fbpx Zespół - CTM Centrum Terapii

Zespół

Monika Andrzejewska - psycholog, psychoterapeuta

Psycholog; psychoterapeutka dzieci, młodzieży, rodzin i osób dorosłych w trakcie szkolenia, właścicielka marki CTM Centrum Terapii,  mutyzm.pl oraz tiki.pl Umiejętności psychologiczne kształciła w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, ukończyła szkolenie przygotowujące do psychoterapii dzieci i młodzieży w nurcie poznawczo-behawioralnym  w  Centrum Terapii Poznawczo - Behawioralnej  CTPB w Warszawie. Ukończyła Kurs Podstawowy w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej, przygotowujący do psychoterapii indywidualnej i rodzinnej w nurcie systemowym. Stale podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w różnych szkoleniach i konferencjach poświęconych psychoterapii dzieci i młodzieży. Kilkunastoletnie doświadczenie zdobywała pracując w szkole, przedszkolu, poradni psychologiczno-pedagogicznej, poradniach prywatnych oraz  własnym gabinecie. Zainteresowania zawodowe koncentruje wokół zaburzeń lękowych, mutyzmu wybiórczego, depresji, tików. Jest autorką artykułów na temat  mutyzmu wybiórczego, nieśmiałości, zaburzeń lękowych, depresji. Jest współautorką książki "Zaburzenia psychiczne i rozwojowe, a rzeczywistość szkolna" wydawnictwa PWN (rozdział poświęcony mutyzmowi). Prowadzi  szkolenia dla specjalistów, rodziców i nauczycieli.

Oddział Warmia, Właściciele marki

Mariusz Andrzejewski - specjalista ds. RODO, specjalista ds. szkoleń, współwłaściciel CTM

Licencjonowany coach, współwłaściciel CTM Sp. z o.o. oraz specjalista ds. RODO. Zajmuje się coachingiem dla przedsiębiorców oraz osób indywidualnych. Brał udział w licznych szkoleniach i konferencjach dotyczących RODO, dniach otwartych i konsultacjach w GIODO oraz wielu konsultacjach prawniczych. Specjalizuje się w wdrożeniach RODO w firmach, w szczególności w przetwarzaniu danych wrażliwych oraz w biznesach opartych na franczyzie. W CTM Centrum Terapii zajmuje się także organizacją szkoleń otwartych oraz zamkniętych, konferencji oraz obozów terapeutycznych. Kontaktuje się z uczestnikami szkoleń otwartych oraz sporządza oferty na szkolenia zamknięte np. dla Szkół oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych. Odpowiada za kontakt z mediami, instytucjami współpracującymi i współpracownikami indywidualnymi. Podczas obozów terapeutycznych odpowiedzialny jest za przebieg wszystkich zaplanowanych aktywności, prowadzi zajęcia animacyjno-terapeutyczne dla całych rodzin oraz zajęcia rozrywkowe. Dba o dalszy rozwój CTM, relacje z uczestnikami szkoleń oraz pozyskiwaniem osób do współpracy na terenie całej Polski. Aktywnie poszukuje psychologów oraz placówki, które gotowe są otworzyć Oddział CTM. Dodatkowo zajmuje się prowadzeniem szkoleń w zakresie wystąpień publicznych, planowania i realizacji zadań, panowania nad stresem. Odpowiedzialny jest także za marketing i wizerunek CTM. 

