Zespół

Monika Andrzejewska - psycholog, psychoterapeuta, współwłaściciel CTM

Monika Andrzejewska - zdjęcie

Psycholog; psychoterapeuta dzieci, młodzieży i rodzin, twórczyni Centrum Terapii Mutyzmu, Nieśmiałości i Lęku oraz portalu mutyzm.pl. Umiejętności psychologiczne kształciła w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, uprawnienia do psychoterapii dzieci i młodzieży w nurcie poznawczo-behawioralnym zdobyła w  Centrum Terapii Poznawczo- Behawioralnej  CTPB w Warszawie. Ukończyła Kurs Podstawowy w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej, przygotowujący do psychoterapii indywidualnej i rodzinnej w nurcie systemowym. Prowadzi terapię w nurcie poznawczo-behawioralnym i systemowym pod stałą superwizją. Stale podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w różnych szkoleniach i konferencjach poświęconych psychoterapii dzieci i młodzieży. Zainteresowania zawodowe koncentruje wokół zaburzeń lękowych, mutyzmu selektywnego, depresji, tików. Jest autorką artykułów na temat  mutyzmu selektywnego, nieśmiałości, zaburzeń lękowych, depresji. Jest współautorką książki "Zaburzenia psychiczne i rozwojowe, a rzeczywistość szkolna" wydawnictwa PWN (rozdział poświęcony mutyzmowi). Zajmuje się szerzeniem świadomości społecznej na temat mutyzmu selektywnego w Polsce. Prowadzi  szkolenia dla specjalistów, rodziców i nauczycieli. Jest prelegentem podczas konferencji poświęconych zaburzeniom lękowym.

Oddział Warszawa

Mariusz Andrzejewski - coach, specjalista ds. szkoleń, współwłaściciel CTM

Mariusz Andrzejewski

Licencjonowany coach, współwłaściciel CTM Sp. z o.o. Zajmuje się coachingiem dla przedsiębiorców indywidualnych i firm. W CTM Centrum Terapii zajmuje się organizacją szkoleń otwartych oraz zamkniętych, konferencji oraz obozów terapeutycznych. Kontaktuje się z uczestnikami szkoleń otwartych oraz przygotowuje oferty na szkolenia zamknięte np. dla Szkół oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych. Odpowiada za kontakt z mediami, instytucjami współpracującymi i współpracownikami indywidualnymi. Podczas obozów terapeutycznych odpowiedzialny jest za przebieg wszystkich zaplanowanych aktywności, prowadzi zajęcia animacyjno-terapeutyczne dla całych rodzin oraz zajęcia rozrywkowe. Dba o dalszy rozwój CTM, relacje z uczestnikami szkoleń oraz pozyskiwaniem osób do współpracy na terenie całej Polski. Aktywnie poszukuje psychologów oraz placówki, które chętne są otworzyć Oddział CTM w swoim mieście. Dodatkowo zajmuje się prowadzeniem szkoleń w zakresie wystąpień publicznych, planowania i realizacji zadań, panowania nad stresem. Odpowiedzialny jest także za marketing i wizerunek CTM. Poza tym lubi aktywnie spędzać czas z przyjaciółmi grając w gry zespołowe oraz uwielbia zwierzęta m.in. własnego psa cocer spaniela maści brązowej.

Oddział Warszawa

Anna Resler - psycholog i psychoterapeuta

Anna Resler - zdjęcie

Psycholog, psychoterapeutka, certyfikowany terapeuta poznawczo-behawioralny, terapeuta systemowy, członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Pracuje z dziećmi, młodzieżą i rodzinami w Oddziale Dziennym przy Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulejówku, współpracuje m.in. z CTM, Dolnośląskim Centrum Psychoterapii we Wrocławiu. Umiejętności psychoterapeutyczne kształciła m.in. w: Szkole Wyższej Psychologii Społecznej SWPS w Warszawie, Szkole Psychoterapeutycznej Poznawczo-Behawioralnej CBT w Warszawie, Szkole Psychoterapeutycznej Psychoterapii Systemowej Indywidualnej i Rodzinnej Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej w Poznaniu (kurs podstawowy i kurs zaawansowany) oraz w trakcie innych szkoleń specjalistycznych z zakresu diagnozy i psychoterapii. Od kilku lat prowadzi treningi i warsztaty m.in. z zakresu psychoterapii, komunikacji, umiejętności społecznych oraz sztuki prezentacji dla wychowawców, nauczycieli i firm. Autorka książek i artykułów w literaturze naukowej i popularno-naukowej.

