fbpx Oddział Rzeszów - CTM Centrum Terapii

Oddział Rzeszów

Dorota Czechowicz - psycholog, Dyrektor Oddziału

Dorota Czechowicz

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na kierunku psychologia, specjalizacja psychoprofilaktyka, psychologia społeczna. Swoją wiedzę i umiejętności poszerza uczestnicząc w specjalistycznych kursach, szkoleniach, konferencjach i stażach. Ukończyła m.in. roczny kurs terapii poznawczo – behawioralnej dzieci i młodzieży, kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki, kurs pedagogiczny, 3-stopniowe szkolenie dotyczące terapii behawioralnej dzieci i młodzieży, cykl warsztatów organizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej, Kurs w zakresie „Monachijskiej Diagnostyki Rozwojowej – pierwszy, drugi i trzeci rok życia”, szkolenie „Terapia dziecka z mutyzmem wybiórczym” – etap I i II oraz intensywne, tygodniowe szkolenie praktyczne przygotowujące do terapii według standardów CTM. Posiada 12 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami, które zdobyła pracując m. in. w Ośrodku Wczesnej Interwencji, Poradni Wczesnego Wspomagania Rozwoju, Niepublicznym Przedszkolu dla dzieci z autyzmem, Publicznym Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi oraz w Stowarzyszeniu na rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży Titum. Współpracując z Centrum Terapii Dziecka SENSIS prowadzi Odział CTM w Rzeszowie. 

Oddział Rzeszów

Jadwiga Ziemba - psycholog, terapeuta

Studia wyższe ukończyła na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej zdobywając tytuł magistra psychologii w specjalności klinicznej i neuropsychologii. Jeszcze w trakcie studiów zdobyła kwalifikacje pedagogiczne odbywając studia podyplomowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Ukończyła także studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi oraz młodzieżą (także ze szczególnymi potrzebami rozwojowymi). Zdobywała je i pogłębiała pracując w Ośrodku Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczym w Rzeszowie, a  także w Stowarzyszeniu na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży TITUM w Rzeszowie oraz w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie jako kurator. Ukończyła II-stopniowe szkolenie z zakresu „Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach”. Swoją wiedzę poszerza uczestnicząc w licznych szkoleniach, warsztatach, konferencjach. Do najważniejszych należą: „Wprowadzenie komunikacji alternatywnej i wspomagającej u osób z wieloraką niepełnosprawnością”- stopień I i II, Terapia dziecka z mutyzmem wybiórczym, Terapia ręki- I stopień, Terapia Taktylna według metody dr Swietłany Masgutowej oraz Terapia Neurotaktylna, Neurofizjologiczne podstawy integracji sensorycznej- I stopień, „Szkolenie z zakresu psychomotorycznego wspierania rozwoju dziecka”. Posiada znajomość alternatywnych i wspomagających form komunikacji (w tym Makaton), a także Metody: „Dam radę!” oraz „Jestem z Ciebie dumny!”.

Oddział Rzeszów