fbpx Oddział Rzeszów | CTM Centrum Terapii

Oddział Rzeszów

Dorota Czechowicz - psycholog, Dyrektor Oddziału

Dorota Czechowicz

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na kierunku psychologia, specjalizacja psychoprofilaktyka, psychologia społeczna. Swoją wiedzę i umiejętności poszerza uczestnicząc w specjalistycznych kursach, szkoleniach, konferencjach i stażach. Ukończyła m.in. roczny kurs terapii poznawczo – behawioralnej dzieci i młodzieży, kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki, kurs pedagogiczny, 3-stopniowe szkolenie dotyczące terapii behawioralnej dzieci i młodzieży, cykl warsztatów organizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej, Kurs w zakresie „Monachijskiej Diagnostyki Rozwojowej – pierwszy, drugi i trzeci rok życia”, szkolenie „Terapia dziecka z mutyzmem wybiórczym” – etap I i II oraz intensywne, tygodniowe szkolenie praktyczne przygotowujące do terapii według standardów CTM. Posiada 12 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami, które zdobyła pracując m. in. w Ośrodku Wczesnej Interwencji, Poradni Wczesnego Wspomagania Rozwoju, Niepublicznym Przedszkolu dla dzieci z autyzmem, Publicznym Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi oraz w Stowarzyszeniu na rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży Titum. Współpracując z Centrum Terapii Dziecka SENSIS prowadzi Odział CTM w Rzeszowie. 

Oddział Rzeszów

Magdalena Wojtuch - psycholog, terapeuta

Magdalena Wojtuch

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Łódzkim ze specjalnością psychologia zdrowia i kliniczna. Nieustannie poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach, m. in. Roczny Kurs Terapii Poznawczo-Behawioralnej Dzieci i Młodzieży, III-stopniowy kurs terapii behawioralnej, terapia poznawczo-behawioralna w interwencji kryzysowej, diagnoza i terapia mutyzmu selektywnego, praktyczne umiejętności terapeutyczne w pomocy psychologicznej, praca z dzieckiem przewlekle chorym i jego rodziną, diagnoza i terapia zespołu Aspergera, zrozumieć autyzm. Ponadto ukończyła studia podyplomowe z zakresu diagnozy i terapii neuropsychologicznej na UMCS w Lublinie. Obecnie pracuje w Ośrodku Wczesnej Interwencji zajmując się diagnozą i terapią małych dzieci. Specjalizuje się w udzielaniu pomocy psychologicznej rodzicom oraz prowadzeniu terapii dzieci z mutyzmem selektywnym i innymi zaburzeniami lękowymi, a także dzieci z zespołem Aspergera. Prowadzi także diagnozę całościowych zaburzeń rozwoju oraz diagnozę trudności szkolnych. W oddziale CTM w Rzeszowie współprowadzi terapię grupową dla dzieci i nastolatków. 

Oddział Rzeszów