Oddział Warszawa

Beata Bartczak - psycholog, terapeuta dzieci i rodzin, trener rozwoju

Beata Bartczak - zdjęcia

Certyfikowany diagnosta i terapeuta metody integracji sensorycznej (zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej). Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Szkoły Trenerów Biznesu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie, studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu na kierunku psychologia transportu. Ukończyła m.in. kurs I stopnia „Racjonalna Terapia Zachowania (RTZ)”, roczny kurs „Terapia Rodzin” w Polskim Instytucie Ericksonowskim, III-stopniowy kurs doskonalący „Terapia Behawioralna Dzieci”, szkolenie „Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – program wg integracji odruchów dr Sally Goddard”. W stałej superwizji. Pracuje jako terapeuta indywidualny, zarówno z dziećmi, jak i z dorosłymi. W obrębie jej zainteresowań znajdują się problemy związane z mutyzmem wybiórczym, lękiem i nieśmiałością. Aby w tym obszarze profesjonalnie udzielać pomocy psychologicznej, ukończyła szkolenie „Terapia dziecka z mutyzmem selektywnym” I i II etap. Była współorganizatorką konferencji pt. ”Usłysz dziecko z mutyzmem w ciszy” zorganizowanej we Wrześni 14 grudnia 2013r. Jako psycholog współpracuje m.in. z placówkami oświatowymi i instytucjami, działającymi na rzecz rodzin (Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1 we Wrześni, Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Szkoleniowy „Zielona Wyspa”, Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni). W swojej pracy główny nacisk kładzie na indywidualną pracę z człowiekiem. Uważa, że najważniejsze jest dotrzeć do ukrytych w każdym zasobów, które można wzmocnić i wspierać. W realizacji tego wyzwania pomaga jej wykształcenie psychologiczne i wieloletnie doświadczenie zawodowe.

Oddział Wielkopolski we Wrześni

lek. med. Anna Andrzejewska - psychiatra dzieci i młodzieży

Anna Andrzejewska - zdjęcie

Psychiatra dzieci i młodzieży, członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, absolwentka Akademii Medycznej w Poznaniu. Wiedzę i umiejętności w zakresie psychiatrii rozwojowej zdobywała podczas pracy w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Poznaniu, na licznych kursach i szkoleniach z zakresu tej tematyki, a wcześniej podczas pracy na oddziale rehabilitacji psychiatrycznej i reedukacji psychologiczno-społecznej Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci „Miłowody” w Kowanówku. Obecnie zajmuje się diagnostyką chorób i różnych zaburzeń psychicznych u dzieci, młodzieży i młodych dorosłych oraz ich leczeniem farmakologicznym z jednoczesną psychoedukacją również rodziców czy opiekunów pacjentów w ramach psychiatrycznej opieki ambulatoryjnej państwowej i prywatnej. Bierze udział w Konfenencjach Sekcji Psychiatrii Dzieci i Młodzieży.

