Oddział Warszawa

Monika Andrzejewska - psycholog, psychoterapeuta, współwłaściciel CTM

Monika Andrzejewska - zdjęcie

Psycholog; psychoterapeuta dzieci, młodzieży i rodzin, twórczyni Centrum Terapii Mutyzmu, Nieśmiałości i Lęku oraz portalu mutyzm.pl. Umiejętności psychologiczne kształciła w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, uprawnienia do psychoterapii dzieci i młodzieży w nurcie poznawczo-behawioralnym zdobyła w  Centrum Terapii Poznawczo- Behawioralnej  CTPB w Warszawie. Ukończyła Kurs Podstawowy w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej, przygotowujący do psychoterapii indywidualnej i rodzinnej w nurcie systemowym. Prowadzi terapię w nurcie poznawczo-behawioralnym i systemowym pod stałą superwizją. Stale podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w różnych szkoleniach i konferencjach poświęconych psychoterapii dzieci i młodzieży. Zainteresowania zawodowe koncentruje wokół zaburzeń lękowych, mutyzmu selektywnego, depresji, tików. Jest autorką artykułów na temat  mutyzmu selektywnego, nieśmiałości, zaburzeń lękowych, depresji. Jest współautorką książki "Zaburzenia psychiczne i rozwojowe, a rzeczywistość szkolna" wydawnictwa PWN (rozdział poświęcony mutyzmowi). Zajmuje się szerzeniem świadomości społecznej na temat mutyzmu selektywnego w Polsce. Prowadzi  szkolenia dla specjalistów, rodziców i nauczycieli. Jest prelegentem podczas konferencji poświęconych zaburzeniom lękowym.

Oddział Warszawa

Mariusz Andrzejewski - coach, specjalista ds. szkoleń, współwłaściciel CTM

Mariusz Andrzejewski

Licencjonowany coach, współwłaściciel CTM Sp. z o.o. Zajmuje się coachingiem dla przedsiębiorców indywidualnych i firm. W CTM Centrum Terapii zajmuje się organizacją szkoleń, konferencji oraz obozów terapeutycznych. Odpowiada za kontakt z mediami, instytucjami współpracującymi i współpracownikami indywidualnymi. Podczas obozów terapeutycznych odpowiedzialny jest za przebieg zaplanowanych aktywności, prowadzi zajęcia ruchowe dla całych rodzin oraz zajęcia rozrywkowe. Dba o dalszy rozwój CTM, relacje z uczestnikami szkoleń oraz pozyskiwaniem osób do współpracy na terenie Polski. Dodatkowo zajmuje się prowadzeniem szkoleń w zakresie wystąpień publicznych, planowania i realizacji zadań, panowania nad stresem. W czasie wolnym aktywnie uczestniczy w resocjalizacji więźniów w zakładach karnych w Łodzi oraz w Łowiczu. Poza tym lubi aktywnie spędzać czas z przyjaciółmi grając w gry zespołowe oraz uwielbia zwierzęta m.in. własnego psa cocer spaniela maści brązowej.

Oddział Warszawa

Anna Resler - psycholog i psychoterapeuta

Anna Resler - zdjęcie

Psycholog, psychoterapeutka, certyfikowany terapeuta poznawczo-behawioralny, terapeuta systemowy, członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Pracuje z dziećmi, młodzieżą i rodzinami w Oddziale Dziennym przy Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulejówku, współpracuje m.in. z CTM, Dolnośląskim Centrum Psychoterapii we Wrocławiu. Umiejętności psychoterapeutyczne kształciła m.in. w: Szkole Wyższej Psychologii Społecznej SWPS w Warszawie, Szkole Psychoterapeutycznej Poznawczo-Behawioralnej CBT w Warszawie, Szkole Psychoterapeutycznej Psychoterapii Systemowej Indywidualnej i Rodzinnej Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej w Poznaniu (kurs podstawowy i kurs zaawansowany) oraz w trakcie innych szkoleń specjalistycznych z zakresu diagnozy i psychoterapii. Od kilku lat prowadzi treningi i warsztaty m.in. z zakresu psychoterapii, komunikacji, umiejętności społecznych oraz sztuki prezentacji dla wychowawców, nauczycieli i firm. Autorka książek i artykułów w literaturze naukowej i popularno-naukowej.

Oddział Warszawa

Karol Sobolewski - psycholog i psychoterapeuta

Karol Sobolewski - zdjęcie

Swoją wiedzę teoretyczną zdobył na studiach pedagogicznych (ChAT), specjalność praca socjalna, psychologicznych (UMCS), specjalność psychologia rodzinny. Kompetencje specjalistyczne z zakresu psychoterapii zdobywał na studiach podyplomowych: Krakowskie Centrum Psychodynamiczne - Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego, Krakowska Fundacja Rozwoju Psychoterapii im. Marii Orwid - Systemowe Rozumienie Rodzinny, oraz na szkoleniach i kursach z zakresu psychoterapii, mediacji, mutyzmu wybiórczego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Klinice Psychiatrii w Lublinie, Akademickim Centrum Wsparcia UMCS,  Poradnia Młodzieżowo Rodzinna „Alwernia”, Ośrodku Terapii Psychodynamicznej. Staż do certyfikatu psychoterapeuty odbył w Ambulatorium Terapii Rodzin Oddziału Kliniki Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.W Centrum Terapii Mutyzmu, Nieśmiałości i Lęku zajmuje się terapią rodzinną, konsultacjami dla rodzin z dzieckiem z mutyzmem wybiórczym, oraz indywidualną psychoterapią młodzieży.

Oddział Warszawa

Krystyna Bonisławska -psycholog, terapeuta dzieci i młodzieży

Krystyna Bonisławska

Psycholog oraz terapeuta dzieci i młodzieży. Umiejętności psychologiczne zdobywała w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie a także w warszawskiej Akademii Pedagogiki Specjalnej. Obecnie jest w trakcie szkolenia w zakresie psychoterapii dzieci i młodzieży w nurcie poznawczo-behawioralnym w  Centrum - CBT w Warszawie. Stale podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach i konferencjach. Zainteresowania zawodowe koncentruje wokół zaburzeń lękowych, Autyzmu, Zespołu Aspergera i ADHD. Prowadzi warsztaty Treningu Umiejętności Społecznych z dziećmi z powyższymi zaburzeniami. W CTM Centrum Terapii prowadzi terapię grupową dla dzieci z zaburzeniami lękowymi. Odbyła intensywne szkolenie teoretyczne i praktyczne przygotowujące do terapii dzieci z mutyzmem i innymi zaburzeniami lękowymi. 

Oddział Warszawa