Oddział Warmia, Właściciele marki

Renata Apolinarska-Kozar - psycholog, terapeuta dzieci i rodzin, neuroterapeuta

Renata Apolinarska-Kozar

Ukończyła studia na Uniwersytecie Wrocławskim. Swoje doświadczenie zdobywała pracując w doradztwie zawodowym, ośrodku wychowawczym dla młodzieży, gimnazjach oraz stowarzyszeniach i fundacjach pomagających rodzinom dotkniętym przemocą. Realizowała kilka edycji tzw. szkoły dla rodziców, organizowała i współprowadziła konferencje i warsztaty poświęcone psychologicznym aspektom  funkcjonowania rodziny. W ostatnich latach pracowała  w poradni psychologiczno-pedagogicznej, gdzie zajmowała się diagnozą, terapią psychologiczną dzieci i młodzieży, terapią EEG-Biofeedback, psychoedukacją oraz specjalistycznym  wsparciem rodziców i nauczycieli. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu resocjalizacji i psychopedagogiki. Jest neuroterapeutą I stopnia. Zrealizowała liczne formy doskonalenia zawodowego, m.in. „Pozytywne Metody Wychowywania Dzieci”, „Szkoła Pomagania Rodzinie”,  „Terapia poznawczo-behawioralna par i rodzin”, „Studium Terapii Rodzin”. Od wielu lat prowadzi indywidualną terapię dzieci i młodzieży wzbogacając swój warsztat pracy poprzez realizację specjalistycznych szkoleń, tj. „Mutyzm selektywny-pomoc psychologiczna dla dziecka i jego rodziny” – I, II oraz III etap, „Terapia dzieci z zaburzeniami lękowymi”, „Terapia dzieci moczących się i ich rodzin”, „Poznawczo-behawioralna terapia dzieci i młodzieży”, „Trening autogenny w psychoterapii dzieci i młodzieży”, „Integratywna Psychoterapia Krótkoterminowa”. Posiadane kwalifikacje związane z pomaganiem nabyła, m. in. w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie, Wrocławskiej Pracowni Psychoedukacji i Terapii „Plus” Polskiego Towarzystwa Psychologicznego,  Dolnośląskim Centrum Psychoterapii we Wrocławiu, Centrum Terapii Mutyzmu, Nieśmiałości i Lęku w Warszawie, Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej   i Neuroterapii we Wrocławiu. Swoją pasję zawodową rozwijała także poprzez wieloletnie prowadzenie własnej praktyki psychologicznej, gdzie dodatkowo realizuje specjalistyczne zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży w oparciu o programy autorskie. Dyrektor Dolnośląskiego Oddziału CTM w Świebodzicach. Jest zwolenniczką holistycznego podejścia do dziecka i jego rodziny.

Oddział Dolnośląski w Świebodzicach

Anna Podyma - psycholog, socjoterapeuta

Psychologię ukończyła studiując na Uniwersytecie Wrocławskim. Psycholog z 19-letnim stażem, posiadająca także uprawnienia socjoterapeuty.  Swoje doświadczenie zawodowe zdobyła pracując z dziećmi i młodzieżą, także z niepełnosprawnościami, m.in. w poradni psychologiczno-pedagogicznej, podstawowej szkole integracyjnej. Posiada umiejętności w zakresie diagnozy psychologicznej, wsparcia i terapii dzieci i młodzieży, a także w pracy z rodzicami. Prowadzi specjalistyczne zajęcia indywidualne i grupowe dla dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych. Współpracowała ze Stowarzyszeniem MONAR prowadząc warsztaty edukacyjno-rozwojowe w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wałbrzychu.  Pracuje także z dziećmi i młodzieżą z rodzin dysfunkcyjnych oraz osobami z wykluczeniem społecznym w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Wałbrzychu oraz w ramach projektu „Laboratoria Zrównoważonego rozwoju gminy Wałbrzych”.   Prowadzi warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców oraz specjalistyczne szkolenia dla nauczycieli i rad pedagogicznych. Ukończyła szereg kursów i szkoleń poszerzających jej kompetencje w pracy psychologa, m.in. „Diagnoza dziecka z ADHD oraz zachowaniami opozycyjno-buntowniczymi”, „Terapia behawioralna dzieci z autyzmem”, „Narzędzia pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą”,   „Diagnoza i terapia osób ze spektrum autyzmu. Od zabawy do dialogu”. Współpracuje z Dolnośląskim Oddziałem Centrum Terapii Mutyzmu, Nieśmiałości i Lęku w Świebodzicach w zakresie realizowania diagnozy i terapii. Nadal poszerza swoją wiedzę i umiejętności psychologiczno-terapeutyczne.