Oddział Wielkopolski we Wrześni

Barbara Szewczyk - pedagog przedszkolny i wczesnoszkolny, oligofrenopedagog

Barbara Szewczyk - zdjęcie

Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie oraz Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. Na co dzień prowadzi Niepubliczne Przedszkole „Słoneczko” z oddziałami integracyjnymi we Wrześni. Ukończyła min: III-stopniowy kurs doskonalący „Terapia Behawioralna dla dzieci”, „EEG-Biofeedback I i II stopnia”, szkolenie „Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz”, szkolenie ”Komunikacja z dzieckiem głuchoniewidomym”, szkolenie ”Praca z trudnym rodzicem”, zdobyła umiejętności pracy metodą Makaton. Była współorganizatorem konferencji na temat „Usłysz dziecko z mutyzmem w ciszy” zorganizowanej we Wrześni. Ukończyła szkolenie z zakresu terapii dziecka z mutyzmem selektywnym - „Mutyzm selektywny- pomoc psychologiczna dla dziecka i jego rodziny” Etap I i II. Jest współtwórczynią: CTM - Oddział Wielkopolski we Wrześni, ul. 3 Maja 4. Ciągle poszukuje, rozwija i doskonali swoją wiedzę dotyczącą rozwoju dziecka aby jak najlepiej je zrozumieć i pomóc jego rodzicom.

Oddział Wielkopolski we Wrześni

Paulina Szafarz–Walińska - logopeda

Paulina Szafarz–Walińska - zdjęcie

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie kierunek logopedia. Ukończyła min. Trzy stopniowy kurs "Terapia behawioralna dzieci z autyzmem ", szkolenie podstawowe i zaawansowane Program Rozwoju i Komunikacji Makaton, Trening Skutecznego Rodzica metodą dr Thomasa Gordona, kurs Inteligencja wieloraka praktyczne zastosowanie teorii Howarda Gardnera, uczestniczyła w konferencji - Usłysz dziecko z mutyzmem w ciszy oraz ukończyła I i II etap szkolenia - „Terapia dziecka z mutyzmem” w CTM.  Na co dzień pracuje jako logopeda z dziećmi w normie intelektualnej, jak również z dziećmi z różnego rodzaju zaburzeniami i dysfunkcjami rozwojowymi. Wierzy w to, że dobro dane innym zawsze do nas wraca.

Oddział Wielkopolski we Wrześni

Agnieszka Olejniczak - psycholog, terapeuta dzieci i młodzieży

Agnieszka Olejniczak

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Przygotowania Pedagogicznego w Studium Doskonalenia Menedżerów Oświaty w Gnieźnie oraz studiów podyplomowych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Poznaniu na kierunku psychologia transportu. Ukończyła kurs certyfikacyjny z zakresu Terapii ręki I i II stopnia, kurs Kinezjologii edukacyjnej – Metoda Dennisona stopnia I i II, kurs diagnozy testem Rorschach i kwestionariuszem MMPI-2. Stale podnosi kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w konferencjach naukowych i szkoleniach, których zadaniem jest poszerzenie wiedzy z zakresu psychologii dziecka. Pracuje jako terapeuta indywidualny na Oddziale Dziennym dla Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego oraz jako psycholog przedszkolny w Niepublicznym Przedszkolu „Słoneczko” z oddziałami integracyjnymi we Wrześni. Prowadzi szkolenia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Ukończyła szkolenia przygotowujące do profesjonalnej terapii mutyzmu wybiórczego „Terapia dziecka z mutyzmem selektywnym I, II i III etap" oraz specjalne intensywne szkolenie praktyczne, tylko dla osób pracujących w Oddziałach CTM.

