fbpx Renata Apolinarska-Kozar - psycholog, terapeuta dzieci i rodzin, neuroterapeuta | CTM Centrum Terapii

Renata Apolinarska-Kozar - psycholog, terapeuta dzieci i rodzin, neuroterapeuta

Renata Apolinarska-Kozar

Ukończyła studia na Uniwersytecie Wrocławskim. Swoje doświadczenie zdobywała pracując w doradztwie zawodowym, ośrodku wychowawczym dla młodzieży, gimnazjach oraz stowarzyszeniach i fundacjach pomagających rodzinom dotkniętym przemocą. Realizowała kilka edycji tzw. szkoły dla rodziców, organizowała i współprowadziła konferencje i warsztaty poświęcone psychologicznym aspektom  funkcjonowania rodziny. W ostatnich latach pracowała  w poradni psychologiczno-pedagogicznej, gdzie zajmowała się diagnozą, terapią psychologiczną dzieci i młodzieży, terapią EEG-Biofeedback, psychoedukacją oraz specjalistycznym  wsparciem rodziców i nauczycieli. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu resocjalizacji i psychopedagogiki. Jest neuroterapeutą I stopnia. Zrealizowała liczne formy doskonalenia zawodowego, m.in. „Pozytywne Metody Wychowywania Dzieci”, „Szkoła Pomagania Rodzinie”,  „Terapia poznawczo-behawioralna par i rodzin”, „Studium Terapii Rodzin”. Od wielu lat prowadzi indywidualną terapię dzieci i młodzieży wzbogacając swój warsztat pracy poprzez realizację specjalistycznych szkoleń, tj. „Mutyzm selektywny-pomoc psychologiczna dla dziecka i jego rodziny” – I, II oraz III etap, „Terapia dzieci z zaburzeniami lękowymi”, „Terapia dzieci moczących się i ich rodzin”, „Poznawczo-behawioralna terapia dzieci i młodzieży”, „Trening autogenny w psychoterapii dzieci i młodzieży”, „Integratywna Psychoterapia Krótkoterminowa”. Posiadane kwalifikacje związane z pomaganiem nabyła, m. in. w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie, Wrocławskiej Pracowni Psychoedukacji i Terapii „Plus” Polskiego Towarzystwa Psychologicznego,  Dolnośląskim Centrum Psychoterapii we Wrocławiu, Centrum Terapii Mutyzmu, Nieśmiałości i Lęku w Warszawie, Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej   i Neuroterapii we Wrocławiu. Swoją pasję zawodową rozwijała także poprzez wieloletnie prowadzenie własnej praktyki psychologicznej, gdzie dodatkowo realizuje specjalistyczne zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży w oparciu o programy autorskie. Dyrektor Dolnośląskiego Oddziału CTM w Świebodzicach. Jest zwolenniczką holistycznego podejścia do dziecka i jego rodziny.