Oddział Wielkopolski we Wrześni

Beata Bartczak - psycholog, terapeuta dzieci i rodzin, trener rozwoju

Beata Bartczak - zdjęcia

Certyfikowany diagnosta i terapeuta metody integracji sensorycznej (zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej). Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Szkoły Trenerów Biznesu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie, studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu na kierunku psychologia transportu. Ukończyła m.in. kurs I stopnia „Racjonalna Terapia Zachowania (RTZ)”, roczny kurs „Terapia Rodzin” w Polskim Instytucie Ericksonowskim, III-stopniowy kurs doskonalący „Terapia Behawioralna Dzieci”, szkolenie „Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – program wg integracji odruchów dr Sally Goddard”. W stałej superwizji. Pracuje jako terapeuta indywidualny, zarówno z dziećmi, jak i z dorosłymi. W obrębie jej zainteresowań znajdują się problemy związane z mutyzmem wybiórczym, lękiem i nieśmiałością. Aby w tym obszarze profesjonalnie udzielać pomocy psychologicznej, ukończyła szkolenie „Terapia dziecka z mutyzmem selektywnym” I, II i III etap. Była współorganizatorką konferencji pt. ”Usłysz dziecko z mutyzmem w ciszy” zorganizowanej we Wrześni 14 grudnia 2013 r. Jako psycholog współpracuje m.in. z placówkami oświatowymi i instytucjami, działającymi na rzecz rodzin (Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1 we Wrześni, Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Szkoleniowy „Zielona Wyspa”, Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni). W swojej pracy główny nacisk kładzie na indywidualną pracę z człowiekiem. Uważa, że najważniejsze jest dotrzeć do ukrytych w każdym zasobów, które można wzmocnić i wspierać. W realizacji tego wyzwania pomaga jej wykształcenie psychologiczne i wieloletnie doświadczenie zawodowe.

Oddział Wielkopolski we Wrześni

Barbara Szewczyk - pedagog przedszkolny i wczesnoszkolny, oligofrenopedagog

Barbara Szewczyk - zdjęcie

Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie oraz Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. Na co dzień prowadzi Niepubliczne Przedszkole „Słoneczko” z oddziałami integracyjnymi we Wrześni. Ukończyła min: III-stopniowy kurs doskonalący „Terapia Behawioralna dla dzieci”, „EEG-Biofeedback I i II stopnia”, szkolenie „Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz”, szkolenie ”Komunikacja z dzieckiem głuchoniewidomym”, szkolenie ”Praca z trudnym rodzicem”, zdobyła umiejętności pracy metodą Makaton. Była współorganizatorem konferencji na temat „Usłysz dziecko z mutyzmem w ciszy” zorganizowanej we Wrześni w 2013 r. Ukończyła szkolenie z zakresu terapii dziecka z mutyzmem selektywnym - „Mutyzm selektywny- pomoc psychologiczna dla dziecka i jego rodziny” Etap I, II i  III. Jest dyrektorem CTM - Oddziału Wielkopolskiego we Wrześni. Ciągle poszukuje, rozwija i doskonali swoją wiedzę dotyczącą rozwoju dziecka, aby jak najlepiej je zrozumieć i pomóc jego rodzicom.

Oddział Wielkopolski we Wrześni

Agnieszka Olejniczak - psycholog, terapeuta dzieci i młodzieży

Agnieszka Olejniczak

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Przygotowania Pedagogicznego w Studium Doskonalenia Menedżerów Oświaty w Gnieźnie oraz studiów podyplomowych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Poznaniu na kierunku psychologia transportu. Ukończyła kurs certyfikacyjny z zakresu Terapii ręki I i II stopnia, kurs Kinezjologii edukacyjnej – Metoda Dennisona stopnia I i II, kurs diagnozy testem Rorschach i kwestionariuszem MMPI-2. Stale podnosi kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w konferencjach naukowych i szkoleniach, których zadaniem jest poszerzenie wiedzy z zakresu psychologii dziecka. Pracuje jako terapeuta indywidualny na Oddziale Dziennym dla Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego oraz jako psycholog przedszkolny w Niepublicznym Przedszkolu „Słoneczko” z oddziałami integracyjnymi we Wrześni. Prowadzi szkolenia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Ukończyła szkolenia przygotowujące do profesjonalnej terapii mutyzmu wybiórczego „Terapia dziecka z mutyzmem selektywnym I, II i III etap" oraz specjalne intensywne szkolenie praktyczne, tylko dla osób pracujących w Oddziałach CTM.

Oddział Wielkopolski we Wrześni

lek. med. Anna Andrzejewska - psychiatra dzieci i młodzieży

Anna Andrzejewska - zdjęcie

Psychiatra dzieci i młodzieży, członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, absolwentka Akademii Medycznej w Poznaniu. Wiedzę i umiejętności w zakresie psychiatrii rozwojowej zdobywała podczas pracy w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Poznaniu, na licznych kursach i szkoleniach z zakresu tej tematyki, a wcześniej podczas pracy na oddziale rehabilitacji psychiatrycznej i reedukacji psychologiczno-społecznej Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci „Miłowody” w Kowanówku. Obecnie zajmuje się diagnostyką chorób i różnych zaburzeń psychicznych u dzieci, młodzieży i młodych dorosłych oraz ich leczeniem farmakologicznym z jednoczesną psychoedukacją również rodziców czy opiekunów pacjentów w ramach psychiatrycznej opieki ambulatoryjnej państwowej i prywatnej. Bierze udział w Konfenencjach Sekcji Psychiatrii Dzieci i Młodzieży.

Oddział Wielkopolski we Wrześni

Paulina Szafarz–Walińska - logopeda

Paulina Szafarz–Walińska - zdjęcie

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie kierunek logopedia. Ukończyła min. Trzy stopniowy kurs "Terapia behawioralna dzieci z autyzmem ", szkolenie podstawowe i zaawansowane Program Rozwoju i Komunikacji Makaton, Trening Skutecznego Rodzica metodą dr Thomasa Gordona, kurs Inteligencja wieloraka praktyczne zastosowanie teorii Howarda Gardnera, uczestniczyła w konferencji - Usłysz dziecko z mutyzmem w ciszy oraz ukończyła I i II etap szkolenia - „Terapia dziecka z mutyzmem” w CTM.  Na co dzień pracuje jako logopeda z dziećmi w normie intelektualnej, jak również z dziećmi z różnego rodzaju zaburzeniami i dysfunkcjami rozwojowymi. Wierzy w to, że dobro dane innym zawsze do nas wraca.

Oddział Wielkopolski we Wrześni