fbpx Oddział Warszawa | CTM Centrum Terapii

Oddział Warszawa

Monika Andrzejewska - psycholog, psychoterapeuta, Dyrektor CTM

Psycholog; psychoterapeuta dzieci, młodzieży i rodzin w trakcie szkolenia, twórczyni Centrum Terapii Mutyzmu, Nieśmiałości i Lęku, portalu mutyzm.pl oraz tiki.pl Umiejętności psychologiczne kształciła w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, uprawnienia do psychoterapii dzieci i młodzieży w nurcie poznawczo-behawioralnym zdobyła w  Centrum Terapii Poznawczo - Behawioralnej  CTPB w Warszawie. Ukończyła Kurs Podstawowy w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej, przygotowujący do psychoterapii indywidualnej i rodzinnej w nurcie systemowym. Prowadzi terapię w nurcie poznawczo-behawioralnym i systemowym pod superwizją. Stale podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w różnych szkoleniach i konferencjach poświęconych psychoterapii dzieci i młodzieży. Zainteresowania zawodowe koncentruje wokół zaburzeń lękowych, mutyzmu wybiórczego, depresji, tików. Jest autorką artykułów na temat  mutyzmu wybiórczego, nieśmiałości, zaburzeń lękowych, depresji. Jest współautorką książki "Zaburzenia psychiczne i rozwojowe, a rzeczywistość szkolna" wydawnictwa PWN (rozdział poświęcony mutyzmowi). Prowadzi  szkolenia dla specjalistów, rodziców i nauczycieli. 

Oddział Warszawa

Mariusz Andrzejewski - specjalista ds. RODO, specjalista ds. szkoleń, współwłaściciel CTM

Mariusz Andrzejewski

Licencjonowany coach, współwłaściciel CTM Sp. z o.o. oraz specjalista ds. RODO. Zajmuje się coachingiem dla przedsiębiorców oraz osób indywidualnych. Brał udział w licznych szkoleniach i konferencjach dotyczących RODO, dniach otwartych i konsultacjach w GIODO oraz wielu konsultacjach prawniczych. Specjalizuje się w wdrożeniach RODO w firmach, w szczególności w przetwarzaniu danych wrażliwych oraz w biznesach opartych na franczyzie. W CTM Centrum Terapii zajmuje się także organizacją szkoleń otwartych oraz zamkniętych, konferencji oraz obozów terapeutycznych. Kontaktuje się z uczestnikami szkoleń otwartych oraz sporządza oferty na szkolenia zamknięte np. dla Szkół oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych. Odpowiada za kontakt z mediami, instytucjami współpracującymi i współpracownikami indywidualnymi. Podczas obozów terapeutycznych odpowiedzialny jest za przebieg wszystkich zaplanowanych aktywności, prowadzi zajęcia animacyjno-terapeutyczne dla całych rodzin oraz zajęcia rozrywkowe. Dba o dalszy rozwój CTM, relacje z uczestnikami szkoleń oraz pozyskiwaniem osób do współpracy na terenie całej Polski. Aktywnie poszukuje psychologów oraz placówki, które gotowe są otworzyć Oddział CTM. Dodatkowo zajmuje się prowadzeniem szkoleń w zakresie wystąpień publicznych, planowania i realizacji zadań, panowania nad stresem. Odpowiedzialny jest także za marketing i wizerunek CTM. 

Oddział Warszawa

Marzena Zglec-Matwiejczyk – psycholog, psychoterapeuta

Psycholog, interwent kryzysowy, diagnosta, psychoterapeuta, certyfikowany Trener Umiejętności Społecznych, wykładowca w szkole dla dorosłych. Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie SWPS w Warszawie z zakresu : Interwencji Kryzysowej , Diagnozy psychologicznej w praktyce klinicznej oraz Stosowanej Analizy zachowania. Ukończyła II stopień Terapii Skoncentrowanej na rozwiązaniach pod kierownictwem CTSR w Warszawie. Obecnie w trakcie studiów podyplomowych w Szkole Terapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. na oddziale psychiatrii w Mazowieckim Szpitalu w Warszawie, Poradni Logomedic, podczas 9 lat pracy z dziećmi i młodzieżą w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach zawodowych i przedszkolach, podczas prowadzenia własnej praktyki w Gabinecie Psychologicznym , w pracowni Pomocy EGO w Mińsku Mazowieckim. Jest doświadczonym psychoterapeutą zaburzeń lękowych, pracującym według standardów CTM.  Aktualnie od 2010 roku związana z placówkami oświatowymi . Swoją pracę poddaje stałej superwizji.

Oddział Warszawa

Karolina Kubicka - psycholog, terapeuta dzieci i młodzieży

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ze ścieżką specjalizacyjną: Psychologia Kliniczna Dziecka i Rodziny. Obecnie w trakcie szkolenia w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Ośrodku Terapeutycznym dla Dzieci, Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, Stowarzyszeniu Opta. Aktualnie pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.  Regularnie poszerza swoją wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe poprzez uczestnictwo w szkoleniach. Ukończyła  szkolenia oraz staż praktyczny przygotowujący do profesjonalnej diagnozy i terapii dzieci z mutyzmem wybiórczym oraz zaburzeniami lękowymi (CTM).  W CTM Centrum Terapii prowadzi grupy terapeutyczne dla dzieci i młodzieży. 

 

Oddział Warszawa

Agnieszka Kalista, psycholog, terapeuta integracji sensorycznej

Absolwentka Stosowanej Psychologii Społecznej na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Certyfikowany diagnosta i terapeuta Integracji Sensorycznej. Ukończyła m.in. 100-godzinny kurs z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży organizowany przez Centrum CBT w Warszawie, kurs Trenera Kształtowania Umiejętności i Zastępowania Agresji Dziecka StART, kurs Trenera Umiejętności Społecznych, kurs z zakresu przygotowania pedagogicznego oraz liczne szkolenia. Na co dzień pracuje jako psycholog w Zespole Żłobków m.st. Warszawy, przedszkolu oraz w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,  gdzie prowadzi diagnozę i terapię psychologiczną oraz diagnozę i terapię Integracji Sensorycznej. Posiada doświadczenie w zakresie interwencji kryzysowej oraz z zakresu prowadzenia szkoleń .Regularnie poszerza swoją wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe poprzez uczestnictwo w szkoleniach. Ukończyła  szkolenia przygotowującego do profesjonalnej diagnozy i terapii dzieci z mutyzmem wybiórczym (CTM).  W CTM Centrum Terapii prowadzi terapię grupową dla dzieci i młodzieży. 

 

Oddział Warszawa