fbpx Osoby współpracujące - CTM Centrum Terapii

Osoby współpracujące

Beata Bartczak - psycholog, terapeuta dzieci i rodzin, trener rozwoju

Beata Bartczak - zdjęcia

Szkoleniowiec CTM w województwach: wielkopolskim, łódzkim, dolnośląskim, lubuskim, kujawsko-pomorskim, zachodniopomorskim. 

Certyfikowany diagnosta i terapeuta metody integracji sensorycznej (zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej). Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Szkoły Trenerów Biznesu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie, studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu na kierunku psychologia transportu. Ukończyła m.in. kurs I stopnia „Racjonalna Terapia Zachowania (RTZ)”, roczny kurs „Terapia Rodzin” w Polskim Instytucie Ericksonowskim, III-stopniowy kurs doskonalący „Terapia Behawioralna Dzieci”, szkolenie „Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – program wg integracji odruchów dr Sally Goddard”. W stałej superwizji. Pracuje jako terapeuta indywidualny, zarówno z dziećmi, jak i z dorosłymi. W obrębie jej zainteresowań znajdują się problemy związane z mutyzmem wybiórczym, lękiem i nieśmiałością. Aby w tym obszarze profesjonalnie udzielać pomocy psychologicznej, ukończyła szkolenie „Terapia dziecka z mutyzmem selektywnym” I, II i III etap. Była współorganizatorką konferencji pt. ”Usłysz dziecko z mutyzmem w ciszy” zorganizowanej we Wrześni 14 grudnia 2013 r. Jako psycholog współpracuje m.in. z placówkami oświatowymi i instytucjami, działającymi na rzecz rodzin (Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1 we Wrześni, Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Szkoleniowy „Zielona Wyspa”, Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni). W swojej pracy główny nacisk kładzie na indywidualną pracę z człowiekiem. Uważa, że najważniejsze jest dotrzeć do ukrytych w każdym zasobów, które można wzmocnić i wspierać. W realizacji tego wyzwania pomaga jej wykształcenie psychologiczne i wieloletnie doświadczenie zawodowe. 

Osoby współpracujące

Anna Jeziorek - psycholog, terapeuta dzieci i młodzieży

Anna Jeziorek - zdjęcie

Szkoleniowiec CTM w województwach: małopolskim, śląskim, świętokrzyskim i podkarpackim. 

Absolwentka psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego ze specjalizacją psychologii klinicznej, terapeuta dzieci i młodzieży, neuroterapeuta, trener profilaktyki, dyrektor Poradni   Psychologiczno- Pedagogicznej.
Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy terapeutycznej z dziećmi i rodzicami, zdobyte w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Krakowie. Ukończyła liczne szkolenia i kursy, między innymi z psychoterapii dzieci i młodzieży w nurcie behawioralno- poznawczym, terapii motywacyjnej, terapii dzieci moczących się, dzieci krzywdzonych i wykorzystywanych seksualnie, a także coachingu w oświacie. Prowadzi w Krakowie terapię zaburzeń lękowych, dzieci i młodzieży z mutyzmem wybiórczym, zaburzeniami zachowania, dziećmi moczącymi się. Jako współpracownik CTM Centrum Terapii prowadzi szkolenia dla rodziców, nauczycieli i specjalistów.

Osoby współpracujące

Marzena Zglec-Matwiejczyk – psycholog, psychoterapeuta

Psycholog, interwent kryzysowy, diagnosta, psychoterapeuta, certyfikowany Trener Umiejętności Społecznych, wykładowca w szkole dla dorosłych. Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie SWPS w Warszawie z zakresu : Interwencji Kryzysowej , Diagnozy psychologicznej w praktyce klinicznej oraz Stosowanej Analizy zachowania. Ukończyła II stopień Terapii Skoncentrowanej na rozwiązaniach pod kierownictwem CTSR w Warszawie. Obecnie w trakcie studiów podyplomowych w Szkole Terapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. na oddziale psychiatrii w Mazowieckim Szpitalu w Warszawie, Poradni Logomedic, podczas 9 lat pracy z dziećmi i młodzieżą w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach zawodowych i przedszkolach, podczas prowadzenia własnej praktyki w Gabinecie Psychologicznym , w pracowni Pomocy EGO w Mińsku Mazowieckim. Jest doświadczonym psychoterapeutą zaburzeń lękowych, pracującym według standardów CTM.  Aktualnie od 2010 roku związana z placówkami oświatowymi . Swoją pracę poddaje stałej superwizji.

Osoby współpracujące