Oddział Warszawa

Monika Andrzejewska - psycholog, psychoterapeuta, współwłaściciel CTM

Monika Andrzejewska - zdjęcie

Psycholog; psychoterapeuta dzieci, młodzieży i rodzin w trakcie szkolenia, twórczyni Centrum Terapii Mutyzmu, Nieśmiałości i Lęku oraz portalu mutyzm.pl. Umiejętności psychologiczne kształciła w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, uprawnienia do psychoterapii dzieci i młodzieży w nurcie poznawczo-behawioralnym zdobyła w  Centrum Terapii Poznawczo- Behawioralnej  CTPB w Warszawie. Ukończyła Kurs Podstawowy w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej, przygotowujący do psychoterapii indywidualnej i rodzinnej w nurcie systemowym. Prowadzi terapię w nurcie poznawczo-behawioralnym i systemowym pod stałą superwizją. Stale podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w różnych szkoleniach i konferencjach poświęconych psychoterapii dzieci i młodzieży. Zainteresowania zawodowe koncentruje wokół zaburzeń lękowych, mutyzmu selektywnego, depresji, tików. Jest autorką artykułów na temat  mutyzmu selektywnego, nieśmiałości, zaburzeń lękowych, depresji. Jest współautorką książki "Zaburzenia psychiczne i rozwojowe, a rzeczywistość szkolna" wydawnictwa PWN (rozdział poświęcony mutyzmowi). Zajmuje się szerzeniem świadomości społecznej na temat mutyzmu selektywnego w Polsce. Prowadzi  szkolenia dla specjalistów, rodziców i nauczycieli. Jest prelegentem podczas konferencji poświęconych zaburzeniom lękowym.

Oddział Warszawa

Mariusz Andrzejewski - specjalista ds. RODO, specjalista ds. szkoleń, współwłaściciel CTM

Mariusz Andrzejewski

Licencjonowany coach, współwłaściciel CTM Sp. z o.o. oraz specjalista ds. RODO. Zajmuje się coachingiem dla przedsiębiorców oraz osób indywidualnych. Brał udział w licznych szkoleniach i konferencjach dotyczących RODO, dniach otwartych i konsultacjach w GIODO oraz wielu konsultacjach prawniczych. Specjalizuje się w wdrożeniach RODO w firmach, w szczególności w przetwarzaniu danych wrażliwych oraz w biznesach opartych na franczyzie. W CTM Centrum Terapii zajmuje się także organizacją szkoleń otwartych oraz zamkniętych, konferencji oraz obozów terapeutycznych. Kontaktuje się z uczestnikami szkoleń otwartych oraz sporządza oferty na szkolenia zamknięte np. dla Szkół oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych. Odpowiada za kontakt z mediami, instytucjami współpracującymi i współpracownikami indywidualnymi. Podczas obozów terapeutycznych odpowiedzialny jest za przebieg wszystkich zaplanowanych aktywności, prowadzi zajęcia animacyjno-terapeutyczne dla całych rodzin oraz zajęcia rozrywkowe. Dba o dalszy rozwój CTM, relacje z uczestnikami szkoleń oraz pozyskiwaniem osób do współpracy na terenie całej Polski. Aktywnie poszukuje psychologów oraz placówki, które gotowe są otworzyć Oddział CTM. Dodatkowo zajmuje się prowadzeniem szkoleń w zakresie wystąpień publicznych, planowania i realizacji zadań, panowania nad stresem. Odpowiedzialny jest także za marketing i wizerunek CTM. 

Oddział Warszawa

Agnieszka Politańska -psycholog, psychoterapeuta

Psycholog, psychoterapeuta dzieci, młodzieży i rodzin w trakcie szkolenia. Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ze ścieżką specjalizacyjną: Psychologia Kliniczna Dziecka. Obecnie w trakcie całościowego szkolenia systemowo-psychodynamicznego atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Sekcję Naukową Terapii Rodzin PTP, organizowanego przez Fundację Krakowskiej Katedry Psychiatrii im. J.J. Haubenstocków pod kierownictwem dr hab Barbary Józefik oraz w trakcie kursu terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży w centrum CBT. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Modelowym Ośrodku Rehabilitacji Socjopsychiatrycznej w Zagórzu oraz w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Współpracowała z Zakładem Wczesnej Interwencji Psychologicznej w Instytucie Matki i Dziecka. Aktualnie pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Szpitala Dziecięcego im. prof. Jana Bogdanowicza w Warszawie na stanowisku psychologa. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Oddział Warszawa

Anna Resler - psycholog i psychoterapeuta rodzinny, dzieci i młodzieży

Anna Resler - zdjęcie

Psycholog, psychoterapeutka, certyfikowany terapeuta poznawczo-behawioralny, terapeuta systemowy, członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Pracuje z dziećmi, młodzieżą i rodzinami w Oddziale Dziennym przy Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulejówku, współpracuje m.in. z CTM, Dolnośląskim Centrum Psychoterapii we Wrocławiu. Umiejętności psychoterapeutyczne kształciła m.in. w: Szkole Wyższej Psychologii Społecznej SWPS w Warszawie, Szkole Psychoterapeutycznej Poznawczo-Behawioralnej CBT w Warszawie, Szkole Psychoterapeutycznej Psychoterapii Systemowej Indywidualnej i Rodzinnej Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej w Poznaniu (kurs podstawowy i kurs zaawansowany) oraz w trakcie innych szkoleń specjalistycznych z zakresu diagnozy i psychoterapii. Od kilku lat prowadzi treningi i warsztaty m.in. z zakresu psychoterapii, komunikacji, umiejętności społecznych oraz sztuki prezentacji dla wychowawców, nauczycieli i firm. Autorka książek i artykułów w literaturze naukowej i popularno-naukowej.

Oddział Warszawa