Oddział Wielkopolski we Wrześni

Renata Apolinarska-Kozar - psycholog, terapeuta dzieci i rodzin, neuroterapeuta

Renata Apolinarska-Kozar

Ukończyła studia na Uniwersytecie Wrocławskim. Swoje doświadczenie zdobywała pracując w doradztwie zawodowym, ośrodku wychowawczym dla młodzieży, gimnazjach oraz stowarzyszeniach i fundacjach pomagających rodzinom dotkniętym przemocą. Realizowała kilka edycji tzw. szkoły dla rodziców, organizowała i współprowadziła konferencje i warsztaty poświęcone psychologicznym aspektom  funkcjonowania rodziny. W ostatnich latach pracowała  w poradni psychologiczno-pedagogicznej, gdzie zajmowała się diagnozą, terapią psychologiczną dzieci i młodzieży, terapią EEG-Biofeedback, psychoedukacją oraz specjalistycznym  wsparciem rodziców i nauczycieli. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu resocjalizacji i psychopedagogiki. Jest neuroterapeutą I stopnia. Zrealizowała liczne formy doskonalenia zawodowego, m.in. „Pozytywne Metody Wychowywania Dzieci”, „Szkoła Pomagania Rodzinie”,  „Terapia poznawczo-behawioralna par i rodzin”, „Studium Terapii Rodzin”. Od wielu lat prowadzi indywidualną terapię dzieci i młodzieży wzbogacając swój warsztat pracy poprzez realizację specjalistycznych szkoleń, tj. „Mutyzm selektywny-pomoc psychologiczna dla dziecka i jego rodziny” – I, II oraz III etap, „Terapia dzieci z zaburzeniami lękowymi”, „Terapia dzieci moczących się i ich rodzin”, „Poznawczo-behawioralna terapia dzieci i młodzieży”, „Trening autogenny w psychoterapii dzieci i młodzieży”, „Integratywna Psychoterapia Krótkoterminowa”. Posiadane kwalifikacje związane z pomaganiem nabyła, m. in. w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie, Wrocławskiej Pracowni Psychoedukacji i Terapii „Plus” Polskiego Towarzystwa Psychologicznego,  Dolnośląskim Centrum Psychoterapii we Wrocławiu, Centrum Terapii Mutyzmu, Nieśmiałości i Lęku w Warszawie, Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej   i Neuroterapii we Wrocławiu. Swoją pasję zawodową rozwijała także poprzez wieloletnie prowadzenie własnej praktyki psychologicznej, gdzie dodatkowo realizuje specjalistyczne zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży w oparciu o programy autorskie. Współtwórczyni i dyrektor Dolnośląskiego Oddziału CTM w Świebodzicach. Jest zwolenniczką holistycznego podejścia do dziecka i jego rodziny.

Oddział Dolnośląski w Świebodzicach

Karolina Rozenek - psycholog, psychoterapeuta, neuroterapeuta

Absolwentka wydziału psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, dodatkowo po 4-letnim szkoleniu w zakresie psychoterapii psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, posiada kwalifikacje neuroterapeuty II stopnia. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Swoje kompetencje zawodowe poszerzała uczestnicząc również w rocznym szkoleniu „Kontakt i kontrakt w procesie pomocy psychologicznej” organizowanym przez Ośrodek Edukacji Psychologicznej, oraz rocznym „Kursie stażowym w zakresie pomocy psychologicznej” w Ośrodku Profilaktyki Środowiskowej we Wrocławiu. Współpracowała jako wolontariusz z Fundacją „Non Licet” wspierającą osoby doświadczające przemocy w rodzinie. Doświadczenie w zakresie pracy psychologicznej i neuroterapeutycznej zdobywa pracując już od kilku lat w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Świdnicy. Na co dzień zajmuje się diagnozą dzieci i młodzieży, terapią EEG-Biofeedback oraz prowadzi warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego. Swoje umiejętności w pracy z młodzieżą rozwija pracując jako psycholog szkolny w gimnazjum w Żarowie. Dodatkowo w Pracowni Psychostymulacji i Rozwoju „Novum” w Świebodzicach od kilku lat, obejmuje także pomocą psychoterapeutyczną młodzież i osoby dorosłe. Uczestniczy w wielu konferencjach i szkoleniach dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej, m.in. "Mutyzm - pomoc psychologiczna dla dziecka i jego rodziny”, "Terapia dziecka z mutyzmem selektywnym”, „Psychoterapia skoncentrowana na przeniesieniu jako metoda leczenia zaburzeń z pogranicza i innych zaburzeń osobowości”, "Psychodynamiczne leczenie narcystycznych zaburzeń osobowości", „Razem w lokalnej współpracy dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”, „Szkoła Dla Rodziców i Wychowawców”, „Zapobieganie wykluczeniu uczniów w klasie” i inne.
    
