fbpx Oddział Warszawa - CTM Centrum Terapii

Oddział Warszawa

Monika Andrzejewska - psycholog, psychoterapeuta, Dyrektor CTM

Psycholog; psychoterapeuta dzieci, młodzieży i rodzin w trakcie szkolenia, twórczyni Centrum Terapii Mutyzmu, Nieśmiałości i Lęku, portalu mutyzm.pl oraz tiki.pl Umiejętności psychologiczne kształciła w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, uprawnienia do psychoterapii dzieci i młodzieży w nurcie poznawczo-behawioralnym zdobyła w  Centrum Terapii Poznawczo - Behawioralnej  CTPB w Warszawie. Ukończyła Kurs Podstawowy w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej, przygotowujący do psychoterapii indywidualnej i rodzinnej w nurcie systemowym. Prowadzi terapię w nurcie poznawczo-behawioralnym i systemowym pod superwizją. Stale podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w różnych szkoleniach i konferencjach poświęconych psychoterapii dzieci i młodzieży. Zainteresowania zawodowe koncentruje wokół zaburzeń lękowych, mutyzmu wybiórczego, depresji, tików. Jest autorką artykułów na temat  mutyzmu wybiórczego, nieśmiałości, zaburzeń lękowych, depresji. Jest współautorką książki "Zaburzenia psychiczne i rozwojowe, a rzeczywistość szkolna" wydawnictwa PWN (rozdział poświęcony mutyzmowi). Prowadzi  szkolenia dla specjalistów, rodziców i nauczycieli. 

Oddział Warszawa

Mariusz Andrzejewski - specjalista ds. RODO, specjalista ds. szkoleń, współwłaściciel CTM

Mariusz Andrzejewski

Licencjonowany coach, współwłaściciel CTM Sp. z o.o. oraz specjalista ds. RODO. Zajmuje się coachingiem dla przedsiębiorców oraz osób indywidualnych. Brał udział w licznych szkoleniach i konferencjach dotyczących RODO, dniach otwartych i konsultacjach w GIODO oraz wielu konsultacjach prawniczych. Specjalizuje się w wdrożeniach RODO w firmach, w szczególności w przetwarzaniu danych wrażliwych oraz w biznesach opartych na franczyzie. W CTM Centrum Terapii zajmuje się także organizacją szkoleń otwartych oraz zamkniętych, konferencji oraz obozów terapeutycznych. Kontaktuje się z uczestnikami szkoleń otwartych oraz sporządza oferty na szkolenia zamknięte np. dla Szkół oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych. Odpowiada za kontakt z mediami, instytucjami współpracującymi i współpracownikami indywidualnymi. Podczas obozów terapeutycznych odpowiedzialny jest za przebieg wszystkich zaplanowanych aktywności, prowadzi zajęcia animacyjno-terapeutyczne dla całych rodzin oraz zajęcia rozrywkowe. Dba o dalszy rozwój CTM, relacje z uczestnikami szkoleń oraz pozyskiwaniem osób do współpracy na terenie całej Polski. Aktywnie poszukuje psychologów oraz placówki, które gotowe są otworzyć Oddział CTM. Dodatkowo zajmuje się prowadzeniem szkoleń w zakresie wystąpień publicznych, planowania i realizacji zadań, panowania nad stresem. Odpowiedzialny jest także za marketing i wizerunek CTM. 

Oddział Warszawa

Marzena Zglec-Matwiejczyk – psycholog, psychoterapeuta

Psycholog, interwent kryzysowy, diagnosta, psychoterapeuta, certyfikowany Trener Umiejętności Społecznych, wykładowca w szkole dla dorosłych. Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie SWPS w Warszawie z zakresu : Interwencji Kryzysowej , Diagnozy psychologicznej w praktyce klinicznej oraz Stosowanej Analizy zachowania. Ukończyła II stopień Terapii Skoncentrowanej na rozwiązaniach pod kierownictwem CTSR w Warszawie. Obecnie w trakcie studiów podyplomowych w Szkole Terapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. na oddziale psychiatrii w Mazowieckim Szpitalu w Warszawie, Poradni Logomedic, podczas 9 lat pracy z dziećmi i młodzieżą w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach zawodowych i przedszkolach, podczas prowadzenia własnej praktyki w Gabinecie Psychologicznym , w pracowni Pomocy EGO w Mińsku Mazowieckim. Jest doświadczonym psychoterapeutą zaburzeń lękowych, pracującym według standardów CTM.  Aktualnie od 2010 roku związana z placówkami oświatowymi . Swoją pracę poddaje stałej superwizji.

Oddział Warszawa

Aleksandra Janus, psycholog, terapeuta dzieci i młodzieży

Absolwentka jednolitych studiów magisterskich na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie. Uprawnienia do prowadzenia terapii dzieci i młodzieży w nurcie poznawczo-behawioralnym zdobyła w Centrum Terapii Poznawczo- behawioralnej w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe: Stosowana analiza zachowania: przygotowanie do pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju i zachowania oraz Przygotowanie pedagogiczne na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Posiada doświadczenie w pracy terapeutycznej z dziećmi ze spektrum autyzmu, niepełnosprawnością w stopniu lekkim i umiarkowanym oraz ich rodzinami. Prowadziła terapię behawioralną indywidualną oraz grupową. Ukończyła szkolenia przygotowujące do profesjonalnej diagnozy i terapii dzieci z mutyzmem wybiórczym w CTM: szkolenie „Terapia dziecka z mutyzmem wybiórczym” Etap I oraz „Terapia dziecka z mutyzmem wybiórczym” Etap II, a także szkolenie „Generalizacja mowy u dziecka z mutyzmem wybiórczym” (Stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Mutyzmu Wybiórczego). Swoje zainteresowania zawodowe koncentruje wokół zaburzeń lękowych. Stale podnosi swoje kompetencje zawodowe poprzez udział w szkoleniach i kursach.

Oddział Warszawa

Tatiana Szczepaniak - psycholog, terapeuta dzieci i młodzieży

Psycholog, absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie o specjalności psychologia kliniczna i zdrowia. Certyfikowany Trener Umiejętności Społecznych. Obecnie w trakcie rocznego szkolenia z psychoterapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży w Poza Schematami w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Akademickim Centrum Psychoterapii i Rozwoju przy Uniwersytecie SWPS; Zespole Gabinetów Psychoterapeutycznych Poza Schematami; Stowarzyszeniu wspierającemu rozwój dzieci i młodzieży Wspólne Podwórko. Ukończyła specjalistyczne szkolenia przygotowujące do terapii mutyzmu wybiórczego. 

Oddział Warszawa