Oddział Dolnośląski w Świebodzicach

Urszula Jagiełło - logopeda, pedagog

Urszula Jagiełło

Logopedię ukończyła na Uniwersytecie Wrocławskim. Swoje doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi zdobyła pracując w przedszkolach, szkołach podstawowych ogólnodostępnych i integracyjnych - jako logopeda i pedagog. Pracowała także w poradni psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży, gdzie doskonaliła swoje umiejętności logopedyczne w zakresie diagnozy i terapii. Ukończyła szereg kursów i szkoleń poszerzających jej kompetencje w pracy logopedy, m.in. „Mutyzm selektywny – pomoc psychologiczna dla dziecka i jego rodziny”, „Diagnoza i terapia afazji. Repetytorium”, „Terapia logopedyczna z dzieckiem z zaburzoną komunikacją”, „Najnowsze metody badawcze i terapeutyczne w pracy logopedy”, „Metoda 101 kroków w nauce czytania i pisania”, „Sporządzanie diagnozy na wejściu i wyjściu”. Aktualnie pracuje jako logopeda w przedszkolu i szkole podstawowej obejmując specjalistyczną pomocą dzieci, a także wspierając rodziców w realizacji systematycznej kontynuacji pracy z dzieckiem w domu. Będąc zatrudnioną jako pedagog w gimnazjum ma możliwość dodatkowego rozwijania swojego doświadczenia zawodowego w pracy z młodzieżą. Nadal poszerza swoją wiedzę i umiejętności, m.in. zdobyła kwalifikacje do diagnozy i terapii dziecka niesłyszącego i słabosłyszącego w wieku 0-3 lat, 4-7 lat, 7-10 lat. W codziennej pracy ceni sobie dobre relacje z dziećmi oraz ich rodzicami i jest przekonana, że to podstawa skutecznej terapii.

Oddział Dolnośląski w Świebodzicach

Kamila Skrzypik - pedagog, oligofrenopedagog, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju

Kamila Skrzypik

Pedagog, nauczyciel wychowania przedszkolnego, terapeuta ręki, dyrektor Oddziału CTM w Bydgoszczy. Ukończyła studia magisterskie w zakresie pedagogiki: edukacja rodzinna i wychowanie seksualne; studia podyplomowe w zakresie pedagogiki przedszkolnej z terapią dziecka; kursy kwalifikacyjne w zakresie oligofrenopedagogiki, tyflopedagogiki, wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji dzieci i młodzieży z autyzmem. Prowadzi Ośrodek Terapii i Rozwoju Małego Dziecka Promyk, który zapewnia kompleksową terapię Niepublicznemu Przedszkolu Buziaczek w Bydgoszczy. Na co dzień pracuje  z dziećmi z różnymi dysfunkcjami np. z autyzmem, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym, z dziećmi z ryzyka dysleksji i dysleksją rozwojową , z wadą wzroku, itp. Systematycznie wzbogaca swoją wiedzę i umiejętności dotyczące pracy z dziećmi, uczestnicząc w licznych szkoleniach. Brała udział w szkoleniach przygotowujących do profesjonalnej diagnozy i terapii dzieci z mutyzmem wybiórczym (CTM). Ukończyła szkolenia „Terapia behawioralna w pracy z dzieckiem autystycznym lub z niepełnosprawnością intelektualną”, „Diagnoza i terapia funkcji wzrokowych Impuls – System w Warszawie”, szkolenia prowadzone przez profesor Cieszyńską i jej współpracowników w Centrum Metody Krakowskiej w Warszawie np.„Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych- usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu”,„Terapia neurobiologiczna”, „Diagnoza i terapia dzieci z Zespołem Aspergera”,”Terapia dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej”, „Metoda Warnkego” we Wrocławiu, „Trening umiejętności społecznych” w Warszawie oraz inne szkolenia przygotowujące do diagnozy i terapii dzieci. Od marca 2018 roku rozpoczęła kurs psychoterapii systemowej. 

