fbpx Oddział Bydgoszcz - CTM Centrum Terapii

Oddział Bydgoszcz

Kamila Skrzypik - pedagog, oligofrenopedagog, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju

Kamila Skrzypik

Pedagog, nauczyciel wychowania przedszkolnego, terapeuta ręki, dyrektor Oddziału CTM w Bydgoszczy. Ukończyła studia magisterskie w zakresie pedagogiki: edukacja rodzinna i wychowanie seksualne; studia podyplomowe w zakresie pedagogiki przedszkolnej z terapią dziecka; kursy kwalifikacyjne w zakresie oligofrenopedagogiki, tyflopedagogiki, wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji dzieci i młodzieży z autyzmem. Prowadzi Ośrodek Terapii i Rozwoju Małego Dziecka Promyk, który zapewnia kompleksową terapię Niepublicznemu Przedszkolu Buziaczek w Bydgoszczy. Na co dzień pracuje  z dziećmi z różnymi dysfunkcjami np. z autyzmem, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym, z dziećmi z ryzyka dysleksji i dysleksją rozwojową , z wadą wzroku, itp. Systematycznie wzbogaca swoją wiedzę i umiejętności dotyczące pracy z dziećmi, uczestnicząc w licznych szkoleniach. Brała udział w szkoleniach przygotowujących do profesjonalnej diagnozy i terapii dzieci z mutyzmem wybiórczym (CTM). Ukończyła szkolenia „Terapia behawioralna w pracy z dzieckiem autystycznym lub z niepełnosprawnością intelektualną”, „Diagnoza i terapia funkcji wzrokowych Impuls – System w Warszawie”, szkolenia prowadzone przez profesor Cieszyńską i jej współpracowników w Centrum Metody Krakowskiej w Warszawie np.„Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych- usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu”,„Terapia neurobiologiczna”, „Diagnoza i terapia dzieci z Zespołem Aspergera”,”Terapia dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej”, „Metoda Warnkego” we Wrocławiu, „Trening umiejętności społecznych” w Warszawie oraz inne szkolenia przygotowujące do diagnozy i terapii dzieci. Od marca 2018 roku rozpoczęła kurs psychoterapii systemowej. 

Oddział Bydgoszcz

Alina Łopatka - logopeda, pedagog specjalny

Alina Łopatka

Zajmuje się terapią zaburzeń artykulacyjnych i  zaburzeń mowy różnego pochodzenia, wspieraniem rozwoju mowy i porozumiewania się alternatywnego - AAC, terapią mowy po całkowitej lub częściowej jej utracie u dzieci i osób dorosłych, elementami wczesnej interwencji terapeutycznej u dzieci w wieku poniemowlęcym a także terapią pedagogiczną młodzieży oraz dzieci z tzw. grupy ryzyka dysleksji.

Oddział Bydgoszcz

Katarzyna Wieloszyńska – psycholog, oligofrenopedagog, terapeuta

Katarzyna Wieloszyńska

Absolwentka studiów jednolitych magisterskich na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego o kierunku psychologia. W Studium Pedagogicznym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego ukończyła 4 semestralny kwalifikacyjny kurs pedagogiczny. Ukończyła także kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki, III stopniowy kurs doskonalący w zakresie terapii behawioralnej w pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi. Pracuje w Ośrodku Terapii i Rozwoju Małego Dziecka Promyk w Bydgoszczy. Ma doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą z różnymi dysfunkcjami i zaburzeniami, np. z autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym, ADHD. Systematycznie wzbogaca swoją wiedzę i doskonali umiejętności. Brała udział w szkoleniach przygotowujących do profesjonalnej diagnozy i terapii dzieci z mutyzmem wybiórczym (CTM).

Oddział Bydgoszcz

Anna Ramza - psycholog, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju

Anna Ramza

Absolwentka studiów jednolitych magisterskich na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego o kierunku psychologia, ukończyła również przygotowanie pedagogiczne na Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku  Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wczesna interwencja z wykorzystaniem metod neurofizjologicznych. Pracuje w Ośrodku Terapii i Rozwoju Małego Dziecka Promyk w Bydgoszczy. Pracuje od trzeciego roku studiów z dziećmi i młodzieżą, np. w zakresie rozwijania kompetencji społecznych i emocjonalnych. Posiada doświadczenie w pracy m. in. z osobami ze spektrum autyzmu, zespołem Aspergera, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym. Regularnie poszerza swoją wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe poprzez uczestnictwo w szkoleniach. Ukończyła wszystkie trzy etapy szkolenia przygotowującego do profesjonalnej diagnozy i terapii dzieci z mutyzmem wybiórczym (CTM).  

Oddział Bydgoszcz