    

 

Oddział Dolnośląski w Świebodzicach

Urszula Jagiełło - logopeda, pedagog

Logopedię ukończyła na Uniwersytecie Wrocławskim. Swoje doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi zdobyła pracując w przedszkolach, szkołach podstawowych ogólnodostępnych i integracyjnych - jako logopeda i pedagog. Pracowała także w poradni psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży, gdzie doskonaliła swoje umiejętności logopedyczne w zakresie diagnozy i terapii. Ukończyła szereg kursów i szkoleń poszerzających jej kompetencje w pracy logopedy, m.in. „Mutyzm selektywny – pomoc psychologiczna dla dziecka i jego rodziny”, „Diagnoza i terapia afazji. Repetytorium”, „Terapia logopedyczna z dzieckiem z zaburzoną komunikacją”, „Najnowsze metody badawcze i terapeutyczne w pracy logopedy”, „Metoda 101 kroków w nauce czytania i pisania”, „Sporządzanie diagnozy na wejściu i wyjściu”. Aktualnie pracuje jako logopeda w przedszkolu i szkole podstawowej obejmując specjalistyczną pomocą dzieci, a także wspierając rodziców w realizacji systematycznej kontynuacji pracy z dzieckiem w domu. Będąc zatrudnioną jako pedagog w gimnazjum ma możliwość dodatkowego rozwijania swojego doświadczenia zawodowego w pracy z młodzieżą. Nadal poszerza swoją wiedzę i umiejętności, m.in. zdobyła kwalifikacje do diagnozy i terapii dziecka niesłyszącego i słabosłyszącego w wieku 0-3 lat, 4-7 lat, 7-10 lat. W codziennej pracy ceni sobie dobre relacje z dziećmi oraz ich rodzicami i jest przekonana, że to podstawa skutecznej terapii.

Oddział Dolnośląski w Świebodzicach

Anna Jeziorek - psycholog, terapeuta dzieci i młodzieży

Anna Jeziorek - zdjęcie

Szkoleniowiec CTM w województwach: małopolskim, śląskim, świętokrzyskim i podkarpackim. 

Absolwentka psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego ze specjalizacją psychologii klinicznej, terapeuta dzieci i młodzieży, neuroterapeuta, trener profilaktyki, dyrektor Poradni   Psychologiczno- Pedagogicznej.
Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy terapeutycznej z dziećmi i rodzicami, zdobyte w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Krakowie. Ukończyła liczne szkolenia i kursy, między innymi z psychoterapii dzieci i młodzieży w nurcie behawioralno- poznawczym, terapii motywacyjnej, terapii dzieci moczących się, dzieci krzywdzonych i wykorzystywanych seksualnie, a także coachingu w oświacie. Prowadzi w Krakowie terapię zaburzeń lękowych, dzieci i młodzieży z mutyzmem wybiórczym, zaburzeniami zachowania, dziećmi moczącymi się. Jako współpracownik CTM Centrum Terapii prowadzi szkolenia dla rodziców i nauczycieli.

Osoby współpracujące

Iga Migdalska-Roszak - psycholog, psychoterapeuta

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu (specjalność psychologia kliniczna). Ukończyła Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii (UAM) oraz Kurs Przygotowania Pedagogicznego (UAM). Szkoliła się w Fundacji Dzieci Niczyje w zakresie opiniowania sądowo-psychologicznego.W pracy terapeutycznej skupia się głównie na systemowym podejściu do rodzin, par ale i indywidualnego klienta. Uważa, że to co nas otacza, a przede wszystkim ludzie z którymi spotykamy się na każdym kroku tworzą naszą rzeczywistość. Ukończyła Kurs Podstawowy Terapii Systemowej (WTTS Poznań). W pracy z dziećmi, zwłaszcza doświadczającymi dużego poziomu lęku, wykorzystuje techniki behawioralno-poznawcze. Jako współpracownik CTM Centrum Terapii prowadzi szkolenia dla rodziców i nauczycieli.

Osoby współpracujące