Oddział Bydgoszcz

Katarzyna Wieloszyńska – psycholog, oligofrenopedagog, terapeuta

Katarzyna Wieloszyńska

Absolwentka studiów jednolitych magisterskich na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego o kierunku psychologia. W Studium Pedagogicznym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego ukończyła 4 semestralny kwalifikacyjny kurs pedagogiczny. Ukończyła także kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki, III stopniowy kurs doskonalący w zakresie terapii behawioralnej w pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi. Pracuje w Ośrodku Terapii i Rozwoju Małego Dziecka Promyk w Bydgoszczy. Ma doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą z różnymi dysfunkcjami i zaburzeniami, np. z autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym, ADHD. Systematycznie wzbogaca swoją wiedzę i doskonali umiejętności. Brała udział w szkoleniach przygotowujących do profesjonalnej diagnozy i terapii dzieci z mutyzmem wybiórczym (CTM).

Oddział Bydgoszcz

Magdalena Kornacka-Kowalewska - psycholog, psychoterapeuta

Magdalena Kornacka-Kowalewska

Psycholog, psychoterapeuta, absolwentka Psychologii na Uniwersytecie Gdańskim, Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego, w trakcie kursu Terapia  Poznawczo-Behawioralna zaburzeń u dzieci i młodzieży w CTPB Warszawie, ukończyła liczne kursy doskonalące, kwalifikacyjne m.in. z zakresu oligofrenopedagogiki  i szkolenia m.in. „Mutyzm selektywny – pomoc psychologiczna dla dziecka i jego rodziny” I etap, „Terapia dziecka z mutyzmem selektywnym” II etap, „Terapia dziecka z mutyzmem wybiórczym i jego rodziny” III etap. Dwukrotnie, jako terapeuta, brała udział w obozach terapeutycznych organizowanych przez Centrum Terapii Mutyzmu, Nieśmiałości i Lęku. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi jako psycholog, psychoterapeuta, socjoterapeutka i oligofrenopedagog. Prowadzi warsztaty psychologiczne w szkole i przedszkolu, warsztaty dla rodziców i nauczycieli. Chętnie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe i podejmuje się nowych wyzwań.

Oddział Gdańsk

Agnieszka Gardzielewska, psycholog, terapeuta

Psycholog o ścieżce specjalizacyjnej psychologia kliniczna dzieci i młodzieży, pedagog - terapeuta, mediator szkolny, trener metod relaksacyjnych dzieci, praktyk metody Kids' skills "Dam Radę" i "Jestem z ciebie dumny".
Ukończyła liczne szkolenia i kursy doskonalące z zakresu diagnozy oraz pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą m.in. "Terapia dziecka z mutyzmem wybiórczym" etap I, "Diagnoza i terapia dziecka z ADHD", "Radzenie sobie z uczniem prowokującym", "Ratunek dla Nieśmiałka - alternatywne i wspomagające metody komunikacji interpersonalnej dla dzieci z niską samooceną", "Po drugiej stronie lustra, czyli jak rozumieć i radzić sobie z agresją dziecka w szkole", "EEG-Biofeedback I stopnia".
W codziennej pracy z dziećmi opiera się na założeniach terapii poznawczo - behawioralnej oraz  terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Prowadzi zajęcia rozwijające kompetencje społeczne i emocjonalne, zajęcia warsztatowe w klasach, warsztaty i konsultacje dla nauczycieli i rodziców. Wierzy, w możliwości i zasoby dzieci w zdobywaniu potrzebnych im umiejętności  i poszukiwaniu rozwiązań.
 

