas cyklu spotkań.

Dla rodziców jest to dobry sposób na poprawę kontaktu ze swoimi dziećmi, poszukaniu lepszych rozwiązań kłopotów wychowawczych, a dla dzieci pomoc w zrozumieniu intencji zachowań rodziców. W rozmowach tych może uczestniczyć cała rodzina, gdyż ważna jest perspektywa każdego z jej członków lub innych osób zainteresowanych pomocą. Terapeuta systemowy pomaga rodzinie wzmocnić zasoby, a także dostrzec kierunki, w jakich potrzebny jest rozwój. Umożliwia również zrozumienie przyczyn trudności oraz poszukiwanie najlepszych a zarazem możliwych do wdrożenia rozwiązań. Wszystko to odbywa się w bezpiecznych dla klienta warunkach, z pełnym poszanowaniem poufności i godności uczestników terapii. Terapię rodzinną może prowadzić dwóch psychoterapeutów pracujących jednocześnie, co gwarantuje efekt synergii.

Terapia rodzinna odbywa się zwykle raz na 3 - 4 tygodnie. Spotkanie trwa 90 min. Aby się zapisać na taką rozmowę, należy zadzwonić w godzinach pracy rejestracji i ustalić dogodny termin.