Oddział Bydgoszcz

Kamila Skrzypik - pedagog, oligofrenopedagog, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju

Kamila Skrzypik

Pedagog, nauczyciel wychowania przedszkolnego, terapeuta ręki, dyrektor Oddziału CTM w Bydgoszczy. Ukończyła studia magisterskie w zakresie pedagogiki: edukacja rodzinna i wychowanie seksualne; studia podyplomowe w zakresie pedagogiki przedszkolnej z terapią dziecka; kursy kwalifikacyjne w zakresie oligofrenopedagogiki, tyflopedagogiki, wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji dzieci i młodzieży z autyzmem. Prowadzi Ośrodek Terapii i Rozwoju Małego Dziecka Promyk, który zapewnia kompleksową terapię Niepublicznemu Przedszkolu Buziaczek w Bydgoszczy. Na co dzień pracuje  z dziećmi z różnymi dysfunkcjami np. z autyzmem, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym, z dziećmi z ryzyka dysleksji i dysleksją rozwojową , z wadą wzroku, itp. Systematycznie wzbogaca swoją wiedzę i umiejętności dotyczące pracy z dziećmi, uczestnicząc w licznych szkoleniach. Brała udział w szkoleniach przygotowujących do profesjonalnej diagnozy i terapii dzieci z mutyzmem wybiórczym (CTM). Ukończyła szkolenia „Terapia behawioralna w pracy z dzieckiem autystycznym lub z niepełnosprawnością intelektualną”, „Diagnoza i terapia funkcji wzrokowych Impuls – System w Warszawie”, szkolenia prowadzone przez profesor Cieszyńską i jej współpracowników w Centrum Metody Krakowskiej w Warszawie np.„Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych- usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu”,„Terapia neurobiologiczna”, „Diagnoza i terapia dzieci z Zespołem Aspergera”,”Terapia dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej”, „Metoda Warnkego” we Wrocławiu, „Trening umiejętności społecznych” w Warszawie oraz inne szkolenia przygotowujące do diagnozy i terapii dzieci. Od marca 2018 roku rozpoczyna kurs psychoterapii systemowej. 

Oddział Bydgoszcz

Agata Wenderska – oligofrenopedagog, terapeuta behawioralny

Agata Wenderska

Absolwentka studiów licencjackich w Kujawsko - Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy na kierunku „Opieka i wychowanie z profilaktyką uzależnień” oraz studiów magisterskich na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku ”Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza”. Ukończyła studia podyplomowe z „Dysleksja rozwojowa i terapia pedagogiczna”,„Tyflopedagogika” oraz „Oligofrenopedagogika z komunikacja alternatywną”. Pracuje z dziećmi, młodzieżą i rodzicami w Przedszkolu Niepublicznym "Buziaczek" , oraz Ośrodku Socjoterapeutycznym pod patronatem Fundacji PRAESTERNO gdzie prowadzi grupy wsparcia oraz szkolenia dla młodzieży i dorosłych. Jest w trakcie ubiegania się o certyfikat terapeuty behawioralnego. Stale podnosi swoje kwalifikacje podczas szkoleń i konferencji, ukończyła np. szkolenia przygotowujące do profesjonalnej terapii mutyzmu wybiórczego „Terapia dziecka z mutyzmem selektywnym” I, II etap, kurs podstawowy „Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach”, szkolenia z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania, szkolenie „Praca z dzieckiem prezentującym wybiórczość pokarmową i inne trudności z jedzeniem”, szkolenie „ Trening czystości dla dzieci ze specjalnymi potrzebami’, szkolenie„Trening umiejętności społecznych wobec osób z zaburzeniami psychicznymi" i inne.

Oddział Bydgoszcz

Paulina Kołodziejczyk - psycholog, oligofrenopedagog, terapeuta

Absolwentka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, gdzie ukończyła psychologię oraz kulturoznawstwo oraz Kujawsko- Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy, gdzie zdobyła tytuł oligofrenopedagoga, aktualnie podczas studiów podyplomowych z psychologii klinicznej. Pracuje już od trzeciego roku studiów magisterskich z dziećmi, młodzieżą, rodzicami dzieci, osobami dorosłymi. Na co dzień prowadzi terapię psychologiczną dzieci i młodzieży do 18 roku życia w ramach zaleceń wynikających z orzeczenia współpracując z Centrum Wspierania Rozwoju A&M w Toruniu, oraz jako terapeuta i psycholog w Centrum Wspierania Rozwoju Małego dziecka Promyk w Bydgoszczy. Posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia mediacji, treningu umiejętności społecznych, treningu emocji, grupy wsparcia dla rodziców. Stale podnosi swoje kwalifikacje podczas szkoleń i konferencji, ukończyła np. szkolenia przygotowujące do profesjonalnej terapii mutyzmu wybiórczego (CTM) oraz dotyczące rozwoju psychoseksualnego człowieka. Od marca 2018 roku rozpoczyna kurs terapii systemowej.

Oddział Bydgoszcz

Alina Łopatka - logopeda, pedagog specjalny

Alina Łopatka

Zajmuje się terapią zaburzeń artykulacyjnych i  zaburzeń mowy różnego pochodzenia, wspieraniem rozwoju mowy i porozumiewania się alternatywnego - AAC, terapią mowy po całkowitej lub częściowej jej utracie u dzieci i osób dorosłych, elementami wczesnej interwencji terapeutycznej u dzieci w wieku poniemowlęcym a także terapią pedagogiczną młodzieży oraz dzieci z tzw. grupy ryzyka dysleksji.

Oddział Bydgoszcz