Oddział Gdańsk

Agata Gąsior - psycholog, terapeuta dzieci i młodzieży

Agata Gąsior CTM

Absolwentka Psychologii Uniwersytety Gdańskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu doradztwa zawodowego.
Ukończyła liczne szkolenia i kursy doskonalące z zakresu diagnozy i terapii, m. in: „Mutyzm selektywny – pomoc psychologiczna dla dziecka i jego rodziny” – etap I CTM, "Terapia dziecka z mutyzmem wybiórczym" - etap II CTM, „Terapia dzieci z zaburzeniami lękowymi”, „Terapia dzieci moczących się i ich rodzin”, „Tiki, zaburzenia odżywiania i wydalania u dzieci – diagnoza i terapia”, liczne warsztaty na temat ADHD.
    Jako wieloletni pracownik poradni psychologiczno-pedagogicznej zdobyła doświadczenia w prowadzeniu diagnozy psychologicznej  oraz pracy terapeutycznej z dziećmi i rodzicami. Poza diagnoza i terapią indywidualną, prowadziła warsztaty dla dzieci metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, warsztaty dla rodziców i nauczycieli (między innymi cykliczne zajęcia warsztatowe dla rodziców dzieci z ADHD).

Oddział Gdańsk

Dorota Czechowicz - psycholog, Dyrektor Oddziału

Dorota Czechowicz

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na kierunku psychologia, specjalizacja psychoprofilaktyka, psychologia społeczna. Swoją wiedzę i umiejętności poszerza uczestnicząc w specjalistycznych kursach, szkoleniach, konferencjach i stażach. Ukończyła m.in. roczny kurs terapii poznawczo – behawioralnej dzieci i młodzieży, kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki, kurs pedagogiczny, 3-stopniowe szkolenie dotyczące terapii behawioralnej dzieci i młodzieży, cykl warsztatów organizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej, Kurs w zakresie „Monachijskiej Diagnostyki Rozwojowej – pierwszy, drugi i trzeci rok życia”, szkolenie „Terapia dziecka z mutyzmem wybiórczym” – etap I i II oraz intensywne, tygodniowe szkolenie praktyczne przygotowujące do terapii według standardów CTM. Posiada 12 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami, które zdobyła pracując m. in. w Ośrodku Wczesnej Interwencji, Poradni Wczesnego Wspomagania Rozwoju, Niepublicznym Przedszkolu dla dzieci z autyzmem, Publicznym Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi oraz w Stowarzyszeniu na rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży Titum. Współpracując z Centrum Terapii Dziecka SENSIS prowadzi Odział CTM w Rzeszowie. 

Oddział Rzeszów

Beata Bartczak - psycholog, terapeuta dzieci i rodzin, trener rozwoju

Beata Bartczak - zdjęcia

Szkoleniowiec CTM w województwach: wielkopolskim, łódzkim, dolnośląskim, lubuskim, kujawsko-pomorskim, zachodniopomorskim. 

Certyfikowany diagnosta i terapeuta metody integracji sensorycznej (zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej). Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Szkoły Trenerów Biznesu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie, studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu na kierunku psychologia transportu. Ukończyła m.in. kurs I stopnia „Racjonalna Terapia Zachowania (RTZ)”, roczny kurs „Terapia Rodzin” w Polskim Instytucie Ericksonowskim, III-stopniowy kurs doskonalący „Terapia Behawioralna Dzieci”, szkolenie „Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – program wg integracji odruchów dr Sally Goddard”. W stałej superwizji. Pracuje jako terapeuta indywidualny, zarówno z dziećmi, jak i z dorosłymi. W obrębie jej zainteresowań znajdują się problemy związane z mutyzmem wybiórczym, lękiem i nieśmiałością. Aby w tym obszarze profesjonalnie udzielać pomocy psychologicznej, ukończyła szkolenie „Terapia dziecka z mutyzmem selektywnym” I, II i III etap. Była współorganizatorką konferencji pt. ”Usłysz dziecko z mutyzmem w ciszy” zorganizowanej we Wrześni 14 grudnia 2013 r. Jako psycholog współpracuje m.in. z placówkami oświatowymi i instytucjami, działającymi na rzecz rodzin (Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1 we Wrześni, Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Szkoleniowy „Zielona Wyspa”, Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni). W swojej pracy główny nacisk kładzie na indywidualną pracę z człowiekiem. Uważa, że najważniejsze jest dotrzeć do ukrytych w każdym zasobów, które można wzmocnić i wspierać. W realizacji tego wyzwania pomaga jej wykształcenie psychologiczne i wieloletnie doświadczenie zawodowe. 

Osoby współpracujące

Anna Jeziorek - psycholog, terapeuta dzieci i młodzieży

Anna Jeziorek - zdjęcie

Szkoleniowiec CTM w województwach: małopolskim, śląskim, świętokrzyskim i podkarpackim. 

Absolwentka psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego ze specjalizacją psychologii klinicznej, terapeuta dzieci i młodzieży, neuroterapeuta, trener profilaktyki, dyrektor Poradni   Psychologiczno- Pedagogicznej.
Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy terapeutycznej z dziećmi i rodzicami, zdobyte w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Krakowie. Ukończyła liczne szkolenia i kursy, między innymi z psychoterapii dzieci i młodzieży w nurcie behawioralno- poznawczym, terapii motywacyjnej, terapii dzieci moczących się, dzieci krzywdzonych i wykorzystywanych seksualnie, a także coachingu w oświacie. Prowadzi w Krakowie terapię zaburzeń lękowych, dzieci i młodzieży z mutyzmem wybiórczym, zaburzeniami zachowania, dziećmi moczącymi się. Jako współpracownik CTM Centrum Terapii prowadzi szkolenia dla rodziców, nauczycieli i specjalistów.

Osoby współpracujące

Jadwiga Ziemba - psycholog, terapeuta

Studia wyższe ukończyła na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej zdobywając tytuł magistra psychologii w specjalności klinicznej i neuropsychologii. Jeszcze w trakcie studiów zdobyła kwalifikacje pedagogiczne odbywając studia podyplomowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Ukończyła także studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi oraz młodzieżą (także ze szczególnymi potrzebami rozwojowymi). Zdobywała je i pogłębiała pracując w Ośrodku Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczym w Rzeszowie, a  także w Stowarzyszeniu na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży TITUM w Rzeszowie oraz w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie jako kurator. Ukończyła II-stopniowe szkolenie z zakresu „Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach”. Swoją wiedzę poszerza uczestnicząc w licznych szkoleniach, warsztatach, konferencjach. Do najważniejszych należą: „Wprowadzenie komunikacji alternatywnej i wspomagającej u osób z wieloraką niepełnosprawnością”- stopień I i II, Terapia dziecka z mutyzmem wybiórczym, Terapia ręki- I stopień, Terapia Taktylna według metody dr Swietłany Masgutowej oraz Terapia Neurotaktylna, Neurofizjologiczne podstawy integracji sensorycznej- I stopień, „Szkolenie z zakresu psychomotorycznego wspierania rozwoju dziecka”. Posiada znajomość alternatywnych i wspomagających form komunikacji (w tym Makaton), a także Metody: „Dam radę!” oraz „Jestem z Ciebie dumny!”.

Oddział Rzeszów

Michał Marcyniuk- psycholog, terapeuta, trener

Psycholog, terapeuta dzieci i młodzieży, trener dziecięcy kompetencji społecznych, certyfikowany instruktor uważności w edukacji. Na co dzień pracuje jako psycholog i koordynator zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w jednym z wrocławskich przedszkoli oraz jako psycholog w Dolnośląskim Oddziale CTM, w którym prowadzi terapie indywidualne i zajęcia grupowe. Ukończył Wydział Psychologii we Wrocławiu SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego na kierunku psychologia, specjalność: psychologia kliniczna, a także studium zawodowe
z terapii dzieci i młodzieży w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii. Swoje kompetencje podnosi poprzez uczestnictwo w wielu kursach i szkoleniach, m.in.: “Terapia dziecka z mutyzmem” etap I, II i III, “Trening Umiejętności Społecznych”, “Terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu”, “Holistyczna terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami lękowymi”, “Techniki terapeutyczne w pracy nad złością dzieci”, “Autyzm - diagnoza i terapia”. 
W codziennej pracy z dziećmi wykorzystuje elementy i techniki treningu uważności i integracji sensorycznej oraz elementy metody harcerskiej. Posiada uprawnienia kierowników i wychowawców wypoczynku oraz kilkunastoletnie doświadczenie w organizowaniu kolonii dla dzieci i młodzieży. Zwolennik systemowego nurtu w psychologii oraz edukacji opartej na NVC (Porozumienie bez przemocy).

Oddział Dolnośląski w Świebodzicach

Beata Rzewnicka - logopeda, terapeuta dzieci i młodzieży

Beata Rzewnicka

Mgr filologii polskiej o specjalności pedagogicznej i logopedycznej, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, logopeda, terapeuta dzieci i młodzieży, właściciel Gabinetów Terapeutycznych Beata Rzewnicka, ukończyła m.in. certyfikowane szkolenie uprawniające do wykorzystania narzędzia karty oceny Rozwoju Psychoruchowego KORP do diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiąca do końca 9 roku życia, kurs terapii taktylnej wg dr S. Masgutowej, trzystopniowy kurs terapii behawioralnej, kurs integracji odruchów ustno-twarzowych I stopnia, szkolenia z zakresu MK oraz szkolenie dotyczące integracji sensorycznej  dla dzieci z zaburzeniami rozwoju, szkolenie z zakresu diagnozy ACC stosowania oceny efektywności porozumiewania się dzieci niemówiących, kurs Makatonu, terapii mikofunkcjonalnej, szkolenie „Terapia dziecka z mutyzmem wybiórczym” I etap. Szczególnie bliska jest jej praca z dziećmi z różnymi zaburzeniami rozwojowymi i genetycznymi, jak i afazją. Współpracuje z Caritas Archidiecezji Gdańskiej, stowarzyszeniami, GOPS, MOPS, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi. Współtworzy i prowadzi turnusy rehabilitacyjne dla dzieci. Jest wykładowcą na Pomorskiej Wyższej Szkole Nauk Stosowanych w Gdyni, wykładowca na kursach, szkoleniach dla rodziców i nauczyciel. Opiekun stażu logopedycznego dla studentów i absolwentów logopedii.

Oddział Gdańsk

Marzena Zglec-Matwiejczyk – psycholog, psychoterapeuta

Psycholog, interwent kryzysowy, diagnosta, psychoterapeuta, certyfikowany Trener Umiejętności Społecznych, wykładowca w szkole dla dorosłych. Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie SWPS w Warszawie z zakresu : Interwencji Kryzysowej , Diagnozy psychologicznej w praktyce klinicznej oraz Stosowanej Analizy zachowania. Ukończyła II stopień Terapii Skoncentrowanej na rozwiązaniach pod kierownictwem CTSR w Warszawie. Obecnie w trakcie studiów podyplomowych w Szkole Terapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. na oddziale psychiatrii w Mazowieckim Szpitalu w Warszawie, Poradni Logomedic, podczas 9 lat pracy z dziećmi i młodzieżą w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach zawodowych i przedszkolach, podczas prowadzenia własnej praktyki w Gabinecie Psychologicznym , w pracowni Pomocy EGO w Mińsku Mazowieckim. Jest doświadczonym psychoterapeutą zaburzeń lękowych, pracującym według standardów CTM.  Aktualnie od 2010 roku związana z placówkami oświatowymi . Swoją pracę poddaje stałej superwizji.

Osoby współpracujące